Ինդեքս:Խաչատուր Աբովյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հատոր 1 (Khachatur Abovyan, Collective works, volume 1).djvu

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Transclusion_Status_Detection_Tool  

Էջեր
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419
Բովանդակություն

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈԻԹՅՈԻՆ

Ինստիտուտի կողմից 
 5

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կարօտութիւն նախնի վայելչութեանց այրենեաց իմոց 
 15
Սրբաճեմ ոտից... 
 18
Խնդամիտ զգացմունք երախտագետ Հայկազին յազատութիւն հայրեննաց իւրոց 
 21
Ի պատիւ Զերդ գերազանցութեան մատուցանեմ զայս հոգենուէր ընծայն 
 24
Անդրիական կենաց արձան կանգնեցար... 
 25
Դրուստ առ սուրբ Մայր Աթոռն մեր էջմիածին 
 27
Առ գալուստ նորին բարձր սրբադնութեան տեառն Կարապետի արքեպիսկոպոս Վրաստանի և Տայոց 
 30
Յարգոյ տեսոյդ յինէն անջատ յայս միջոց... 
 32
Տաղ ուրախութեան ի գոյն Առաւօտեանին 
 33
Դարձեալ ի գոյն Առաւօտեանին .... 
 34
Տաղ ի վերալ սիրելւոյ ի գոչն Աստւոտեանին 
 37
Տաղ ի դոյն Հրով սիրոյին 
 38
Տաղ ի մայրն ամէնօրհնեալ դարձեալ ի գոյն Հրով 
 39
Տաղ անոյշ ի վերայ սիրելւոյ՝ դարձեալ ի դոյն Հրով 
 40
Տաղ ուրախութեան ի դոյն Պայծառութեան 
 41
Հաղ ի գոյն ի սէր քո նազելւոյն 
 42
Տաղ յորդորիչբ անձին ի գոյն Ո՞վ սէր 
 43
Տաղ ի վերայ կրից ինչ հոգւոյ՝ ի գոյն Տես քոյ 
 44
Տաղ ի գոյն ի բոց բարեացին 
 45
Նախասահմանութիւն 
 46
Երևակայութիւն ի վերայ ճանապարհորդութեան ի լեառն Արարատ 
 47
Յազատութիւն Հայաստանեայց 
 52
Ով լցուցիչ մերոց կարեաց... 
 55
Աուտ Հայկայ ի Հայաստան և արհաւիրք երևակայութեան նորա ի ժամ պատերազմին, որ ի 1826 ամին 
 56
Սուգ ի վերայ մահուան սիրելւոյն իմոյ և ուսուցչի Վալտէրի 
 64
Զգացմունք ցաւալից սրտիս ընդ տեսանելն իմ յօտարութեան զսիրելի աշխարհակիցն իմ Ֆահրադ Բադալով 
 66
Որիօրդն ֆոն Շվէբս ի վերայ երգեհոնի (կլավիր) 
 72
Զինչ այս դառն հարուած անգութ օրհասին... 
 74
Պոնկնոտեալ ամոթ արև մայիսի դաշս իւր ծիծաղկոտ... 
 76
Բաղձանք երիտասարդի Իդէալ 
 80
Ետուր զվերջին հայբոյր հրամարման... 
 83
Յերեկոյ 
 84
Ոտանաւոր յաշխարհաբառ լեզու մեր յօրինեաք 
 85
Ականջ արա, նազանի... 
 87
Ողբերգութիւն ի վերայ մահուան բազմերախտ ուսուցչին իմոյ Յարութիւն վարդապետի

Ալամդարեանց, ազնիւ բարեկամին իմոյ Աղաջանալ Շիրմազանեան և քաղցր հօր

իմոյ Յարութիւնի Աբովեանց 
 88
Յետ փոքը ինչ մխիթարելոյ իմ... նկարագրումն մանկական աւուրց և խնամոց ծնօղաց 
 95
Մեկնութիւն երկնային մարմնոց ըստ հասկացողութեան հայոց 
 99
Ի հրատագնապ եռանդս սրտի մատչիմ անհամբեր. 
 104
Իմ կյանքս ու արևս ես քեղ զոհ կուտամ... 
 107
Տաղ ի գոյն... 
 108
Տաղ հրաժարական. 
 109
Առ Մ. Ա. 
 110
 
