Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 12.djvu/750

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ

^տԱՑԿԱԿԱՆ ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆԻ ԴԻՏԱՃՑՈԻՂԱ6ԻՆ ԻՈՐՀՈԻՐԴՆԵՐԸ

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ Ա․ Բ․ Բաղդասարյան, ՀՍՍՀ ԴԱ թղթ․ անդամ (նախագահ), Ա․ Ա․ Աս լան յան, աշխ․ գիտ․ թեկնածու, Ս․ Պ․ Բալյան, աշխ․ գիտ․ դ–ր, Հ․ Կ․ Դաբրիելյան, աշխ․ գիա․ դ–ր (նախագահի տեղակալ), Ս․ Մ․ Դուլյան, աշխ․ գիա․ թեկնածու, Թ․ Խ․ Հակոբյան, պաամ․ գիտ․ դ–ր, Ղ․ Տ․ Մուրադյան, աշխ․ գիտ․ թեկնածու (գիտ․ քարտուղար)։

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ Լ․ Վ․ Միրզոյան, ֆիզմաթ գիտ․ դ–ր (նախագահ), Տ․ Մ․ Թովմաս– յան, ֆիզմաթ գիտ․ դ–ր, է․ Ե․ Խաչիկյան, ֆիզմաթ գիտ․ դ–ր, Ա․ Տ․ Քալլօղլյան, ֆիզմաթ գիտ․ թեկնածու;

ԱՐՎԵՍՏԻ Ռ․ Վ․ Ջարյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ (նախագահ), Ռ․ Ա․ Աթա՝ յան, արվ․ թեկնածու (նախագահի տեղակալ), Գ․ Շ․ Գյոդակ– յան, արվ․ թեկնածու, Ռ․ Գ․ Դրամբյան, արվ․ թեկնածու, Ն․ Կ․ Թահմիգյան, արվ․ դ–,ր, Լ․ Տ․ Տախվերդյան, բան․ գիտ․ դ–ր, Տ․ Հ․ Հակոբյան, արվ] դ–ր, Վ․ Ա․ Տակոբջանյան (գիտ․ քարտու– ղար), Բ․ Մ․ Տովակիմյան, Հ․ Վ․ ՛Հովհաննիսյան, արվ․ դ–ր, Մ․ Մ* Ղազարյան, արվ․ թեկնածու, Վ․ Հ․ Ղազար յան, արվ․ թեկ– նածու, է․ Ա․ Մանուկյան, Գ․ Խ․ Ստեփանյան, արվ․ դ–ր։

ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ Ս․ Հ․ Միրզոյան, ՀՍՍՀ ԴԱ թղթ․ անդամ (նախագահ), Ֆ․Մ․ Աղամալյան (գիտ․ քարտուղար), Վ․ Ա․ Աստվածատրյան, բժշկ․ գիտ․ դ–ր, է․ Ս․ Դաբրիելյան, ՀՍՍ^ ԳԱ թղթակից անդամ, Ս․ Մ, Գալստյան, բժշկ․ գիտ․ դ–ր, Կ․ Մ․ Դեդձունյան, բժշկ․ գիտ․ դ–ր, Ռ․ Տ․ Հարությունյան, բժշկ․ գիտ․ ղ–ր (նախագահի տեղակալ), Վ․ Հ․ Հովհաննիսյան, բժշկ․ գիտ․ դ–ր, Ռ․ Մ․ Մամիկոնյան, բժշկ․ գիտ․ դ–ր, Գ․ Ւ․ Միրզոյան, բժշկ․ գիտ․ դ–ր, Լ․ Պ․ Մարգարյան, բժշկ․ գիտ․ դ–ր, Լ․ Մ․Մկրտչյան, բժշկ․ գիտ․ դ–ր, Ա․ Ա․ Սարաֆ– յան, բժշկ․ գիտ․ թեկնածու։

