Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 13.djvu/686

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


ՀԱ9ԿԱԿԱՆ ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆԻ ԴԻՏԱՃ6ՈԻՂԱ6ԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԸ

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ Ա․ Բ․ Բաղդասարյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ (նախագահ), |Ա․ Ա․ Ասլանյան |, աշխ․ գիտ․ թեկնածու, Ս․ Պ․ Բալյան, աշխ․ գիտ․ դ–ր, Տ․ Կ․ Գաբրիելյան, աշխ․ գիտ․ դ–ր (նախագահի տեղակալ), Ս․ Մ․ Դուլրսն, աշխ․ գիտ․ թեկնածու, Թ․ Խ․ Հակոբյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Ղ․ Տ․ Մուրադյան, աշխ․ գիտ․ թեկնածու (գիտ․ քարտուղար)։

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ Լ․ Վ․ Միրզոյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ (նախագահ), Տ․ Մ․ Թովմասյան, ֆիզմաթ գիտ․ դ–ր, է․ Ե․ Խաչիկյան, ֆիզմաթ գիտ․ դ–ր, Ա․ Տ․ Քալլօդլյան, ֆիզմաթ գիտ․ թեկնածու։

ԱՐՎԵՍՏԻ Ռ․ Վ․ Ջարյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Ռ․ Ա․ Աթա– յան„ արվ․ թեկնածու (նախագահի տեղակալ), Դ․ Շ․ Գյոդակ– յան, արվ․ թեկնածու, Ռ․ Գ․ Դրամբյան, արվ․ թեկնածու, Ն․ Կ․ Թահմիզյան, արվ․ դ–ր, Լ․ Տ․ Հախվերդյան, բան․ գիտ․ դ–ր, Հ․ Հ․ Հակոբյան, արվ․ դ–ր, Վ․ Ա․ Հակոբշանյան (գիտ․ քարտու– ղար), Բ․ Մ․ Հովակիմյան, Տ․ Վ․ Հովհաննիսյան, արվ․ դ–ր, Մ․ Մ․ Ղազարյան, արվ․ թեկնածու, Վ․ 4․ Ղազարյան, արվ․ թեկ– նածու, է․ Ա․ Մանուկյան, Գ․ Խ․ Ստեփանյան, արվ․ դ–ր։

ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ Ս․ Տ․ Միրզոյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ (նախագահ), Ֆ․ Մ․ Աղամալյան (գիա․ քարտուղար), Վ․ Ա․ Աստվածատրյան, ՍՍՀՄ ԲԳԱ թղթ․ անդամ, է․ Ս․ Գաբրիելյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթակից ան– դամ, Ս․ Մ․ Գալստյան, բժշկ․ գիտ․ դ–ր, Կ․ Մ․ Դեղձունյան, բժշկ․ գիտ․ դ–ր, Ռ․ Տ․ Հարությունյան, բժշկ․ գիտ․ դ–ր (նախագահի տեղակալ), Վ․ Տ․ Հովհաննիսյան, բժշկ․ գիտ․ դ–ր, Ռ․ Մ․ Մամիկոն– յան, բժշկ․ գիտ․ դ–ր, Գ․ Ւ․ Միրզոյան, բժշկ․ գիտ․ դ–ր, Լ․ Պ․ Մարգարյան, բժշկ․ գիտ․ դ–ր, Լ․ Մ․ Մկրտչյան, բժշկ․ գիտ․ դ–ր, U․ Ա․ Սարաֆյան, բժշկ․ գիտ․ թեկնածու։

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ Ս․ Կ․ Կարապետյանյ, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Գ․ Ա․ Բաղրամյան, տեխ․ գիտ․ դ–ր, Հ․ Բ․ Բոյախչյան, անասնաբուժ․ գիտ․ դ–ր, Շ․Մ․ Գրիգորյան, տեխ․ գիտ․ դ–ր, Զ․ Ք․ Դիլանյան, տեխ․ գիտ․ դ–ր, Ռ․ Ա․ էդի լյան, գյուղատնտ․ գիտ․ դ–ր, Տ․ Մ․ Խաչատրյան (գիտ․ քարտուղար), Ա․ Ա․ Մաթևոսյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ (նախագահի տեղակալ), Ա․ Ե․ Մարգարյան, գյու– ղատնտ․ գիտ․ դ–ր, Ա․ Ս․ Մելքոնյան, գյուղատնտ․ գիտ․ դ–ր, Մ․ Ս․ Մելքոնյան, տնտ․ գիտ․ դ–ր, Վ․ Բ․ Ոսկանյան, գյուղատնտ․ գիտ․ դ–ր (նախագահի տեղակալ)։

