Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 12.djvu/749

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ

Մշակույթը։ 1985–86 ուս․ տարում շրջանում կար 11 հանրակրթական (9 միջ– նակարգ, 1 ութամյա, 1 հեռակա), 1 երա– ժըշտական դպրոց, 11 մսուր–մանկապար– տեգ, 1 պրոֆտեխ․ ուսումնարան։ Գործում են 3 մշակույթի տուն, 4 ակումբ, 1 ավտո– ակումբ, գրադարանների կենտրոնացված համակարգ՝ 7 մասնաճյուղով, 6 ստացիո– նար, 1 շրչիկ կինո։ Շրշանը գազիֆիկաց– ված է, օգտվում են հեռուստատեսային ե ռադիոհաղորդումներից։ 1984-ից լույս է տեսնում «Երասխ» շրչանային թերթը։ Ռս Հարություն յան, K․ Պողոսյաև Պատկերազարդումը տես 704–705-րդ էշերի միշե՝ ներդիրում, աղ․ XXIV։ 1UI ձԱՏՈՐՆԵՐՈԻՄ ՆԿԱՏՎԱԾ ՎՐԻՊԱԿՆԵՐ Տաաոր էշ Սյունակ | Տող Տպված է Պետք է լինի I 316 3 նկարի սակագրում Աբիսողոմ Մանուկ I 618 2 վերեից 19–20 Ա․ և Հ․ Բարսեղյան եղբայրները Հ․ Բարսեղյանը նՀ․ Շահազիզյանը I 684 2 ներքևից 26 հյուսիսայինը հարավայինը II 49 3 վերեից 13 ներդիր՝ Բուսաբանական այգի, ա– ւաջին նկարի տակադիրը Բարսում Բարում II 280–281 էջերի կաղնիների պուրակ գիհիների պուրակ միջև չորրորդ նկարի սակագիրը գիհիների պուրակ կաղնիների պուրակ ս 574 2 վերևից աոաջին նկարի սակագը– րում 2-րդ նկարի սակագրում ժ․ Ա․ Հուդոն․ «Դիանա», բրոնզ․․․ Բրոնզե կաթսա (1232, Հաղարծինի վանք,․․․ Բրոնզե կաթսա (1232, Հաղարծինի վանք,․․․ ժ․ Ա․ Հուդոն․ «Դիանա», բրոնզ․․․ II 582 2 ներքևից 31 (1954) (1945) IV 30 1 վերևից 26 չտրոհված ընդհանուր Y 18 3 վերեից 8 (1945) (1954) V 47 3 վերեից 29 «Չատուխանի պատմությունը» <Չաաու խանի պարտությունը» V 63 2 ներքևից 42 Նոյեմբերյանի Շամշադինի V 359 1 ներքևից 30–31 Տեր–Գրիգորյան Տեր–Հովհաննիսյան V 385 3 ներքևից 23–24 բարձրության վրա։ Անունն ստացել է կո բարձրության վրա։ Անունն բարձրության վրա։ Անունն ստա– ցել է կեո ներքևից 16 ստացել է կեո V 512 1 Կոլիբրներ Կոլիբրիներ VI 69 1–2 Հակոբ Նաղաշ նույն հոդվածը կրկնվել է VIII հա– տորի 173-րդ էշում՝ Նաղաշ Հա– վերևից 16 կոբ VI 95 1 Բագրատունիների Առանշահ իկն եր ի VI 140 1-2 ներքևի նկարի տակադիրը Հպւլպատի կոմերիտական բջջի մի խումբ հիմնադիր անդամներ Հայաստանի լենինյան կոմերիտ– միության մի խումբ վետերան– ո վերեից 23 ներ ՀԼԿԵՄ 40-ամյակի օրերին 275 1 – ► ■" У ► •*4 -4 -4 YI 275 ներքևից 13–19 Փբ =3 00փ 4՝CO Ijnr cop =ափ +a>fi+o%r 1 տողերի աոաջին տառերը տեղա– տեքստը կարդալ տողերի առաշին YI շարժվել են տառերը էտ տալով 371 1 պա տկերի մակագրությունում պարաբոլ Լ v0- հիպերբոլ (v0>)/gR) պարաբոլ (Vo=yr2gR հիպերբոլ (Vo> У 2gR VII 635 1 վերևից 31 Վարդակ Բերդակ VII 636 2 վերևից առաշին նկարի տակ ագի րը Ս․ Ղազարի գրադարանը Վիեննայի Մխիթտրյան միաբանութ– երրորդ նկարի տակադիրը Ս, Ղազարի պատկերասրահը յան գրադարանը Վիեննայի թանգարանի ազգագրա– VIII 189 1 ներքևից 19 Հ․ Շահնազարյան կան բաժինը Հ․ Շահազիզյան VIII 443 2 նկարի սակագիրը Շամլուղ Ախթալա VIII 540 3 ներքևից 15–16 տրամարանասիրական պատմաբ տնասիրական IX 24 1 ներքևից 23 1959 1969 IX 263 3 երկրորդ նկարի տակադիրը Ս․ Գ․ Պետրոս յան Ս․ Ք․ Պետրոս յան IX 263 3 ներքևից 25 բանակի բանկի IX 295 2 երկրորդ նկարի սակագրում մարզական խողովակ մազական խողովակ X 237 3 վերևից 19–21 Պարգևատրվել է Աշխատանքային կարմիր դրոշի 2 և «Պատվո նշան> շքանշաններով Պարգևատրվել է Լենինի, Աշխա– տանքային կարմիր դրոշի 2 և «Պատվո նշան» շքանշաններով X 239 1 վերևից 28 Ւ․ Ս․ Ս․ Ւ․ ներքևից 26–29 Պարգևատրվել է Կարմիր դրոշի, Պարգևատրվել է Լենինի, Կարմիր X 254 1 Կուտուզովի II աստիճանի 2, «Պատվո նշան» շքանշաններով դրոշի 4, Սուվորովի II աստի– ճանի, Կուտուզովի II աստիճանի 2, «Պատվո նշան» շքանշաններով X 519 2 վերևից 10 Ս» Սուքիասյտն Ա* Սուքիասյան X 733 3 վերևից 19-22 կառավարիչը, ՍՍՀՄ գերագույն կառավարիչը, ինչպես նաև դատարանի նախագահը, ՍՍՀՄ ա․ գլխավոր դաաախազը, ինչպես V նաև XI 73 3 ներքևից 2 1883 1833 XI 443 2 վերևից 18 հուլիսի 23փց հունիսի 23-ից XI 495 2 ներքևից 3 մեղանչել զղջացել XI 558 3 վերևից 11 1891-92 1691-92 XI 609 ներքևից 1 30․ կդեացիներ 30․ կորեացիներ