Էջ:Իմամաթ.djvu/59

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


ձեալ իրենց առաջնակարգ գիրքը կդրտւեն։ Այն խառնաշփոթության մէջ առաֆացաւ ք^այփականութիւնը, որն ապա աո անարգողի անունով ք^հՏակւսհութիւն կոչուհցաւ։ 1844 թ. (էքւրտդցի Սէիգ~.Ալի քէհմէղ երիտասարդը, որ հասարակ վաճառական էր, ոչ այնքան մաաւոր և նիւթական կարոգու• թեան. աէր, Մէքքէի ուխաագնութիւնից ծննդավայր վերադառնալով) քարոզեց թէ ինքը Գիտոլթեան—2կմարաութեան դուււհ է (րար), Աստուած՜աշնչի, և դուրանի արոշ ցուցումների համեմատ ինքն այն մալպարէՆ է, որ եկել է կարապնաելու, աւեաելու աշխւորհին շուտով երենալիք «Աստւածսւ յայտճութեան» մաոինք աղդերին պատրաստելու ը\ւդառտհելու Գերագոյնին և ժողովուրդներին ուղղեք դէպի ճշմարտութեան դուսը (րար)։ Նա քալաղում էր- համարձակ, համոզւածէ դիւ * թոէմ ու դրաւամ էր լսալհելվհն. կապում էր իրեն հետ ոչ միայն ժ ողովուրղի. այլ Իսլամի գիտնականների սիրտը։ Կարճ ժամանակամիջոցում այնքան շատ հետևողներ ունեցաւ, այնպիսի Նշանաար շիա—իւլէւքներ, միւհթէհիդներ նրա փսրդա-պետութիւնը դաւանեցին, նրա քուրողութիւնից այնպիսի նը շաՆաւոր հակառ ակորդներ պապանձուեցան, որ ւէհծ՛ ղսղւմանք ւււ խլրաում առահացաւ «Արև-Աո իւծի» աշխարհում։

. 5. Բաբը ծնել է 1819 թւականի հոկտեմբերի հ)ին (1 Մտեարէմ 1235 թ. հիֆիրի)՝՝ Նրա հայրը Սէիդ-Րզան (Լիրա ղում հասարակ կաաւի վաճառական էր, փոքր դրամագլխի աէր և հաղիւ ընտաՆիքը կերակրող• հս>յբը մեռնելիս մանուկ Սէիդ-Ալխ֊Մէհմէդը եօթը աարւան չկտր, նա մեծացաւ քեոիի՝ հահի-Սէիդ-Ալիի խնամակալութեան ասւկ ։ Ընդհանրապէս Ս էիգ-Ա լի-Մ էհմէղը սսւկաւախօս, լոակեաց, համեստ և հանդարտ տղա էր։ Մայրը պատմում էր, որ դալուկը հրբկ փողոցում երեխաների հետ խաղով չի դրա դա ել, Նա