Էջ:Իմամաթ.djvu/201

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


Ո ՏՐՊնՏԱհԱնԻ ԱԳՍ՚ԻնԻՍՏՐռՑԻռւ

նա կան ասաիճանաւո բները յաճախ փոփոխւու մ են, երբ փոխ-աւմ են գաւառապետները, նահանգապետները և կառավար չապետները. Քաղաքների իւրաքանչիւր թաղի քկզխուգան (թ աղա պետ) անմիջական կախումն ունի աւաններում% գաւա ռապետից, իսկ քսւղաքիերում՝ բէյւէբբէյից (ոստիկանապետ՝)։

9, Քկգխոպան ոչ միայն կառավարութիւնից որոշ ռոճիկ չի ստանում, ոչ միայն կանցելարիայի, բնակարանի, գրագիրների, սպաստւորների) պոստի, հեռագրի ծախսերը իր գրպանից է վճարում, ոչ միայն պարաաւոր կ ծառայել գաւառապետի, կամ ոստիկւսնա պետի քմահաճոյքներին՝ այլևայլ նւէրներով սիրաշահել նրանց ոաորադրեալներին, այլ տարեկան որոշ հարկ է տալիս մեծաւորներին, իր իշխանութեան յանձնւած թաղի որակի ու քանակի համեմատ։ Քկգխսւգան ստանձնելով թ աղա պետ ութեան սլաշտօնը, նա ակը կ դառնում Այդ թաղի ագգարնակչութեան բոլոր դատաստանական, բրկական) ոստիկանական գործերին, այնպէս որճ ոչ մի պաշ տօնակալ, առանց թաղապետի անմիջական մասնակցութեան, չի կարող որեկ անձնաւորութիւն կալանաւորել, խուզարկել, բանտարկել, կամ գատապարսւել։ Կառավարչական ատհաններից գրւած ամկն մի հրաման գոբծադրւում կ թաղապետի անմիջական միջնորդութհամր։

10* Քկգխուդան թաղապետութեան սլաշտօնը իւրացնե-լու համար* գաւառապևտին3 կամ ոստիկանապետին վճարած հարկի գումարը անմիջապէս ստանում կ իր Ֆարաշ-բաշիից (ոստիկանների աւսւգից), որով ծածկւում կ իր խոշոր բացը. ֆարաշ—բաշին կ/ թսուր կառավարելու համար հաւաքած ֆսւ բաշներից (ոստիկաններից) ստանում կ պաշտօնի համար թ ադապետին վճարած գումարը։ Ինչսլկս թտդապհար, նոյն պէս ֆարաշները, կամ ֆարաշ֊բաշին ոչ մի կոպկկ ոոճիկաչեն