Էջ:Իմամաթ.djvu/60

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


տանը մի անկին քաշուած■՝ անվերի խորասուղւած է եղել իւր խոհհրով։ Եօթը տարեկան հասւվկից նա անձնատուր է լինում տղօթքի, բացի օրական սովորական հինգ ժամերի աղօթքը, նա շարունակ կարդացել է դուրանից ալլեայլ ագ °Բքներ և ընկղմել է այդ փառարանութ իւեների ներգործ ոլհթեան տակ։ Երբ առածին անգամ վարժապետը նրան յանձ նեց այրենարանը և ասաց,—«Կարդա վերնադիրը, «.ՆԱ էրա նաքին ղիտաթ եան», «երեխան հարցրեց ախունդ վարժասլե-ա ի էյ—«իսկ այս <ք.ՆԱ»ն ով է՝ Մանկութեան մասին շատ քիչ տեղեկութիւն կա, այն էլ կասկածելի, նրա կենսագիրները լռութեամբ են անցկացրել Սէիդ-Ալի - Մէհմէգի կեանքի այս շրջանը՛. Տասնեութ տարեկան հասակում նա գնաց *ք՝էր րէլաուխտի, իմամ հիւսկնի գերեզմանին, ուր երկու ամիս րնակուեցաւ և ծանօթ ացաւ 1 յայտնի հաջի-Սէիդ Քեաղիմ Րէշտիյի վարգասլհաութեան և աշակերտների հետ։ Այս քտ րսղութիւնները—Շէյխի վարդապետութիւնը նրա հոգու վրա մեծ ներգործութիւն ունեցաւ, այն պէս որ (էիրսւղ ղասն ալով նրա մնւածութիւնները կենտրոնացած էր Այդ վարդապետութեան շարֆը*

6. Բաբի քարոզները այնքան հհտտքրքրում է, այնպես հրապուրում է, որ ամէն մի քիչ թէ շատ գրագէտ պարսիկ —շիա հետամտում է նրա քարոզոլթեան, ձեռք է րերում ղլոածները, լսում է ներքնա տներում գաղտագողի նրա քա րողհերը, յաճախում է ժողովներին, ե, առանց վախենալու ուրացող միւսլիմանի մասին սահմանւած զարհուրելի պատգամներից՝ քարկոծւելսւց, եթէ ոչ յայտնի, համարձակ, գո նէ ղագտնտպէս իրեն բայփ և համարում, հրեսը շուռ է տալիս իւր տւանղտկան կրօնից, որը նրան յուսախարել և կործանման գուռն էր հասցրել։ Հիրաղում այն պէս տարածուեց,