Էջ:Իմամաթ.djvu/284

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


ււանգութիւնից։ Համաձայն տրակտատի պիտի 12% վճարէ պարտապանը, բայց ես միագլուխ 6% հարեցի, պարտքը դարձաւ մօտ 16,000 թուման, որը 6%ով տարեկան մօտ հազար թուման շահ պիտի տար։ Իսկ կայքը որքան լալ բարեկարգլէր, տարեկան հազիւ 1500 թուման բերէր, այն էլ Պարսկաստանում։ Քուրդը չզիկտւ քսան տարուց աւել թողնել կէս կայքը պարտատիրոջ իշխանութեան տակ, ուս տի գնաց, մտաւ միւկթ էհիդ հաւադ աղաի տունը, ապաստանեց։ Իսկ քարգուզարը չէր ցանկանում կայքը քառասուն տարով թողհեւ օտարի ձեռքլ», ստիպում էր ծախել կ էսը և պարտքը վճարել:

Ամբոդկ երկու տարի տանիելուց յետո, քարղը ծախեց կալւածքի կէսը տաս հազար թումանի, որ պարտքից ազատ-լխ Քարգուդարը գրամները իւր իշխանութեան տակն առնելուց յետո, սկսեց կօնսուրստին թախանձել, որ ինձ վերա ճնշում գործ գնեն և գործը վերկացնեն չորս հազար թու* մանխ Երբ ես մերժեցի կօնսուլի և դեսպանատան առաջարկները, քարգօւզարը անճարացած բարձրացրեց աո աղարկը հի՛նգ և վեբկապէս վեց հազարի է Ես ժխտում էին ամէն ա ռակաբկ, պահանիւմ էի 15 հազար։ Յանկարծ քաբղուղտրը պաշտօնանկ եղաւ, քիչ էր մնում Այդ գումարը ամբողջապէս կուլ տա, ուստի ք"ւրղը և կալւածքի կէսի գնողը դարձեալ ինձ դիմեցին և ես վերկացրի 7750 թումանով, որը կօնսու-լատ մտցրին, աղատեցին գրաւականը, իսկ քարգուգարը կե բաւ աւելեալ 2250 թումանը՝. Եթէ մանրամասն հաշւենք, աասնեչորո տաբւան ընթացքում քարդուղարն ու արբանեակները քրդից աւեքի քան 15 հազար թուման էին կերել, բացի նրան տւած տանջանքները։ Գործն այնտեղ հասաւ, որ յ; /.ւ լ ղը կտրածք ի 1րեք քաոորդիւյ ղրկւեց և այսօր սայրում