Էջ:Իմամաթ.djvu/224

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


ււավարչապետին, որքան որ մնա գործում։ Կարող են նահան ղապետին մի ամսից յետո էլ պաշտօնանկ անել, եթէ արտաքո կարգի մի բան պատահի, թէև այսպիսի գէպքեր հաղիւ է պատահում, այդ ժամանակ նա միայն փէշքտշը և մի ամսականր պարտաւոր է վճարել։ 8 ա յան ի բան է այս բոլորը կա տարւում է ծ՜ածկաբար, բայց գագտնի չէ՝ երկրի սովորական կարգն է, որ սրբագործւած է ղաթերից իվեր՛ Թաւրիզ քաղաքի ոստիկանապետը, նահանղի ֆինանսական պաշտօնակալը^ վա ճաո ականական դատարանի նտխսպահը և սրանց կցորդները ենթ արկւեցան նահահգապե աների և ղսսառապե տների վիճա-կին։

15. Փորձառու Ադմինիստրատորը չէր կարող բառսկանա-նալ սովորական եկամուտներով, նրան Թէհրանից հրահանդ էր տւած Ատրպատականը խաղաղել այն ալաղակապետներից, որոնց կեղեքումից հանղստութիւն չունէր կենդրոնական վարչութիւնը։ Այս պարագան այնպիսի լայն անցք էր բացած ան-ստհման կաո ավարչապետի առակ, որ նա լիուլի կարող էր յաղեւյում տալ իր ցանկութիւններին, փող կորզեք որքան որ ցանկար։ Իսկ նա նպատակին հասնելու համար այնպիսի միջոցներ գործ ածել ղիտէր, որ երրէք նրան ոչ ոք չէր կարող մեղադրել։ Ամէնից աո ակ նիղամի-Սալթ անէն մտածում էր ղալա ոների յ այ ունի տւազակներին կողոպտել, որոնք աներկիւղ, աղատ կեղեքում էին աղգաբնակութիւնը, յափշտակել էին սւ-րիհհերի անշարժ գոյքը. գիւղերը և անարգել հաւտքում էին եկամուտները■ Պէտք է իմանալ, որ այսպիսի սսաղակներ չի կարեւի գտնել և ոչ մի երկրում, սրանք միայն Իրանին են յատուկ> Այս տւա/լակները ոչ միայն աստիճանսո որներ, զորականներ են, այլ հահնշահից տիտղոսներ էլ ունեն: Կան ղըրանց մէջ այնպիսիները, որ իրենց տոհմի—ցեղի աո աջնււրղ -