Էջ:Իմամաթ.djvu/54

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


րողութիւնները Բադդադամ. 36. Բէհային կանչում են Կ. Պս լիս. 37. Բէ- հայի յայտնաթհւնը. 38. Ր էհ այ ի աքսորը Եդրիանապոլիս. 30. Բկհայի և նղէլի հակառսւկւււթիւնը և աքսոր Արքէու—Կիպրոււ. 40. Բէհայի քարոդութիւնները.— դինաթափութիւն. 41. Բէհւպի սկդրանքները. 4*2. (համկավսւրաթիւնը. 43. Ժողովրդական ընաբութեւոմր «/ււդովները. 44. Ինքնապաշտպանութեան արգելք. 45. ՝Բադաքաւյիական օրէնսդէր ժողով. 46. Բէհայի կեանքը ԱքքԼաում. 47. Բէհայի դաւանունքի հանւչանակը. 4Տ. Կասբի՞Բտդչէ և ընդունելութիւններր. 49. ՚Քարոդաթ հան վախձա)ւը. 50. Կտակը 51. Բէհայի դալուկները. 52. Արրասի յւտակնաթիւնները. 53. Բէհւոյի քարսդու-թեան դէմ Ադէմի ընթացքը. 54. Աքբէրի բողոքր. 55. Ադէմիների փաստերը. 56 ԱքքՎրիների ապաւյոյքքնԼրը. 57. ԱքրԼրի հակառակութիւնները 58. Ադէմի շր^ապտառդհերը. 59. Միրդտ Աղաման ֊֊քարտուղարը. 6(>. Ա դ Լ -մի ճնշումները. Բիդեհ և նԼբիլը՝. 61. Ադէմի կեւլծ ումները. 6*2. Ադէմի հօր ԴՐքերի տ սլ տ դրա թե ան դէմ րոնտծ ընթացքը. 63. Բտրիւլմի ղէվիղր 64. Բաբիների թիւը. 65. Բաբիների հհրձաոծները։

>

հ ՜.