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ Ս․ Կ․ Կարապետյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ),Գ․ Ա․ Բաղրամյան, տեխ․ գիտ․ դ–ր, Հ․ Բ․ Բոյախչյան, անասնաբուժ, գիտ․ դ–ր, Շ․Մ․ Գրիգորյան, տեխ․ գիտ․ դ–ր, Զ․ Ք․ Դիլանյան, տեխ․ գիտ, դ–ր, Ռ․ Ա․ էդիւյան, գյուղատնտ․ գիտ․ դ–ր, Տ– Մ․ Խաչատրյան (գիտ․ քարտուղար), Ա․ Ա․ Մաթևոսյան, հՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ (նախագահի տեղակալ), Ա․ Ե․ Մարգարյան, գյու– ղատնտ․ գիտ․ դ–ր, Ա․ Ս․ Մելքոնյան, գյուղատնտ․ գիտ․ դ–ր, Մ․ Ս․ Մելքոնյան, տնտ․ գիտ․ դ–ր, Վ․ Բ․ Ոսկանյան, գյուղատնտ․ գիտ․ դ–ր (նախագահի տեղակալ)։

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ է․ Մ․ Ջրբաշյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Գ․ Վ․ Աբգարյան, բան․ գիտ․ դ–ր, Ա․ Մ․ Գաս պ արյան, բան․ գիտ․ թեկ– նածու, Ա․ Պ․ Գրիգորյան, բան․ գիտ․ դ–ր, Ս․ Կ․ Դարոնյան, բան․ գիտ․ դ–ր, Գ․ Ա․ Թաթոսյան, Տ․ Ս․ Թամրազյան, բան․ գիա․ դ–ր, Պ․ Հ․ Հակոբյան, բան․ գիտ․ դ–ր (նախագահի տեղա– կալ), Ս․ Բ․ Հարությունյան, բան․ գիտ․ դ–ր, Լ․ Մ․ Մկրտչյան, բան․ գիտ․ դ–ր, Ա․ Մ․ Նազինյան, բան․ գիտ․թեկնածու, Վ․ Ս․ Նալբանդյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ, Լ․ Հ․ Շեխոյան, բան․ գիտ․ թեկնածու, Բ․ Լ․ Չուգասզյան, բան․ գիտ․ թեկնածու, Լ․ Օ․ Սամվելյան, արվ․ դ–ր, Ս․ Ն․ Սարինյան, բան․ գիտ․ դ–ր, Վ․ Բ․ Վարդանյան (գիտ․ քարտուղար)։

ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱՅԻ Ա․ Տ․ Ասլանյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ (նախագահ), Վ․ Ա․ Ավե– տիս յան, երկրաբանա–հանքաբանական գիտ․ թեկնածու, Ա․ Հ․ Դաբրիելյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս, Ռ․ Գ․ Գեորգյան, երկրա– բանա–հանքաբանական գիտ․ թեկնածու, Գ․ Ա․ Խաչատրյան, տեխ․ գիտ․ դ–ր, Վ․ Պ․ Տ սարա թյան, երկրաբանա–հանքաբանական գիտ․ թեկնածու, Շ․ Ս․ Հովհաննիսյան, երկրաբանա–հանքաբանական գիտ․ թեկնածու, Կ․ Գ․ Շիրինյան, երկրաբանա–հանքաբանական գիտ, թեկնածու, է․ Լ․ Սարգսյան (գիտ․ քարտուղար), U․ Թ․ Վե– հունի, երկրաբանա–հանքաբանական գիտ․ դ–ր, Գ․ Ւ․ Տեր–Ստե– փանյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ։

ԺՈՂԿՐԹՈՒԹՑԱՆ, ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ Ա․ Ե․ Տեր–Գրիգորյան, մանկվ․ գիտ․ դ–ր (նախագահ),Ա․ Ա․ Բալ– յան, մանկվ․ գիտ․ դ–ր, Հ․ Մ․ Թութունջյան, հոգեբան, գիտ․ դ–ր (նախագահի տեղակալ), Ա․ Հ․ Ի գնա տյան, մանկվ․ գիտ․ թեկնա– ծու, Ս․ Կ․ Խուդոյան, մանկվ․ գիտ․ թեկնածու, Շ․ Ա․ Խուրշուդ– յան (գիտ․ քարտուղար), Ա․ Ս․ Մաթևոսյան, պատմ․ գիտ․ թեկ– նածու։

