Էջ:Իմամաթ.djvu/210

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


ադմինիստրատորները իրանց խորամանկութեամբ և կեղծիքներով կղերքհհ էլ են ընկճե/ ու իրանց շահերին ծառայեցրեք, ինչպէս խսնարհեցրել են անզուսպ խաներին, արիւեարբու դեղապետներին և անխիղճ աւարառուներին։ Կղերի բարձրացրած յանկարծակի ամբոխային ցոյցերի առաջն առնելու համար՝ ՛կա ո ավարութիւնը ղիկել է ամբոխի պահանկներին՝ անմիկապէս բաւականութիւն տալով ու ցրւելով« Իսկ խաղաղութ իւհը վերահաստատելուց յետո դագտնի քննութիւե է կատարել և դըլ խաւոր խռովարարներին հեռացրել է, աքսորել կամ սպանել։ Այս ցոյցը ղեկավարող, ծրադրող միւկթէհիդներին առ ակար-կել է մայրաքաղաք* հահին ահսութեան, կամ Քէրբալտ—Օս մանեան երկրում ուխտի դնալոււ Այս քաղաքավարի աքսսրը մերժող կղերը չարաչար տումում է. կամ թունաւորում են, կամ նրանց բնակարանը ռմբակոծում։ Գաբերի փորձերը ստիպել է նրանց հպատակւելու*

VI. Պարսկաստանում կատարւած ցոյցերը րնղհանրապէս ար-հեստական են եղել* Ժողովուրդը ոստիկանական և կառավարչական այնպիսի խիստ կապանքների մէկ է, տղիտութիւնը նրան այնպէս է ստրկացրել, որ սա ինքնաբերաբար ամբոխելու հնարաւորութիւնից ղուբկ է■ Ժողովրդին ամբոխում են կղերը թալտրաների հուս անողների՝) միկոցով, նահանդապհա ները, կառավարչապետները իրանց /բահս լօթիների միկոցով։ Այ ս պէս օրինակ, 1898 թ. Ատր պատական ի կառավարչապետ Գեբուսցի Հասան-Ալի-խանը ուղում էր աղատւել տեղացի նշւսնաւոր Նիղամ իւլ իւլէմա միւկթէհիդի ինուրիզհերից, որը Թէհրանում ունեցած աղդեցիկ եղբայրների միկոցով կաշկանդում էր կառավարչապետի քայլերը։ Կառավարչապետը իր լրահո լօթիների միկոցով դրդռհց ամբոխին, իբր թէ նիղումիւլ իւլէ՝ ման ահաւոր քանակս։ թ համր ցորեն ունի ա մրար ած ք/Իաւրի