Էջ:Իմամաթ.djvu/202

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


ստանում պետական գանձից, այլ Այդ պաշտօնները պահպտ նելու համար պարտւսւււրւած են, բացի սւաբեկան նւիրաար ւոլթեան՝ անվերկ նւէրներ ցրւելսւ* Այս էլ պէտք է յիշել, որ պաշտօն ստանալու նւիբատւութեան քանակը միշտ սակարկւում է, մրցակիցների մէկ գազանի աճուրդի է դրւում և ա պա պաշտօնը յանձնւում է նպաստաւոր նւիբատւին։ Թէև սովորաբար թաղերին լալ ծանօթ և վարձառու թաղապետներին են յաձնւում թաղերը, բայց սրանց գրպանները լալ մղելու համար մեծ ալս բները անվերկ վափոխութիւններից և աճուրդներից օդտւում են։

XաV

Ա. Ամէն մի ֆարաշ իր դրամագլուխը պաշտոնին յատ կացնելով՝ մարդասիրաբար ղի ծառայում թաղին. յայտնի րուն է. նա ատամներ ունի, որոնք վարժ են կրծելու, երե-խաներ ունի, որոնք հաց են պա և անկամ, կին հր ունի, սրսնք հագուստ են ուզում և ծախսեր, որոնք հհշտութեամբ ղի կարողանում բաւականացներ Այս պարագան ստիպում է ֆաբաշին ղիշեբ֊ցհրեկ տքնելսւ, որպէսզի կարողանա սովից փրկել ընտանիքը, դրած դրամագլուխը կըկնապատկել, որպէսզի կարողանա էլ նպաստաւոր պաշտոնի հասնել։ ֆաբաշհ սւռաւօտից մինչև գիշեր վաղում է, ամէն ծակ ու ճեղ մրանում, ղննում է, քիթը մխած հոտհոտում է3 աղքերը չոած սպասում, թէ որտեղից իրան որս է ղալու։ Այսպիսի ոստիկանը շատ պարզ է, որ իր թակարդից որսին բաց ղի թող

12. Մանաւանղ որ ֆարաշը ող միայն առանց ռոճկի պաշտօնը որոշ վճարով գնամ է, ող միպյն առանց որևէ