ԼԵԶՎԻ Գ․ Բ․ Ջահուկյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Ս․ Գ․ Աբրահամյան, բան․ գիտ․ դ–ր, է․ Ռ․ Աթայան, բան․ գիտ․ դ–ր, է․ Բ․ Աղայան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս, Վ․ Դ․ Աոաքելյան, բան․ գիտ․ դ–ր, <․ Խ․ Բարսեղյան, բան․ գիտ դ–ր, Ո*․ Ա․ Իշխանյան, բան․ գիտ․ դ–ր, Ա․ Ա․ Խաչատրյան, բան․ գիտ* թեկնածու, Խ․ Հ․ Կարադելյան (գիտ․ քարտուղար), Ա․ Ս․ Մարգարյան, բան․ գիտ․ դ–ր, Ն․ Ա․ Պառնասյան, բան․ գիտ․ դ–ր (նախագահի տեղակալ), Հ․ Զ․ Պետրոսյան, բան․ գիտ, դ–ր, Ա․ Մ․ Սուքիասյան, բան․ գիտ․ դ–ր, Վ․ Ա․ Քոսյան, բան․ գիտ․ դ–ր։

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ Վ․ Տ․ Ղազարյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Մ․ Ս․ Ադամյան, կենսբ․ գիտ․ թեկնածու, Հ․ Մ․ Ավետյան, կենսբ․ գիտ, թեկնածու, է․ Գ․ Աֆրիկյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս, Ա․ Մ․ Բարսեղյան, կենսբ․ գիտ․ դ–ր, Ն, Պ․ Բեգլարյան, կենսբ․ գիտ․ դ–ր, Ա․ Ա․ Գալոյան, ”<ՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ, Լ․ Խ․ Կիրակոս– յան (գիտ․ քարտուղար), Ա․ Ա․ Հայրապետյան, կենսբ․ գիտ․ դ–ր - (նախագահի տեղակալ), Ջ․ Հ․ Մելիք–Խաչատրյան, կենսբ․ գիտ․ Դ–ր։ ՀԱՑ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ (ՀՒՆ ԵՎ ՄԻԶԻՆ ԴԱՐԵՐ) Մ․ Տ․ Երեմյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Հ․ Մ․ Բարթիկյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Մ․ Ա․ Կատվալյան, պատմ․ գիտ․ թեկնածու (գիտ․ քարտուղար), Ս․ Տ․ Մելիք–Բախշրսն, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Պ․ Մ․ Մուրադյան, բան․ գիտ, թեկնածու, Գ․ Խ․ Սարգսյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ (նախագահի տեղակալ), Բ․ Ա․ Ուլուբաբյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Հ․ Դ․ Փափազյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր։ ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ (ՆՈՐ Եվ ՆՈՐԱԳՈԻՑՆ ՇՐՋԱՆ) Մ․ Գ․ Ներսիսյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Գ․ U․ Գալոյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահի տեղակալ), Հ․ Ա․ Ավետիսյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Վ․ Բ․ Բարխուդարյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Խ․ Հ․ Բարսեղյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Լ․ Ա․ Խուր– շուդյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Ա․ Մ․ Հակոբյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Ա․ Ս․ Համբարյան» պատմ․ գիտ․ դ–ր, Վ․ Ն․ Ղագախեցյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Հ․ Մ․ Ղազարյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Վ, Ա․ Պարսամ– յան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Ս․ Հ․ Սիմոնյան (գիտ․ քարտուղար)։

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ Բ․ Ն․ Աոաքելյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Վ․ Գ․ Ալեքսանյան (գիտ․ քարտուղար), Գ․ Ե․ Արեշյան, պատմ․ գիտ․ թեկնածու, է․ Վ․ Խանզադյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Տ․ Ս․ Խաչատրյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Գ․ Հ․ Կարախանյան, պատմ․ գիտ․ թեկնածու, Լ․ Ն․ Պետրոսյան, պատմ․ գիտ․ թեկնածու, Դ․ Ս․ Վարդումյան, պատմ, գիտ․ թեկնածու, Գ․ Ա․ Տիրացյան, պատմ․ գիտ․ թեկնածու։

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Ա․ Կ․ Զարյան, ճարտ․ թեկնածու (նախագահ), Լ․ Մ․ Բաբայան, Ա․ Հ․ Գրիգորյան, ճարտ․ թեկնածու, Լ․ Ս․ Զորյան, Ջ․ Պ․ Թորոս– յան, ՍՍՀՄ գեղարվեստ, ակադեմ․ իսկ․ անդամ, Մ․ Մ․ Տասրաթ–