Էջ:Իմամաթ.djvu/297

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


»

ԳՈՏռհԸՐՈԻԹԻՒՆ 280

հՈղ րնթ ացքով են կուտակել սեղանաւորնեբր, վաճառականները և էսաները իրենց հարիւրաւոր գիւղերբ՝ ընթերգողը կարող է մակաբերել, եթէ ուշաղրութեամբ քննէ։ Այս էլ պիտի ղիաենաի որ գիւղատիրութիւնը Շարպատականում ղաբղացել է և այս ծայբահհղաթեան հասել է, վերջ 30 սւարւա ընթացքում, 1870 թւականի սւ/վից յեւոոյ, որով ոչ ՈՔ հ/1 կաԼ,,,ղ պարծի ի թէ կալւածները իրենք ժառանղութիւն են ստացեք ծնողներից, կամ պապերից։ Հսկ այսքան կարճ ժամանակամիջոցում այդքան կալւած իւ բացն ողի բ ու -լայական իւսսաձղութեան սահմանր շեմ կարծում, որ մաթեմաթիկական թւհրով հնարաւոր լինի հա շլեր

36. Կալւածտտիբական այ-ս խայաառակ եղծումները շէ բիական նորանոր կեղծումներ ԼհիԱէի՜լէըի) է առաջացրել, որոնց մանրամասնութիւնները մեզ շատ հեռու կտանէբ նը սլատակից, ուստի ղաղափար տաքու համար մի օրինակով րնթ եբցողին ծանօթ ացնենք խորամանկ ախունդների այս հսւէւճսո՚ԱյւքտութեսէՕ հետ։ Հերեր հիշեցինք, թէ որեէ հաչ-տութիւն, համաձայնութիւն կատարելիս, պայմանադիր վա ւհրացնեքիս ախունղը կամ միւջթէհիդը կարգում է դուրանից որոշ այաթ (սիղա), որով վաւեբացնում է կատարւած գործո ղաթիւն և նրա դէմ սրեէ ընթացք անօրէնութիւն է համար-ւում։ Այդպէս է և առուտուրի համաձայնութիւնը։ Մէկը երբ կալւածք է ծախում, կալւածաղիբր վաւերացնելուց առաջ կողմերի համտձայնոլթիւնը ստանում և ապա աղօթելով (լհքում է։ Այս աղօթքր կատարելուց յետո, կտրածքի իշխա« նութիւնը անցնում է ւլեողին, համաձայն շէբիաթի, որի անկապտելիււհփականութիւնն է դառնում։ Երբ մէկը ճնշւած պարտաւորւում է իւր կայքր ապահովցնելու, կամ յափշտա՝ կողից հա ստանալու համար փոխանցել որեէ միւջթէհիդի