Էջ:Իմամաթ.djvu/229

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


հարհսարնի սգօ՚ԻնՒօտրշտԻռն

ների ընչաքաղց կբքերին։ Քուրդ ադայհ անները պահպանելով իրենց անսահման, ինքնակալական իրաւունքները իրենց ռայաթի վրա, յենէելով Պարսիկ կաս ավարութեան% կեղեքում են զարհուրելի կերպով այդ լիղւունի անասուններին (քրդհրի ազայանները ռայաթին այսպէս են ուն լան ում), բայց չէին ղիկանում, որ կայւածատէրներին էլ համանման սիսաէմով կ։ւ ղոպաէ Պարսկական ի չի» անութեան ներկայացուցիչը* հաքիմը։ 8 այ անի բան է, Պարսիկ կառավարութիւնը անպայման հպա տակութիւն պա և անկե ց կալւածատէրներից։ Թէ վպրչութիւնը և թէ քրղերը տատանւում էին զէնք բարձրացնելու և խռո՝ վութիւնը սաստկացնելու• Քիւրղհրին զոհացնելու համար փոփոխհցին նահանղապետներին. բայց զուրք անմռունչ կռիւը շարուհակւում էր, անապահովաթիւնից Օօուչ-րոէլաղի բազարը կապւած էր ամիսներով, ժողովուրդը քաղաք չէր դալիս, իսկ կալւածատէրները առանձնացած իրենց կտրածները կամ զէնքերն էին կարգի, սաբզի գցում, կամ խորհուրդներ էին կատարում։ Նիգամի-Սալթանէն բոլոր ձիրքր գործագրհց, քուրղերից պատզամաւորներ պահանկեց, նրանց առակար կութիւնները գոհացնելու խոստումով* Թաւրիզում ամէն խո բա մանկութիւն գործ գրւեցան և սրանց իրարից բաժանեցին, %աղի*՝հաթ ահին կալանաւորեցին՝ աքսորեցին Թէհրան, մնացեւսլներին ցրւհցին։ Նիզամի-Ատլթանէն այսպէս նրանց մէկ-մէկից հեռացնելուց յետո, ձեռքն ընկած կալւածատի լակ փետրեց և ճանապարհհց։ Պարսիկ կառտվարութեան գլխաւոր գործիչների երկրռւմ խաղազութիւն պահպանելու ամենաղլխաւոր զէնքը կալւածատէրներին կոդս պա հի է, նրանց պարտքի տակ ընւկճելով աւելի լալ են ստրկացնում, քունթ է է զէնք ով ու մահով։

VI. Բայց նիղամի-Սալթանէն նպատակին չհասաւ,քանի որ