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹ6ԱՆ է․ Մ․ Զրբաշյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Դ․ Վ․ Աբգարյան, բան․ գիտ․ դ–ր, Ա․ Մ․ Գասպարյան, բան․ գիա․ թեկ– նածու, U․ Պ․ Գրիգորյան, բան․ գիտ․ դ–ր, Ս․ Կ․ Դարոնյան, բան․ գիտ․ դ–ր,Գ․ Ա․ Թւսթոսյան, Տ․ Ս․ Թամրազյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ, Պ․ Հ․ Հակոբյան, բան․ գիտ․ դ–ր (նախագահի տե– ղակալ), Ս․ Բ․ Հարությունյան, բան․ գիտ․ դ–ր, Լ․ Մ․ Մկրտչյան, բան․ գիտ․ դ–ր, Ա․ Մ․ Նազինյան, բան․ գիտ․թեկնածու, Վ․ Ս․ Նալբանդյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ, Լ․ Տ․ Շեխոյան, բան․ գիտ․ թեկնածու, Բ․ Լ․ Չուգասզյան, բան․ գիտ․ թեկնածու, Լ․ Օ․ Սամվելյան, արվ․ դ–ր, Ս․ Ն․ Սարինյան, բան․ գիտ․ դ–ր, Վ․ Բ․ Վարդանյան (գիտ․ քարտուղար)։

ԵՐԿՐԱԲԱՆՈԻԹՑԱՆ ԵՎ ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱՅԻ Ա․ Տ․ Ասլանյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Վ․ Ա․ Ավե– տիսյան, երկրաբանա–հանքաբանական գիտ․ թեկնածու, Ա․ Հ․ Գաբրիելյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս, Ռ․ Գ․ Գեորգյան, երկրա– բանա–հանքաբանական գիտ․ թեկնածու, Գ․ Ա․ Խաչատրյան, տեխ․ գիտ․ դ–ր, Վ․ Պ․ Հասրաթյան, երկրաբանա–հանքաբանական գիտ․ թեկնածու, Շ․ Ս․ Հովհաննիսյան, երկրաբանա–հանքաբանական գիտ․ թեկնածու, Կ․ Գ․ Շիրինյան, երկրաբանա–հանքաբանական գիտ․ թեկնածու, է․ Լ․ Սարգսյան (գիտ․ քարտուղար), Ա․ Թ․ Վե– եունի, երկրաբանա–հանքաբանական գիտ․ դ–ր, Գ․ Ի․ Տեր–Ստե– վւանյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ։

ԺՈՂԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ Ա․ Ե․ Տեր–Գրիգորյան, մանկվ․ գիտ․ դ–ր (նախագահ), Ա․ Ա․ Բալ– յան, մանկվ․ գիտ․ դ–ր, Հ․ Մ․ Թութունջյան, հոգեբան, գիտ․ դ–ր (նախագահի տեղակալ), Ա․ Հ․ Իգնատյան, մանկվ․ գիտ․ թեկնա– ծու, Ս․ Կ․ Խուդոյան, մանկվ․ գիտ․ թեկնածու, Շ․ Ա․ Խուրշուդ– յան (գիտ․ քարտուղար), Ա․ Ս․ Մաթևոսյան, պատմ․ գիտ․ թեկ– նածու։

