Էջ:Իմամաթ.djvu/242

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


վեր առնել, իսկ թոյլեբի վրա ւգաշտօնակալներ են դրւում, որոնք մի նոր տասանորդ վրադիրով (իրենց վարձը՝) կոՐ՜ զում են կալւածատիրոթից, կամ գիւղականներից։ Ինչպէս ւսմբողթ զիւ զա կան կտրածների, նոյնպէս քաղաքական կայքերի, այգիների, կրպակների, քարվան սարայների, բաղնիս ների, , սաոսւցատների, արհեստանոցների ն գործարանների հարկերը գանձում է Մալիէն։

32. Ինչպէս յայտնեւ ենք ծարած ատիրութիւնը և կալւած ատիրական հարկերը Ատր պատ ականում» գրւածքի մէթ, քսան տարուց աւելի է, որ պետական մթերահարկը վերածել են նոյնպէս դրամականխ Տեղական պայմանների և կալւած ատէրների անձնաւորութիւնների բռնած ղիրքի համաձայն է ղնահատւած մթերքը։ Ընգհանրապէս ուժեղ կղերը, խաները, բարրաֆները թեթև ղնով են վճարում այս հարկր, իսկ թոյլեբը ծանր։ Հացահատիկների ՜/յ ցորենի և V։յ ղարիի իւարաբը հաշւում են 40—100 ղրան է Պէտք է ին կատի առնել, որ քաղաքների և մեծ ճանապարհների մօտեբը թանկ է գնահատւած 7 իսկ հրկբի խորքերը, անմատշելի լեռնային վայրերը համեմայոաբար սււելի աժան։ Մթ հրտեարկի մասին ահաւոր վէճ ունեցաԼ նիգս/մի-Սայթանէն և վերջապէս ստիպեց կալւած ատէրներին, որ ենաւանդ սովորութիւնների համաձայն մթերքով վճարեն. որից թէ ինքը մեծ շահ օտւս-ցաւ և թէ կաբոզտցաւ քաղաքների հացագործներին ցորեն մատակարարել և գրաւել արհհսատարներին և բանւորներին՝ աժան հաց ծախել տալով։

33. Փիշիքարը ճգնում էր ճնշել կալւած ատէրներին, որ ենաւանդ սովորութիւնների համաձայն տասնորդական Լա շար) մթերահարկը հացահատիկով վճարեն։ Կալւածատէրնևբը ա ոաթարկում էին, որ քսան աարւան ընթացքում արդէն սովո