Էջ:Իմամաթ.djvu/94

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


արձակել, նորան պետութեան սահմաններից հեռացնելու։

Երթ հհահբէ խանումը Քէրրէւայից Թէհրան էր գնում լէկցիաները շարունակելու, նորա հայրը Մոլւա-նալէհ%ազվի նի միւթթէհիդը շթոգեց, որ աղթիկբ սւղղակի նպատակին դիմէ, ճանապարհից տուն դարձրեց. հայրական յարկի տակ, Զահրէ խանումը անվեբթ ընգհարւում էր հօր, հօլւեոբօբ և եղբայրների հետ* որոնք բոլորը մոլի միւթ էշէրի էին. իսկ ինքր միակ շէյխի* նա, որ ամուսնացած՛ էր մանուկ հասա կից հօրեղբօր որգու հետ, չէր սիրում. շէր համակրում ամուսնին և բաժ ան էին ապրում. 1՝յս վիճակում հայրական յաբկբ դժոխքից ծանր ներգո բծաթիւն ունէր նսրա հողու վրա, որի մտքի թռիչքները սաւառնում էին լեռների ամպե-րի վ բայ ով,..։ Այս տխրութեան օրերին Զահիրէի մխիթուրութիւնը միայն ընթ երցանութեան մէթն էր, նա ընթ երցանսւ՝ թե ան նիւթ շատ էր ստանում իւր լնկեբակիցներից, աշակերտներից և համակրողներիդ, որոնք ովասւած էին Իրանում3 Թու բանում և Տէդբիոի ափերի սրբավայրերում: Այս գրսէթիւններով նա ծանօթացաւ Բաբի վաբդապետութեան հետ, ձեռք բերեց նորա բոլոր դրութիւնները, ուսումնասիրեց և դարձաւ Բաբի անձնւէր երկրւգաղողը։ Զահրէ խանու մր տեսեք էր Քէրրելայրլմ այդ երիտասարդ քարոզչին, բայց այնքան չէին մտերմացել։ Երբ Բիշրօյէցին Մազանդա բանից դնում էր հի բազ Բաբին այցելելու, Զահրէ խանումր նրան յանձնեց իւր դրաւոր դաւանանքը, որ տանի հասցնի նոր մարգաբէին և ինքը սկսեց եռանդով քարոզել Բաբի վար-դապետութիւնը։ նա շուտով նամակի պատասխանը Բաբից ոտացաւ, որով նորա սձւունը փոխում «Թահիբէ» (Մաքբուհի ճոխուհի՝) է կանչում, որից յետո այնպէս մտերմացան, որ հարունակ թղթակցում էին։ Թահիրէի գրութիւնները, մանսւ