ԼԵԶՎԻ Դ․ Բ․ Ջահուկյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Ս․ Գ․ Աբրահամյան, բան․ գիտ․ դ–ր, է․ Ռ․ Աթայան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ, է․ Բ․ Աղայան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս, Վ․ Դ․ Աոաքել– յան, բան․ գիտ․ դ–ր, Հ․ Խ, Բարսեղյան, բան․ գիտ․ դ–ր, Ռ․ Ա․ Իշ– խանյան, բան․ գիտ․ դ–ր, Ա․ Ա․ Խաչատրյան, բան․ գիտ․ թեկնա– ծու, Խ․ Հ․ Կարադելյան (գիտ․ քարտուղար), Ա․ Ս․ Մարգարյան, բան․ գիտ․ դ–ր, Ն․ Ա․ Պառնասյան, բան․ գիտ․ դ–ր (նախագահի տեղակալ), Հ․ Զ․ Պետրոսյան, բան․ գիտ․ դ–ր, Ա․ Մ․ Սուքիաս– յան, բան․ գիտ․ դ–ր, Վ․ Ա․ Քոսյան, բան․ գիտ․ դ–ր։

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ Վ․ Հ․ Ղազարյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Մ․ Ս․ Ադամյան, կենսբ․ գիտ․ թեկնածու, Հ․ Մ․ Ավետյան, կենսբ․ գիտ․ թեկնածու, է․ Գ․ Աֆրիկյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս, Ա․ Մ․ Բարսեղյան, կենսբ․ գիտ․ դ–ր, Ն․ Պ․ Բեգլարյան, կենսբ․ գիտ․ Դ–Ր, Ա․ Ա․ Գալոյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս, է․ Խ․ Կիրակոս– յան (գիտ․ քարտուղար), Ա․ Ա․ Հայրապետյան, կենսբ․ գիտ․ դ–ր (նախագահի տեղակալ), Զ․ Հ․ Մելիք–Խաչատրյան, կենսբ․ գիտ․ դ–ր։ ՀԱՑ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ (ՀԻՆ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐ) Ս․ Տ․ Երեմյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Հ․ Մ․ Բարթիկյան, պատմ․ գիտ․ դ–П․ Մ․ Ա․ Կատվալյան, պաւոմ․ գհտ․ թեկնածու (գիտ․ քարտուղար), Ս․ Տ․ Մելիք–Բախշյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր,, Պ․ Մ․ Մուրադյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Գ․ Խ․ Սար– գըսյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահի տեղակալ), Բ․ Ա․ Ուլուբաբյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Հ․ Դ․ Փափազյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր։ ՀԱՑ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՊԱՏՄՈԻԹՑԱՆ (ՆՈՐ ԵՎ ՆՈՐԱԳՈԻ9Ն ՇՐՋԱՆ) Մ․ Գ․ Ներսիսյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Գ․ U․ Գալոյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահի տեղակալ), Հ․ Ա․ Ավետիսյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ, Վ․ Բ․ Բաբխուդարյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ, Խ․ Հ․ Բարսեղյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Լ․ Ա․ Խուրշուդյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Ա․ Մ․ Հակոբյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Ա․ Ս․ Համբարյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր,Վ․ Ն․ Ղազախեց– յան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Հ․ Մ․ Ղազարյան, պատմ․ գիա․ դ–ր, Վ․ Ա․ Պարսամյան, պատմ․ գիտ․ դ*-ր, Ս․ Հ․ Սիմոնյան (գիտ․ քարտուղար)։

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ Բ․ Ն․ Առաքելյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Վ․ Գ․ Ալեքսանյան (գիտ․ քարտուղար), Գ․ Ե․ Արեշյան, պատմ․ գիտ․ թեկնածու, է․ Վ․ Խանզադյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Տ․ Ս․ Խաչատրյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Գ․ Հ․ Կարախանյան, պատմ․ գիտ․ թեկնածու, Լ․ Ն․ Պետրոսյան, պատմ․ գիտ․ թեկնածու, Դ․ IF․ Վարդոլմյան, պատմ․ գիա․ թեկնածու, Գ․ Ա․ Տիրացյան, պաամ․ գիտ․ դ–ր։

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Ա․ Կ․ Զարյան, ճարտ․ թեկնածու (նախագահ), Լ․ Մ․ Բաբայան, Ա․ Հ․ Գրիգորյան, ճարտ․ թեկնածու, Լ․ Ս․ Զորյան, Զ․ Պ․ Թորոս– յան, ՍՍՀՄ գեղարվեստի ակադեմ․ իսկ․ անդամ, Մ․ Մ․ Հասրաթ–