Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 13.djvu/669

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


սեսի, Ավետիսյան Ավետ Մարկո– սի՝ «Զանգեզուր» (1938) կինոնկարի համար։ 1942 Ու ի մ կ ո վ ԶաՔար Ներսեսի՝ ուլտ– րաձայնային կապի սարք ստեղծելու համար․ Դ ա վ ի դ ո վ Ռուբեն ԲաղդաԱարի՝ արյան պլազմայի երկարատև պահպան– ման եղանակ մշակելու համար․ Իոանիսյան Ռոլեն Արսենի՝ խոր նավթահորեր Փորելու բազմատոիճա– նավոր հիդրավլիկ տուրբինի գյուտա– րարության համար (հեղինակակից)․ Թամանյան Ալեքսանդր Հովհան– նեսի՝ Հայկ․ ՍՍՀ կառավարական տան ճարտարապետական նախագծի համար․ Մ և լ ի ք–Փ ա շ ա և Ալեքսանդր Շա– միլի՝ ՍՍՀՄ Մեծ թատրոնում Պ․ Ի․ Չայկովսկու «Չերեվիչկի» ներկայաց– ման համար (հեղինակակից)։ 1943 Գրիգորյան Մովսես Մանուկի՝ <ՓիլիսոՓայության պատմություն» աշ– խատության առաշին երկու հատորի համար (հեղինակակից)․ Ավտոմյան Արտաշես Երվանդի՝ հատուկ տեխնիկայի բնագավառում կատարած աշխատանքների համար (հե– ղինակակից)․ Օվանեսով Գուրգեն Պավելի, Մ ե– լիքով Իվան Արտեմի, Չախմախ– չ և Ալեքսանդր Հայկի, Մ և լ ի ք–Փ ա– շ ա և Վռամ Սամսոնի՝ նավթաբեր նոր հանքավայրեր հետազոտելու և յուրաց– նելու համար (հեղինակակիցներ)․ Զատիկյան Արշակ Ավետիսի՝ սուլ– ֆիդային հանքերից կոբալտի ստացման տեխնոլոգիա մշակելու և արտադրութ– յունը կազմակերպելու համար (հեղի– նակակից)․ Կնունյանց Իվան (Հովհաննես) Լյուդվիգի՝ բժշկ․ նոր պրեպարատ մշա– կելու համար․ Խաչատրյան Արամ Եղիայի՝ «Գա– յանե> բալետի երաժշտության համար․ Սիմոնով Ռուբեն Նիկոլայի՝ Մոսկ– վայի Եվգ․ Վախթանգովի անվ․ թատրո– նում «Օլեկո Դունդիչ» պիեսում Օլեկո Դունդիչի և «Սիրանո դը Բերժըրակ» պիեսում Սիրանոյի դերերը կատարելու համար․ Մ և լ ի ք–Փ ա շ ա և Ալեքսանդր Շա– միլի՝ ՍՍՀՄ Մեծ թատրոնում «Վիլհելմ Տելլ» օպերայի բեմադրության համար (հեղինակակից)։ 1946 Համբարձումյան Վիկտոր Հա– մազասպի՝ պղտոր միջավայրում լույսի ցրման նոր տեսություն ստեղծելու հա– մար․ Գ և ո ր կ ո վ Անդրեյ Օսիպի՝ տեխ– նիկայի նոր տեսակ ստեղծելու համար․ Գասպարյան Արծրունի Մարտի– րոսի՝ աղաթթվի ստացման ադիաբադիկ եղանակ մշակելու համար (հեղինակա– կից)* Գաբրիելյան Դավիթ Հովհաննե– սի՝ սինթետիկ կաուչուկի արտադրու– թյան և արհեստական հեղուկ վառե– լիքի նոր հումք մշակելու համար (հե– ղինակակից)․ Ց ո լ յ ա ն Համո Սերգեյի՝ հրանոթ– ների հոսքային արտադրության կազ– մակերպման եղանակների արմատական կատարելագործման համար․ Մ ո ւս ի ն յ ա ն g Գուրգեն Մկրտչի՝ ինքնաթիռների աերոդինամիկական Փորձարկումների նոր սարքեր ստեղ– ծելու համար․ Տ և ր–Մ արգարյան Հարություն Մկրտչի՝ ինքնաթիռների