Էջ:Իմամաթ.djvu/221

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


թուման վճարելով ստացել ՛էր պաշտօնը, նոյնպիսի որոշ ղո հաբԿրութիւններով այս պաշտօնականները պիտի գնէին նը-բանից գաւառաոլետի և նա հանդա պետ ի պաշտ օնները։

Ա. Նախկին փիւիյ>աբը հեռանալիս, սովորութեան համաձայն, իրե)ւ հետ տարել էր, կամ ցրւել իւր դիւանատան բոլոր ծառայողներին, նրա վարչական ատեւսնները, բանար, ամէն բան դաղաբել էին գոյութիւն ունենալուց։ Գիւանւսաան գործեր, արխիւ, հին գործեր սաանձնելու, յանձնելու սովորութք։ւնը գոյութիւն չունի այս իրկրում։ Որեէ պետական հիմ՝ նաբկութիւն չկայ, նահահգական, կամ գաւտռական վարչութիւն չկան» որոնց վարչաթիւնը-վերատեոչութիւնը յանձնւած լինի պաշտօնակալի, այլ պաշտօնակալի տնձնաւորութիւնը /»/. Պ֊հ է ամփսփա մ ամէն բան, բացարձակ ինքնակալ իշխանութիւնով։ Ո՛չ Ամիրի-Նիգամր մի բան ստացել էր, որ յանձնէ Նիգամի-Սալթանէին, ոչ նրա գործակիցները կապ կարող էին ունենալ Նիգամի Սալթանէի հետ, ոչ սա որեէ կար իր ունէր նրա անւան կամ նրա նախորդների անւան գըր՜ւած ֆ էր մանն կ րքոյ և բաղամներից, ոչ էլ սրա հրովարտակը սրեէ առնչութիւն ունէր նախորդների հետ։ Գացէ ընթերցողները երեակայեն, թէ կառավարչապետը յատուկ դիւանսւտուն կարող է ունենալ, որտեղ գուցէ կենտրոնացրած են բոլոր հրամաններն ու գործեբը, այդ մասին կանխօրէն ըղ գուշացնենք, որ որեէ հիմնական դիւանատուն չկայ Պարսկաս-տանում, բացի արտաքին-գործ երի մինիստրութիւնը, որտեղ դիպլոմատիկական մալ/միների և այլ հպատակների վերա բերեաւ ղրագրութիւնները պահւում են, երբէք էլ (էս։հնշահների ֆէրմանների ու ՚ հրովարտակների ժողովածու, կամ որեէ հ)ա րոքաւյիուկան կողէքս չէ հրատարակւած, որով կարողանայի՛՝.», կամ պարտաարլէին աո՚աԳնորդւե լա կաս ավարչա