 111
Առ էմ Կ. 
 112
Առ Ն. Ն. 
 114
Գարուն 
 116
Սէր առ հայրենիս 
 120
Արահաւիրք պանդխտութեան և խրատք նորա 
 121
Նահատակաց մեր որ կայան... 
 123
Հանգիր հրեշտակ իմ լուսեղէն ... 
 124
Լաուրա 
 125
Յաժխոյժ եռանդոյ պնդեալ պատանին... 
 126
Դու օրինակ անմեղութեան.. 
 127
Սիրելի թռչուն... 
 129
Հանգստութիւն 
 130
Տեսք անկանիլ... . 
 131
Տխուր տեսարան սքոյն և սքանչանաց Հայաստանի 
 133
Ծանրաշարժ քայլեն սայլք ի հեռուստէ... 
 138
Գրերաւ ի վերայ դամբարանի բազմերախտ ուսուցչի իմոյ Յար. վ. Ալամդարեան 
 140
Սուգ հարազատ և ծնողասէր որդւոց ի վերայ հանգուցեալ մօրն 
 142
Կարօտութիւն ծնօղաց առ հեռաւոր որդիս 
 144
Ուր ես գնում Նազլու ջան... 
 146
Աղասու սրտի տխրությունը .... 
 147
Աղասու սրտի փափագը .... 
 148
Գեղի տակով անց կենալիս երգե 
 150
Ղարիբն (պանդուխտ)... 
 152
Ում ասեմ սրտիս դարդերն... 
 154
Բան հրաժարական առ բարեկամ մի՝ որ դիմէր ի Հայրենիս 
 155
Բաժանումն պատուելի պարոն Թովմայի Ղորզանեան յընտանեաց իւրոց 
 159
Ողբ ի վերայ Միրղաջանի քաջ գնդապետի 
 162
Ի 1833 յուլիսի 27 ելանեմ կանուխ... 
 164
Հազարփեշեն 
 166
Աչքի լույս ջան... 
 176
Հախվերմազի գովքը 
 178
Նամակ Հախվերմազին 
 179
Տեսանեմ քեզ Այր ալեվօր... 
 181
Ձայն աղաղակի որբոց և այրեաց 
 183
Բայաթիք 
 187
Ազգասեր մարդը իր մեռնելու վախտը 
 197
Իմ բարեկամ Աղաջան Վարդանյանի պատկերի առաջին 
 199
Բազմաղէտ ուսուցիչ 
 201
Խաղ բաժանվելու վրա 
 202
Ում սիրտը որ տխուր ըլի 
 204
Զարթնուք ի միտս իմ... 
 208
Աղերս առ Մուսայն 
 209
Մտածմունք ի տեսիլ հայրենեաց 
 213
Առ հանդէս ուխտի ի սուրբ լեառն Մթայ-Ծմինդայ 
 217
Կարօտութիւն առ սիրելին 
 220
Մենաստան սուրբ Գեղարդայ վանից 
 222
Յունայնութիւն աշխարհի 
 228
Ի 1842-ին տեսանեմ՝ Զսարքիս վարդապետ... 
 235
Առաջի պատկերի բազմերախտ իմ բարերարի՝ Ֆրիդրիխայ Գարյատի 
 237
Առ պատուական իմ բարեկամ և աշակերտ... Յ Եգոր Ակիմեանց 
 240
Մուտ ի Հայրենիս 
 242
Սոնա, տարաբախտ աղջիկն... 
 245
Ուրախ՛ լեր, ցնծա՛ 
 249
Տաղ ուրախութեան 
 250
Սրբազնագոյն քահանայապետ.... 
 251
Վկայք փառաց Հայաստանի 
 253
Յաւուր տօնախմբութեան բարեկամի միոյ 
 254
Առ այլ բարեկամ մի ընդ փոքր ընծայի իմիք 
 255
Զգացմունք և աղերս 
 256
Աղերս գոհութեան առ ամեն աբարձրեալն 
 258
Ի վերայ արեգական. 
 259
Յալիս ամեհի անդ Միսիսիփի 
 260
Բարեպաշտ հայրենակիցը իմ 
 261
Ի ներկայանալ աշակերտաց նահանգական ուսումնարանին Երևանս 
 262
Այլ աշակերտ նահանգական ուսումնարանի.... 
 263
Աշակերտը աս հրաժարումն ընկերակցաց իւրեանց 
 265
Զիարդ սխրալի մեզ այս տեսարան.... 
 266

ԹԱՐԳՄԱՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐ

Ասպետ Տագենբուրգոյ (Շիլլերից) 
 269
Սուգ, արարեալ ի մեծանուն Ալբրեխտէ Հալլերկէ 
 271
Դարձեալ ի վերայ նորին .... 
 275
էրլքեօնիղ... (Դյոթեից)... 
 278
Ողբ օրիօրդի միոյ ի վերայ մահուան ընկերին իւրոյ (Հեօլտից) 
 280
Եղերերգութիւն ի վերայ շինական աղջկան միոյ (նույնից) 
 281
Յովհաննէս և Անխին (նույնից) 
 283
Ադելստան և Րոզխէն (նույնից) 
 286
Առ արեդակնամուտս (Կարշից). 
 290
2 յուլիսի— 1701 ի ծագիլ արեգականն (նույնից) 
 291
Եղերերգսւթիւն ի վերայ Դաֆնէի (Դուշից) 
 292
Կղզին Բորնհոլմ (Կարամզինից) 
 295
Րաիսայ (Կարամզինից). 
 296
Ի գրգռիլ պատերազմին Տրոյական (Հոմերոսից) 
 299
Առ բռնաւորն Դիոնիս... (Շիլլերից) 
 304
Ազատութիւն 
 305

ՍԵՎԱԳԻՐ ԵՎ ԱՆԱՎԱՐՏ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈԻԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հանգերուք աստ ի քուն անոյշ... 
 309
Լուսինն դուս ա եկել... 
 310
Ոսկեղեն պսակ գլխոյ մերոյ թագ... 
 311
Լիզա յաւուր մի... 
 312
Ի ծածկիլ տեսոյդ.. 
 313
Սուգ ի վերայ Հայաստանի 
 314
Ո՞վ է այս չամբուշ 
 317
Այլ անսիրտ այս զաւակը 
 318
Եւ երիտասարդը սիրեն զյատկութիւնս 
 323
Ի շրջիլ նոցա փոխի ժամանակն. 
 326
Նոր ի՞նչ են այս ցոյցք. 
 329
Ո՞ր հոգւոց այսօր տօնեն... 
 331
Հի՞մ թօթափեցան ծաղիկը գարնանի. 
 333
Բազմիցս մինչ զայս բօթ տայի... 
 335
Տե՛ս զիարդ ընթանա 
 336
 
 338
Մայիսի՛, մայիսի՛ ամիսն շնորհավոր. 
 339
Մահահրաւէր տարտամալից... 
 340
Երբ տեսից զքեզ բաղցր իմ Հայրենի... 
 341
Եւ ի ծոց անկեալ երկնարձակ... 
 342
Ձայնակցեալ եմ ձեզ 
 343
Պատկեր պարծանաց սրբոյ կուսին 
 346

ՎԱՐԻԱՆՏՆԵՐ

Անցին երկու ամք 
 351
Օրիօրդ ֆոն Շվերս ի վերայ երգեհոնի 
 352
Ջանումս ջան չի մնաց 
 354
Ոհ բերն ո՜հ բերն.. 
 355
էս խաբարիս դարդի համար.. 
 357
Մոռացայց զերկիր այն ինչ սիգաճեմ 
 358
Սիրտս լցվել ա 
 359
Տեքստային համեմատություններ 
 363
Ծանոթագրություններ 
 379
Անձնանունների և տեղանունների բառարան 
 411