կոնստրուկ– ցիաների զոդման տեխնոլոգիայի արմա– տական կատարելագործման համար (Մ․ Վ․ Պավլովսկո–Միխայլովի հետ)․ Բաղդասարով Անդրեյ Արկադիի՝ արյան պահածոյացման նոր մեթոդներ մշակելու և արյան չոր շիճուկ ստանա– լու համար (հեղինակակից)․ Մազլումով Ավետիք Ղուկասի՝ բարձր շաքարայնությամբ «Ռամոնյան– 1537» ճակնդեղի բարձր բերքատու սորտ ստանալու համար․ Գազազյան Լևոն Մկրտչի՝ ձուլ– ման հատուկ մեքենաներ ստեղծելու հա– մար, որոնք ապահովել են ավիացիոն շարժիչների մասերի թողարկման աճն ու որակի բարելավումը (հեղինակակից)․ Խաչատրյան Արամ Եղիայի՝ Երկ– րորդ սիմֆոնիայի համար․ Մուրադելի Վանո (Հովհաննես) Եղիայի՝ Երկրորդ սիմֆոնիայի համար․ Ասլամազյան Սերգեյ ԶաՔարի, Բ ա 1ա բան յան Նիկիտա Կարապե– տի, Գաբրիելյան Ավետ Կարա– պետի, Տերյան Միքայել Նիկիտի (Կոմիտասի անվ․ լարային քառյակ)՝ կատարողական բարձր արվեստի հա– մար․ Դանիելյան Հայկանուշ Բաղդա– սարի՝ Ալ․ Սպենդիարյանի անվ․ օպե– րայի ն բալետի թատրոնում բեմադրված «Իվան Սուսանին» օպերայում Անտո– նիդայի, «Հուգենոտներ» օպերայում Մարգարիտ Վալուայի դերերի կատար– ման համար․ Մալխասյանց ՍտեՓան Սարգսի՝ «Հայերեն բացատրական բառարան»-ի (հ․ 1-4, 1944-45) համար․ Պիոտրովսկի Բորիս Բորիսովիչ՝ «Ուրարտուի պատմությունն ու մշա– կույթը» աշխատության համար․ Իսահակյան Ավետիք Սահակի՝ Հայրենական մեծ պատերազմին նվիր– ված ստեղծագործությունների շարքի համար․ Գուլակյան Արմեն Կարապետի, ԹավրԻզյան Միքայել Արսենի՝ «Արշակ Բ» ներկայացման համար․ Տալյան Շարա Մկրտչի՝ վերջին տարիների համերգային ծրագրերի հա– մար․ Նաէբանդյան Դմիտրի Արշակի՝ Ի․ Վ․ Ստալինի դիմանկարի համար։ 1947 Կոշտոյանց Խաչատուր Սեդրա– կի՝ «Ուրվագծեր Ռուսաստանի ֆիզիոլո– գիայի պատմության» (1946) աշխատու– թյան համար․ Մ ի կ ո յ ա ն Արտեմ Հովհաննեսի՝ մարտական ինքնաթիռների նոր կոն– ստրուկցիա մշակելու համար (Մ․ Գ․ Գուրևիչի հետ)․ Իոանիսյան Ռոլեն Արսենի՝ նավ– թահորերի անընդհատ շեղընթաց հո– րատման մեթոդ մշակելու և արմատա– վորելու համար (հեղինակակից)․ Կայսարյանց Սերգեյ Արմենակի՝ «Զիս–150» բեռնատար ավտոմոբիլի շար– ժիչի բլոկների մշակման հաստոցների բարձր արտադրողականության ավտո– մատ գծի կոնստրուկցիա մշակելու և ներդնելու համար (հեղինակակից)․ Գրիգորյան Նորայր Գրիգորի՝ սպառազինության նոր տեսակ ստեղ– ծելու համար (հեղինակակից)․ Ենգիբարյան Համլիկ Ավետի՝ ավիացիոն սպառազինության նոր կոն– ստրուկցիա մշակելու համար (Ի․ Վ․ Վենեդիկտովի հետ)․ Կլորիկյան Սուրեն Խորենի՝ քե– րակավոր Փոխադրիչների արմատական կատարելագործման և Դոնբասի ածխա– հանքերի ւավաներից ածխի Փոխադըր– ման եղանակի համար (հեղինակակից), ճ ու ղ ու ր