Էջ:Իմամաթ.djvu/263

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


մերից և հաշտեցնում, վերկացնում էւ Գանկաաաարը ի նկատի ունենալով նահանդապետի կտշաո ակերութիւնը, միւկթ է հիղի սւղահա թիւնը։ ֆարրաշն երի և մէմուրների աներեոութիւնըք դրացիների դժդոհութիւնն ու նախատինքը, մ ան տ -ւանդ օրիցօր գրպանի թեթևանալը, զիկում՝ մի կերպ հաշտ լում է։ Այս պարագային հաշտւում են նոյն իսկ գանկատից առաջ նրան խոոտացւած գումարի քառորդով և տասներորդով, որի կէ"ըրաժին է տալիս պաշտօնակալներին և նրանց ոպասաւորներին։

10, Գարևոր սոյնանման անթիւ օրինաէլներից այնպէս է փորձւած Իրանի ազղաբնակութիւնը, որ ամէն մի զրկւած ու ձնշլած՜ ղանկատաւոր 3 հազար անգամ նախապտտիւ է հա մարում հակառակորդից կեղեքւել ու հարստահարւել, քան թէ միւկթ էհիդից կամ դատաւորից.* Այս պատճաո ով դատարաններում սովորական գործերի ղատավարութիւնը ան համեմ՛ ա տ քիչ է։ Այս պատճառները ծնունդ են աւել Պարսկաստանի քսպաքներում տարօրինակ դատարանների և դատաւոր ների, սրի նմանը աշխարհի և ոչ մի անկիւնում չի կարե/ի երեակայել։ Պարսկաստանի ալանների, քաղաքների ամէն մի խանթարը* մրգավաճառ թէ մսագործ, ճոթածախ թէ մանրավտճտո , կալւած ա տէր թէ սեղանաւոր (է)է1Ո(^Ա1Աք) մի մի դատաւորներ են և իրենց դիրքի համեմատ իրենց կրպակներում բանտ, դատարաններ ու գործադիր մարմին ունին։ Մի խանթար, երբ նկատում է, որ իր պարտապանը խոյս է տալիս պարտքը վճարև լուց, նա բռնում է պարտապանին, որտեղ որ պատահի, տա՛նը թէ փալոցում, թ էյ արտն ու մ՝ թէ հրապարակում և բռնի ոյժով, ամենայն խայա առ ակաթ էլն ով ստիպում է պարտքը վճարելու։ Առնեք իքը գանձելու համար այսպիսի խայաառակ ընթացքը այնքան սովորական է, որ ոհ

Տ