Էջ:Խաչատուր Աբովյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հատոր 1 (Khachatur Abovyan, Collective works, volume 1).djvu/375

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված է


105. Ասպետին սուղ մինչ...
105. տրտմակոծեալ անձնամաշի ի տրամաթեան
108. ... ցաւօք ի ճիրան մահուան
114. դարձուցեալ սարն իւր
116. «երթ» և զոգին անդէն փչէ։

ԱՌ ԱՐԵԳԱԿՆԱՄՈԻՏՍ


76 թվահամարի տակ «Առ մտանող արեգակն» վերնագրով


սևագրի տարբերակը։1. լապտեր կա ղամբար Ջահ աշխարհի երթ արա զմարդիկս
                                       ուրախ և զուարթ
2. ... քո արդէն որպէս ես
4. իմ մտաւ թաղեցաւ... արեգակն խաւարեցաւ արդ
5. ... ի յառեալ անիւս ցամաք աւազոյ
6. և ցօղն ամպախառն թող երեկոյեան...
   հազիլ դադարեն զփոշինք զխառնակ փոշին
7. Տեսանէ պաշտէ զգայ...
8. երկիւղ ջերմեռանդ յուսով սիրով յաստղալից տաճար
                                    երկնից կայանին
9. Այդպէս ես զգացից...
10. ... Այնպէս պատուական սիրարժան
15. մշտաբաղխ սիրտ իմ բաղխեսցէ հաճախ զքո զսիրտ
                                           մերձակաց
16. ... քեզ բոլոր խնդութեամբ
18. վերացուսցեն զքունն ոսկեփետուր...
19. և մինչ ծծեսցեն աստ բաժակ շողարար... զցնցուղ
                                  շաղապատ լուսովք
20. զշող արևուն վազս այգուն անդ սլասցի և երգ իմ յելս
                                                այգուն։

ԵՂԵՐԵՐԳՈԻԹԻԻՆ Ի ՎԵՐԱՅ ԴԱՖՆԷԻ


76 թվահամարի տակ պահվող սևագիր1. ..... լռութիւն ստուերամած տարածանի
5. ..... առաքինութեան ողբերգալից
6. ..... ծնոտի պաշարապատ աստ...
8. վերասլանայ առ կործանիչն իւրոյ...
   յանդիմանէ զդառն արկած իւրոյ բախտի
9. ոհ լից զիմ հոգի ով սևադէմ (դու) ժամ...
11. պատիրի աւուրն...
13. Ոհ երջանիկ լիցիմ սիրտ իմ վասն իմ սիրո գեղեցկին
աստ...
14. նախ վասն...
15. քու համեղ քունն վասն իմ զնորա
               թերթ և ան...ակն վաստակագին
20 և 21 տողերի միջև՝
   Ախ դու զաւակ անմեղութեան սիրեմ զքեզ
21. անյուսալից յուսահատեալ...
26. Այնպէս բանի ուժգին...
28. ... և ո՞ւր արդեօք թէ...
29. զիարդ սրաթև սրահետ...
30. Ուր զքեզ ձեռք իմ բազուկը...