Էջ:Իմամաթ.djvu/91

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


աքսորւած ժամանակ եղբօրից պահանջեց այդ թղթերը։ Բէ հան հրամայեց արկղն երբ բոլոր պարագաներով յ անձնել եղ-բօրր՝ Էզէլիի պատդամաւորին, որոնք տարան Կիպրոս, որտեղ և մինչև այսօր սլահաւմ է։ Բաբի շբթները դադարեցին քարոզելուց, նրա մատներից ընկաւ գրիչը* Րայ9 աձս գըւածները ցրւելով Իրանի և Թուրան ի ամէն կողմը, նրա սպանութիւնից յետո, աւհքի մեծ թւով հետևորդներ ղտան, որոնք ոփսւած ամէն կողմը, մահւան դէմ կո լելով տարածեցին իրենց վաբդասլետոէթեան թ ազատրութիւնը ճնշւածների, թ շւառացածների և դառնացածների շրջանում։

25* ՍէիդԱլի~Մէհմէդր% Բաբը ւքե|Աւն|սօ|իք բնաւորութիւն ունէբ, նա անչափ սրամիտ և սաստիկ խորտքննին տե ոողութիւն ունէր։ Պատմում էր մայրը, քևոինէ որ նա Սոկ բատի նման առանձնացած, ժամերով հայեացքը մի կէտի վրա յառած մտածում էր անթարթ, անշարժ և յանկաբծա կի սթավռե/իս, չէր էլ ղղում, թէ ինքը ժամերով ունղղա վիճակ է ունեցեր Մանուկ հասակից նա ենթակա է եղեք այսպիսի խորասուզումների և անվերջ, մքւնչև կեանքի վերջը, շարունակել է այս մա աղբ աղումները, երևակայութեամբ մի տար աշխարհ տեղավախւած։ Երկար ժամանակ նա մտքով թ ափ աո ել է գանելու, տեսնելու այն աշխարհը, ուր իբր ժամանակով առանձնացեք է, ապրում է, ըստ շիական վարդա պետութեան, իրենց վերջին իմամ Մէհթին, սրտեղից վերադառնալու է ահաւոր սերունդով։ Ինչպէււ երևում է Քէր րէլայի ուխտադհացութիւնը, հովի—Պէիդ—ՔեաղիմՄիւջթէհի դը, սրա աշակերտների հետ ծանօթութիւնբ շւսա բարեբար ներդոբծութիւն է ունեցել Բաբի մտաւոր աշխարհի վրա, որը առասպելական—վերացական աշխարհից անգրաւլ ուրձել է բնական աշխարհը։Աւելի ևս ղրակունապէս փոխլեց Բաբի աշխար