Էջ:Իմամաթ.djvu/53

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


հտ՛ Կա՝ աօս

Պատմական տեսութիւն

|հ»փէւ(ւղւււ1|ւս լ>|ււ (|։ 1. Պարսկաստանի վիճակը XIX դուրի սկգրներին.

2. Արտաքին աշխարհի ներգործութիւնը Իրանի վրա. 3. (Լիա—կղերի տն կեալ վիճակը. 4. Բաբի յ այ։ոնութիւնը. 5. Բաբի ծնունդը և մանկութիւնը.

♦). Սկզբնական քարոզութիւնները. 7. (Լի ի ղմի աղանդները և ընդհանուր տրամսպրութիւնը. 8. Շէյխի վարդապետության նպաստաւոր պարագաները Բաբի քարալութեան. 9. 19 միւհթէհիդների դարձը և Բաբէլ բար. 10. հալածանք և Բաբի Մաք ու աքսորը. Ա. Ընդհանուր րէֆօրմների կարիքները. 12. Թէրէրսի բերդում ապաստանած Բաբիները. 13. Պատերազմ ների, արիւնահեղութիւնների սաստկացումը. 14. Բաբիների անձնատուր ւինեչը. 15. նէյրիպի Բաբիների խռովութիւնները. 16. Պարսից զօրքերի ունգթութիւնները. 17. հէնեանի խռովութիւնը. 18. ձհնֆանի կոտորածը, ժաննա դք տրք. 19. Զէնֆունի Բաբիների գերեվարութիւնը. 20. Բաբին փոխադրում են Օալմաստի Չէհրիքի րերդը՝ 21. Բաբի գործի քննութիւնը Թտւրիւզում. 22. Բաբի հռչակը և նրա այցելող ուխտաւորները. 23. Բաբի խաչելութիւնը և գնգտկահարութիւնը. 24. Բաբի ոսկերոտիքի Զարմել / եոտն գագաթը փոխադրելը և 8աճարը. 25. Բաբի րնաւորութիւնը և բնատուր ձիրքերը. 26. Թւսհիրէ-խանումի քարսգութիւնները. 27. Թահիրէի ազգականներից հտլածուիլը և ընկերակիցների մահը. 28. Թահիրէի հռչակը.— Թէհրանի ժողովները. 29. նօթը Բաբիների գլխատութիւնը Թէհրանում. 30. Աիւչկմտն - Իանի չարչարանքը—մտեր։ 31. 370. բաբիների զարհուրելի տանջանքներով սպանուելր Թէհրանում. 32. ԲԼհայի կտլանա ւորումը, 33. Բէհայն Բաղդադում. 34. Բէհայն Սիւլէյմանէ. 35. Բէհայի բա