Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 10.djvu/716

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


Աղյուսակ 1 Արդյունաբերական արտադրանքի առանձին տեսակների արտադր ու թյունը 1940 1970 1 1980 1982 էքեկտրաէներգիա, մլրդ կվա․ժ 12,4 138 236 238 Ածուխ, մլն ա 83,8 207,1 197,1 – Պողպատ, մլն ա 8,9 46,6 53,7 – Գլանվածք սե մետաղների, մլն т 5,6 32,7 36,0 34,7 Երկաթահանք, մլն ա 20,2 111,2 125,5 126,0 Հանքային պարարտանյութեր (100%-ի հաշվով), մլն 1/1 0,2 2,5 4,1 4,7 Քիմիական թելեր, հզ․ т 1,6 65,3 161 167 Սոդա կալցինացված (100%-անոց), հզ․ w 413 871 1077 1200 Ծծմբաթթու, հզ․ ա 407 2223 4507 – Տուրբիններ, մլն կվա 0,14 4,4 7,0 – Դոմնային և պողպատաձուլական սարքեր, հզ․ ս 1 10,0 84,7 102,9 – Գլանվածքային սարքավորում, հզ․ ա 6,0 61,7 60,1 – Ջերմաքարշեր, սեկցիաներ 1* 1390 13 11 – Ավտոմեքենաներ, հզ․ հատ – 115,7 206,2 205 Տրակտորներ, հզ․ հատ 10,4 147,5 135,6 – էքսկավատորներ, հզ․ հատ 0,017 7,7 9,9 – Գութաններ (տրակտորային), հզ․ հատ 19,8 112,5 105,7 107 Շարքացաններ (տրակտորային), հզ․ հատ 11,0 63,1 78,0 – Կոմբայններ (ճակնդեղահավաք), հզ․ հատ – 9,1 9,5 – Կոշկեղեն (կաշվե), մլն զույգ 40,8 148,9 177,2 174 Լուսանկարչական ապարատներ, he լ․ հատ 32,3 225 461 481 Ռադիոընդունիչներ, հզ․ հատ 1․7 673 256 – Հեռուստացույցներ, հզ․ հատ – 1981 2436 2700 Սառնարաններ, հզ․ հատ 0,2 482 692 697 Սիս, հզ․ m 299,3 1565 2074 3400 Ցուղ կենդանական, հզ․ ա 33,3 245,2 335 322 Շաքար–շաքարավազ, մլն ա 1,58 5,97 5,3 6,6 Ցուղ բուսական (ձեթեր), հզ․ иг 158,7 1071,3 941 937 • Ջերմաշոգեքարշ Գյուղատնտեսական կուլտուրաների ները և համախառն ] Աղյուսակ 2 ցանքատարածություն– բերքը 1940 1970 1980 1982 Ամբողջ ցանքատարածությունները, մլն հա 31,3 32,8 33,6 33,3 Հացահատիկային կուլտուրաներ 21,4 15,5 16,5 16,7 այդ թվում՝ ցորեն 7,2 6,0 8,0 7,7 Տեխնիկական կուլտուրաներ 2․7 3,9 4,1 3,9 այդ թվում՝ շաքարի ճակնդեղ (գործարանային) 0,8 1․7 1․8 1,7 արևածաղիկ 0,72 1,71 1․7 1․6 ւ1ուշ–եոևաոաթել 0,12 0,23 0,23 – Բանջարաբոստանային կուլտուրաներ 0,75 0,60 0,6 0,6 Կարտոֆիլ 2․1 2,0 1,7 1․7 Համախառն բերքը, մլն տ Հացահատիկային կուլտուրաներ 26,4 36,4 38,1 – այդ թվում՝ ցորեն 8,4 15,6 21,3 – Շաքարի ճակնդեղ (գործարանային) 13,1 46,3 48,9 42,3 Արևածաղիկ 0,9 2․7 2,3 2,5 Բանջարեղեն 5,5 5,8 7,2 7,2 Կարտոֆիլ 20,7 19,7 13,1 20,0 ները տես աղյուսակներ 2, 3, 4-ում։ Կա– րեոր տեղ է գրավում դեղաբույսերի և եթերայուղային կուլտուրաների մշակու– թյունը։ Անասնապահությունից հատկա– պես զարգացած է տավարաբուծությունը։ Արդ․ կենտրոնների շուրշ ստեղծվել են անասնապահական համալիրներ, հատ– կապես միս և ձու արտադրող ձեռնարկու– թյուններ։ Տրանսպորտի հիմնական տեսակը եր– կաթուղայինն է (1980-ին 22,55 հզ․ կւէ)։ Ուկրաինայի ծովային նավահանգիստներ Օդեսայի, Նիկոլաեի, Իլյիչովսկի, ժդա– նովի, Խերսոնի միշոցով իրականացվում են ՍՍՀՄ ծովային առետր․ կապերը։ Գե– տային նավարկելի ուղիների ընդհանուր երկարությունը 4,9 