Էջ:Իմամաթ.djvu/72

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


/

յոյսն էին ա ած ում, թէ Բաբի նոր—կոգէքար պիտի հիմնիվեր աապաքէր շիաների շէլւիաթր և պիտի հիմնէր մի նսրագոյն օրէնսդրութիւն՝ ժամանակի ոգու և կարիքների համեմատ։ Բաբը ասում էր, թէ—*Ինքն է այն գուռը (Բաբ) °բից ի*0՜ սում է ամէնագէար, Ամենակալը, և երկնային պատւէրները մարգիկներին տրսււմ է Այդ դոնից*։ Առաջ նա ասում էր, թէ ինքն է հա բուք գա հեռացածի գուռը, "րից նա ստանում է պատգամները, ապա նա քարոզեց, թէ նա ինքն է հարուլ ԳայԻց սպասւածը և ապա, թէ հարքլլգան առասպեչ է, իսկ իր մէջ է րնակւում այն գերադոյն հոգին, որ քարոզում է ճշմարաա՚թիւխր և աւետում է աշխարհին շուտով գա/իք աստւածայայտնութիւնը։ Այս պատճառով կղերը—շիա միւջթէ հիղները կասկածում էին, թէ կարող էին իրենց գիրքը կորցնել, կաս ավարաթիւնը մտածում էր շփոթութիւնների ա* սաթ։ Առնել, երիտասարդ րէֆսրմիստները տենչում էին Բա՝րիականների ոյժիւյ օգտւել, երկրռւմ վերանորս գութիւն մըտ ցնել գրկւած, կեղեքւած, ան ար գլածները ջանում էին կ"րծանել հին կարգերը, դրանց պահպանողհերիհ ու գործադրողներին, երկրագործը երեակայում էր օձիքն ազատեք անկուշտ ի։աների։յ—կալւածատէրերից, ուստի րոքոր դժգոհները, բողոքողները ամէն տեղ շրջապատում էին Բաբի աշակերտներին, և երազում էին երկրիւյ անիրաւութիւնը վեբց նեյ, համաձայն քարոզշի, նոր մարգարէի խոստացած աւե տիսներին՛

12. Բիշրօյէցին, երբ րեց Բաբի Մաքու աքսորւելր և բանտարկւեւը, նա գնաց Մաքու իւր պաշտելի վարդապետին այցեքելու։ Վերադարձին թէև Բաբը նրան յայտնեց իրան ւղասւահեչիք փորձանքները, արիւնահեղութիւնները և ոպտն ւեքը, բայց Բիշրօյէցին աներկիւղ ընկերակիցների հետ ղի֊