Էջ:Իմամաթ.djvu/243

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


րական դարձած՝ կարգերի համաձայն իրենք փողով են վճարելու մթերահարկը, այն էլ նախորդ տարիների ընթ ացքում կառավարութիւնից տրւած ստացականների հաշւով։ Բայց փիշիքարը կտրողացաւ նրանց ընկճել, մանաւանդ քաղաքների բանար դասակարդի դրդո ումների հբկիւղից կապիտալիստները զիֆան և մթերապարկի կէսր հացահատիկով և միլս մասը դրամով վճարեցին* Այս պատճառով մեծ՝ կալւած ատէր՜ները ւգարտաւորւեցան մեծամեծ՝ գումարներ փոխադրել իր-ենց սնդուկներից, նտեանդապետների և փիլիքարի ԴՐա* մարկղը։ Փիշիքարի անմիջական ի շխ անութեան տակ դան աղ ֆինանսական պաշտօնակարւեբը կալւածատէրներից մի խալ ւար մթերքի փոխտրէն 16—20 թուման փող էին ստանում, իսկ մթերքի թոշակ ունեցաւներից շորս չորս թումանով վճարում իր ենց աա հանքը։ Այս փոփոխութեան խնդիրն է գլխաւոր պատճառը, որ նահանգտսլետները իրար Դ1ոլխ կոտրելով և ահաւոր «փեշքաշներով», յաւերածներով իրար ձեռքից խլում են նահանգների վարչութեան ղեկը՛՛ (Այմ մ արգէն թոշակների խնդիրը կարգադրում է մաքսային—Եւըոպացի պաշտօնտ՝ կա լութիւնը, որից 25°/օ ետ է պահում յօգուտ պետ ութ եան)։

34. Ինշպէս ՆիզամիՍալթանէն Թէհրանից բազմամբոխ սւիտայով եկաւ Ատրպատական, այնպէս էլ բոլոր նահանգա սլհտները իրենցրազմաթիւ ստորագրեալներով մտնում են իրանց յանձնւած նահանգները։ նւսհանգապե տը իւր զալ ակներին, կամ եղբայրներին կարգում է իրեն յանձնւած նահան գի վիճակներում օգնական—գաւառապետ, կսլմ դատարանների վարիչ, տեսուչ և սրանք բոլորն էլ իրենց շբիոգատոզների հետ ամէն միիցի դիմում են, որպէսգի պաշտօն ձեռք բերելու համար վճարած գումարը, իրենց անգւսհ * և շռայլ ծախսերը, մի բան կ օգուտով զարս կորզեն ազգաբնակ$ււ ■