Էջ:Իմամաթ.djvu/223

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


ք

ՈՏՐՊԾՏռ՝/ԱՆԻ ԱԳՄԻնԻՍ8աԻՈն 215

13. Կառավարչապետին տեսութեան և խորհրգտկցսւթեան կանչւե ցան Ա տր պատական ի թոլոր նահանգասլև տներն ու գաւառտպետները։ Ոչ մի զարմանքի, կամ բողոքի տեղիք չէր կարոզտալ այնը ոլոր փուէոխութիւնները, որոնք և էն էյ ասա ֆին ամսին իսկ կատարւեցան: 1^յ1ս վավախութիւնները նահանգա պետների, կամ գաւառապետների կատարած ղեղծ ումնևրի, կամ նրանց երկարատև և աչալուրֆ ծառայութիւնների համար չէր, այլ լոկ փոզ կորզելու նպատակով էր։ Հիւսէին %ուչի խանը ցանկանում էր իւր հետ քերած պաշտօն ականն երին տեզտւորևլ այս ու այն վիճակում, կամ սրանց միջայով բարձրացնեք վիճակից իրեն Հասանելիր նւէրները։ Բոլոր նահան զա պե տները I։ զա։ Ասա սլե տները հաւաքւել էին Թաւրիզ, մանրամասն հաչիւ տալու իրենց վիճակի մասին և խորերգակցե լու ապագա ծրազիրների մասին։ 1\ոաւօտից մինչև իրիկուն զանազան սէրթիբներ (լ1օո^էԱ) և Ամիրի թումաններ <3<յՈէ*ՈԱ նճսքնո<աէ) մօտևնում էին փիշիքաբի եղբօր մեծ որդուն, սակարկելու այս ու այն վիճակի վար չու ի)եան գինը և ամէն մէկը մի մի խւսլաթ, հրովարտակ ստանալով՝ զիմում էին իրենց նոր վիճակին։ Որանցից ոչ ոք չէր կարող զժզոհիւ, քանի որ ամէն բան աճաբգով էր, աւելի տւողը, կանխիկ վճարողը հասնում էր՜ցանկութևտն։

14. Թէև նահանգապետները 3-4 ամիս առաջ, Նովրուզին (նոր տտրի՝) էին ձեռք բերել իրենց պաշտօնները վիճակները նախորզ փիշիքարիւյ ահաւոր նւէրներով, բայց անտըասհ1$ֆ երկրորդ անգամ համրում էին այդ հաբկր, շրջանից ետ չընկ՝ նելու համար: Նտհանղներից փեշքեաշնեբր, որ վճարում էին նահանգապետները վ»իշիքաբին երկու տեսակ է, կանխիկ և ամսական։ Կանխիկը վճաբւում է պաշտծնը ստանալու համար իսկ ամսականը ամէն ամիս պաշտօնակալը պիտի հասցնէ կա-

\