հզ․ կւէ է (1980), ավտո– ճանապարհներինը՝ 209,8 հզ․ կւէ, այդ թվում կոշտ ծածկով՝ 165,7 հզ․ կւէ։ Զար– գացած է օդային տրանսպորտը։ ՈւՍՍՀ–ով են անցնում խողովակաշարեր, որոնցով հանրապետությունը կապվում է Հս․ Կովկասի, Պովոլժիեի, Ուրալի հետ։ Հանրապետության տարածքով է անցնում «Դրուժբա* նավթատար խողովակաշարը (690 կւէ)։ Բնակչության կենսամակարդակը ան– ընդհատ բարձրանում է։ 1980-ին, 1970-ի համեմատությամբ, ազգ․ եկամուտն աճել է 1,5, մանրածախ առետուրը՝ 14, մեկ շնչի հաշվով՝ 8,6, ավանդների գումարը խնայ– դրամարկղներում՝ 360 անգամ (1940-ի համեմատությամբ)։ 1980-ի վերշին քա– ղաքների բնակֆոնդըկազմելէ441, 1 մլն г/2։ 1897-ի մարդահամարով 9–49 տարեկան– ների 27,9%–ն էր գրագետ (1939-ին՝ 88,2, 1979-ին՝ 99,9%-ը)։ 1914–15 ուս․ տարում Ուկրաինայում կար 26,1 հզ․ դպրոց (2,6 մլն սովորող), 577 միջնակարգ, 88 միջնա– կարգ մասնագիտական, 27 բարձրագույն ուսումնական հաստատություն։ Սովետա կան իշխանության հաստատումից հետո ստեղծվեցին ազգ․ լեզվով ուսուցման դըպ– րոցներ։ 1980-ին նախադպրոցական հաս– տատություններում դաստիարակվում էր 2444 հզ․ երեխա։ 1982–83 ուս․ տարում 22,5 հզ․ հանրակրթական դպրոցում սո– վորում էր 7,4 մլն աշակերտ, 1112 պրոֆ– տեխ․ ուսումնարաններում՝ 642,5 հզ․, 728 միջնակարգ մասնագիտական ուս․ հաստատությունում՝ 795,4 հզ․ սովորող, 146 բուհերում՝ 884,9 հզ․ ուսանող։ Ուկր․ ՍՍՀ ԳԱ ցանցում և բուհերում 1980-ին կար 195,8 հզ․ գիտաշխատող։ Զգալի զարգացում են ստացել մշակու– թային հիմնարկները։ 1982-ին գործում էր 84 թատրոն, 27,7 հզ․ կինոսարքավո– րում, 26,1 հզ, ակումբային հիմնարկ։ Խո– շորագույն գրադարաններն են․ ՍՍԿԿ անվ․ Ուկր․ ՍՍՀ պետ․ գրադարանը (հիմնվել է 1866-ին, 1729,1 հզ․ կտոր գիրք և ամսագիր), ՈԻՍՍՀ ԳԱ կենտր․ գիտ․ գրադարանը (ավելի քան 6 մլն կտոր գիրք–ամսագիր)։ 1982-ին եղել է 26,1 հզ․ մասսայական գրադարան (393,8 մլն կը– աոր գրականություն) և 168 թանգարան։ 1982-ին լույս է տեսել 8239 անուն գիրք U գրքույկ՝ 144,8 մլն տպաքանակով (1940-ից 3 անգամ ավելի)։ Թողարկվել է 199 ամ– սագիր՝ 185,0 մլն տարեկան տպաքանա– կով, 1778 թերթ՝ 22682 հզ․ միաժամանակ– յա տպաքանակով (տարեկան տպաքանա– կն՝ 4325 մլն օրինակ)։ Գրքերը, հանդես– ներն ու թերթերը լույս են տեսնում ուկ– րաիներեն (ավելի քան 2/3-ը), ռուսերեն, մոլդավերեն, ինչպես նաև մի քանի օտար լեզուներով։ Ուկրաինայի ռադիոհեռա– գրական գործակալությունը և գրաաա– լատը գործում են 1922-ից, Կիեում։ Առա– ջին ռադիոհաղորդումները տրվել են 1924-ին, Խարկովում։ Ներկայումս հա– Աղյուսակ 3 Անասունների և թռչունների գլխաքանակը (1 հունվ․), հզ․ 1941 1971 1982 Խոշոր եղջերավոր անասուններ 10997 21352 25500 այդ թվում՝ կով 5965 6563 9200 Խոզ 9186 20746 20800 Ոչխար և այծ 7325 8971 8900 Թռչուններ, մլն 69,6 155,2 233,6 Աղյուսակ 4 Անասնապահ ու թյան հիմնա– կան մթերքների արտադրու– թ յ ու ն ը 1940 1970 1982 Սիս (մորթված զանգ– ված), հզ․ т 1127 2850 3400 Կաթ, հզ․ ա 7114 18712 20300 Զու, մլն հատ 3272 9202 15500 Բուրդ, հզ․ ա 13,4 24,9 26,5