Էջ:Իմամաթ.djvu/211

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


ղում և աժան չի ծախում, որ հացթուխները կարողանան չքաւոէւ հուսար ակութեան հաց մատակարարել։ Ամբոխը աներ-կիւղ յարձակւեց Նիղամ-իւլ իդէմաի տան վրա, կողոպտեցք տմբա բները ցրւեց, անսլատիժ և առանց պատասխանատւութետն

ւՌաց* մինչ և օրա 1899 թւին կեդրոնական կառավարութիւնը չէր ցանկանում Ատրսլատականից հեռացնել կառավարչապետ հառան-Ալի խանին, իսկ նրա կաշառակեր ըէւթ ացքհից դժդոհ էր դահաժաո անդը։ Նոյն թւականին Հասան Ալի՜խա՝ նի կարգադրութեամբ %արաբաղցի աւազակ Րահիմ-խանը ռրմ բակոծեց Արղաբիլի միւջթ էհիդ-Միրզա-Ալէրրերի տունը և նրան բերեց Թաւրիզ։ Թաւրիզի միւջթ էհիդները ժողովրդին աղ մըկեցին կառավարչապետի դէմէ որը դուր» եկտւ քաղաքից և հրաժարական ուղարկեց Թէհրան։ Էհէժիի գործի ժամանակ, 1891 թւին, թէև ամբողԳ աշխարհին հռչակեցին, թէ Թաւրի ղի միւջթէհիդ հաջի Մ իր ղտ-ՏԼաւաղ աղան դիմադրեց և չթո ղեց դաշնագրի գործադ բելուն, ամբողջ երկրի աղգւորհակութիւնը կառավարութեան դէմ գրգմելով, բայց այո բանը այնքան էլ ճիշտ չէ, քանի ոբ (հահն էլ զգֆագել էր և ձգտում էր մի կերպ քանդել սււած դաշնագիրը: Գործին շատ մօտ մարդիկ (Լահին հասկացրել էին, սր Այդ ը\էկերութիւնը հահի գան՝ ձին խոստացած տարեկան վճարի հարիւրապատիկն է գան ձելու ժողովրդից, ուստի Գերուս-Հասան Ալի-խտնն էլ ոչ պաշտօնապէս օգնում էր միւջթէհիդին, որպէսզի մի կերպ ոչնչացւի դաշնադիրը և երկիրը չկողոպտւի անգլիական ընկերութիւնից՝. Ամբոխը հետևեց հաջի-Միրզա ■ ՏԼաւաղ՝ տղային, աղմկեցին մի քանի քաղաքներում, պայմանը քանդեցին և խտ ղաղւեցին։

Եկլ ովութիւնների և խռովարարների ղոպանակը ադմինիստրացիայի ձեռքին է։

յ՜