Էջ:Իմամաթ.djvu/204

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


14. Թաղապետը ևրբէքք չի տուժում, եթէ որևէ ֆարաշ չկարողանա վճարել նրան հասած տուժի մասը, ֆարաշ բա չին իր մնացհալ ֆարաշհերով պատասխանատու և հբաչ խաւոր է ամբողջ խմբի համար, այնպէս որ սրանցից կստա նայ կորուստը՝, ֆաբաչ-բաչին այսպիսի անկարող, կամ ըմբոստ ֆաբաշի ամբողջ գոյքը գրաւելուց յետո, նրան էլ կըրանաարկէ, կտանջէ, մինչև որ բաւականութիւն ստանա։ Սյս պար տղաները ղարղացրել են Պարսկաստանում այնպիսի խաղարկու ֆարաշների խմբեր, որ քաղաքներում և ալաններում կատարւած ամէն չաբագործութիւն իսկոյն պաբղւում է և սճրագործները իրանց սղւբանե ակներով մատնւում են պարսկական դահիճձւերին, ւլնւլա՚հ)ւհրին և տանջանքներին՝.

"V*

15. Քանի որ ամէն մի չարադսբծութեան ամբողջ պտ տասխանատւութիւնը ընկնում է ադմինիստրացիայի վրայ, սա

/

պարտաւոր է բաւականացնել վնասների և կորուստների են թ արկւածներին, կարելի է ենթադրել, թէ ի՜նչ խստութիւններ են գործ դնումֆարաշները, թաղապետները, ոստիկանապետները, որպէսզի կարողանան ղսպել կամ դտնել չարագործ ներին։ Ընդհանրապէս բարբարոսական է ֆարաշների «ւ ոստիկանական պաշտօնակալների ըհթացքը։ Ոճրագործը դող, ա ւաղակ կամ մարդասպան, ֆարաշների ճանկը մատնւելուն պէս՝ նրա ամբողջ դոյքր յափշտակում են, տանջանքների տակ կորդում են նրանից բոլոր թագցրած իրերը, կամ ստիպում են ծախել անչար ժ կայքը և յանձնել դրամները:

16. ֆարաշների, թաղապետների, ոստիկանապետների գլի։աւ ււր եկամատի աղբիւրր— ապրուստը մատակարարում են