յ ա ն Լիպարիտ Սմբատի՝ հրետանային սպառազինության Փոր– ձարկման սարքեր ստեղծելու համար․ Սիմոնով Ռուբեն Նիկոլայի՝ «Ծո– վակալ Նախիմով» կինոնկարի համար (հեղինակակից)։ 1948 Ալիխանով Աբրահամ Իսահակի, ԱԼիխանյան Արտեմ Իսահակի՝ տիեզերական ճառագայթների բնագա– վառում կատարած հետազոտություն– ների համար․ Շահումյան Գրիգոր Հարությունի՝ ավտոմատ հաստոցների նախագծման տեսական հիմունքների մշակման հա– մար․ Կնունյանց իվան (Հովհաննես) Լյուդվիգի՝ օրգանական քիմիայի բնա– գավառում կատարած հետազոտություն– ների համար․ Մ ի կ ո յ ա ն Արտեմ Հովհաննեսի՝ մարտական նոր տիպի ինքնաթիռ ստեղ– ծելու համար (Մ․ Ի․ Գուրևիչի հետ)․ Բաբաջանյան Մարիա Առաքելի, Մինասյան Վալենտին Սպիրիդո– նի, է ն տ ն լ ի ս Ֆեոդոր Սեմյոնովիչ՝ ապակու էլեկտրաջերմային եՓման մե– թոդի և վառարանի նոր կոնստրուկցիա մշակելու համար․ Կիրակոսյանց Գերտրուդա Ա– լեքսանդրի՝ հիդրոտուրբինների կար– գավորման հիդրոդինամիկական համա– կարգ թակելու համար (հեղինակակից)․ Հար ու թյ ու նով Վաւենտին Հով– սեՓի՝ նոր իներցիոն օսցիլոգրաֆների կոնստրուկցիաներ մշակելու և սերիա– կան արտադրության մեջ ներդնելու համար (հեղինակակից)․ Կարապետյան Գուրգեն Բեհ– բուդի՝ նավթահորատման ծանր տեղա– կայանքների կոնստրուկցիան կաւոարե– լագործելու և դրանց սերիական թո– ղարկումը կազմակերպելու համար (աշ– խատանքի ղեկավար)․ Շ խ ի յ ա ն Սոֆյա ՔրիստաՓորի՝ նավ– թայուղերի որակի բարձրացման մեթոդ մշակելու համար (հեղինակակից)․ Մարգարյան Գեորգի Գեորգիի՝ նավթի վերամշակման արդյունաբե– րական մեթոդները արմատապես կա– ւոարելագործելու համար (հեղինակա– կից)։ 1949 Վարունցյան Իսայի Սպրգսի՝ բամբակենու նոր սորտեր ստեղծելու համար․ Մ ի կ ո յ ա ն Արտեմ Հովհաննեսի՝ ինքնաթիռային նոր ագրեգատ ստեղ– ծելու համար (հեղինակակից)․ Սաղինյան Վարդան Մկրտչի՝ տեխնիկայի բնագավառում կատարած աշխատանքների համար․ Տիգրանով Իոսիֆ (ՀովսեՓ) Մի– քայելի՝ Մոսկվայում կառուցված 32, 26, 20 հարկանի շենքերի կոնստրուկցիա մշակելու համար (հեղինակակից)․ Գալստյան Արմենակ Արտեմի, Հովհաննիսյան Հովհաննես Գրիգորի, Ս ու լ խ ա ն ո վ Մինաս Բոգ– դանի՝ էլեկտրահալված հրահեստներ ստանալու մեթոդներ մշակելու և արդ– յունաբերության մեջ արմատավորելու համար․ Պետրոսյանց Անդրանիկ Մելքո– նի՝ ատոմային էներգիայի բնագավա– ռում կատարած աշխատանքների հա– մար․ Հարությունյան Սուրեն Միքա– յելի՝ ածխահատ կոմբայն ստեղծելու համար (հեղինակակից)․ Ծ ա տ ու ր ո վ Արկադի Իվանի՝ նավ– թահանք հայտնաբերելու և հետախու– գելու համար (աշխատանքի ղեկավար)․ Հարությունյան Արամայիս Ար– կադիի, Արզ ու մանով Սուրեն Հա– կոբի՝ հորատման դուրերի պողպատե