Էջ:Իմամաթ.djvu/90

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


կպած կախեցին, վերևը VէիդՇլիՄէհմէդին, սլւա ոտքերի տակ աշակերտին։ Ասորի գնդից արձակւած գնղաէլներից ոչ մէկը շգիպաւ սրանց մարմնին, այլ հւանները կարտելով վար ընկան։ Գահիճները մօտեցան մի քանի հա լսած տ լին և դ(խի կանսղ ապարօշը վար գլորեցին ասելով, թ է—«Այս ապարօշները էսէիգական՝) փրկեցին ձեր կեանքը և կրկին կապեցին երկուսին էլ, կախեցին նոյն պատից։ Իասսա գնդի զինւոր ներին հրամայեցին կրակել, որոնց գնդակհերից երեքը խրւե ցան Բաբի սիրտը, մի քանիսն էլ աշակերտի կուրծքը, ընկան դետին՝ քարոզութեան եօթ երորդ տարում։ նոյն իրիկունը Ռուսական կօնսուլը Իանիկովր դիակներից (ակւարել^ թւ,ա՜ նկարեց սպանւածների պատկերը։

24. Երկու օր դիակները մնացին հրապարակում և երկը ոլււլ գի շ երբ պալատական սենեկապան հաջի II ի լլկման խա նի օդնոէթ եամբ Բաբի հե տհալները նրանց դիակները վերցրին, յատուկ սնւլ ու կների մէԳ ամփոփեցին և հեռացրին քա դաքից։ Այդ ոսկերոտիքը ապահովութեան համար երկար ժամանակ պահւեցան Իրանի զանազան քաղաքներում և ալաններում, վելփսպէս 1900 թ. փոխադրեցին Աքէա, ար թաղեցին Կարմէլ լեսան լանթին, յատկապէս նրա համար կաոու ցւած տաճարում, որը դեռ աւարսսսծ չէ։ Բաբի հետ կալա նաւորւած նրա միւս երկու աշակերտները, որ իրենց վարդապետի յատուկ հրամանի համաձայն նրան ուրացել էին ղա սհսւորների սւռաի աղասոեցան կապանքներից և իրենց օրէ նսղրի ղ լսածների սնդուկները, իրենց բովանդակած կտրե ւոր թդթերով և գրւածնեբով, նրանց տրւած յատուկ հրամանի համաձայն տարան Թէհրուն յանձնեցին բէհային։ Այս թրղ՜ թերը ապա փոխադրւեցան Բաղղաղ, այնտեղից *ք. Պօլիս, Ադրիանապօլիս և Աքէա; Բէհայի փոքբ ^ԴԲայՐԱ Կիպրոս