Էջ:Խաչատուր Աբովյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հատոր 1 (Khachatur Abovyan, Collective works, volume 1).djvu/373

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված է


74. ա. ձ. լափեալ զամենայն ամեհի ալեօք...
77. ա. ձ. նա ի կասկած մերձ աստ...
84. բ. ձ. ... զիւր տխուր շուար գլուխ, հառաչեալ (վշտագին)
    բ. ձ. ճօճէ շուար գլուխ հառաչեալ...
92. ա. ձ. զիւր ձայն նուաղի
94. ա. ձ. որդիք և թոռունք հսկայ դիւցազունք զաւակք (անդրանկաց)
95. ա. ձ. ... ի յոլորտս ոտ ի ձեռս օտարաց
97. բ. ձ. (վանեալ) վատնեալ ....
99. բ. ձ. զաչս ելի... թողին...
105 և 106 տողերի միջև՝
     ա. ձ. Զիւրեանց սուրբ հաւատ լեզու պերճախօս փարթամ ճոխ
106. բ. ձ. Յուղի տարաձիգս...
108 և 109 տողերի միջև՝
      ա. ձ. (իսկ այժմ հա...)
110. բ. ձ. ... ի ծոց սխրալի հայրենեաց
116. ա. ձ. ... խրտնին ի բաց կալով:
     բ. ձ. ... նորա խրտնին ի բաց կալով։
117. ա. ձ. Քո է, այս հնար սիրով կրկնաստեղծ
118. ա. ձ. ... մի միտս ջերմին
123. ա. ձ. հայրենեաց ծննդեան սուրբ ճահ
124. բ. ձ. Որ զոսկր ընդ ոսկերաց...
128. ա. ձ. զայն խոր խորշակաբեր տօթ...մռունչ հարաւոյ
131. ա. ձ. Աստեղն հիւսիսոյ...

ԷՐԼՔԵՕՆԻՂ...


82 թվահամարի տակ պահվող սևագրի տարբերակը2. .....որ աստ...
3. ի ձեռին ամրապէս
4. ... անվտանգ ըմբռնէս....
6. ... չերևի քեզ հայր իմ միթէ քեզ այն
                       հոգի չերևի՞ ով...
7. Այն |և| ոգի ի պսակ աւասիկ ի պսակ ի տտան
8. մառախուղ ի քեզ որդեակ իմ
       այս ստուեր է միգոյ և մթան |որդեակ իմ|
11. ... միշտ խաղաք նազելի
13. և իմ մայր արար ունի յինքն աստ...
15. զինչ որ հոգին ինձ աստէն խոստանայ ծածկապէս
16. կաց հանգիստ լեր հանգիստ և լռին կաց մնա
                          հանգստեամբ որդեակ իմ.
17. քեզ սպասեն դստերք լուսաշաղ... սիրաշաղ
20. իմ դստերք աստ (վարեն զհօր...)
21. աստ տածեն զգիշերայն քաղցր խնջոյս
22. և ծափեն հարեն խայտան և երգեն...
23. .. տեսանե՞ս ոչ դու զայս
24. արքային այն հոգւոց անդ դուստր է յայն տեղին
    ուր բազմի անդ դուստր այն հոգոց արքային
26. ... մթակերպ հնացեալ...