Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 13.djvu/685

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


Տրանսպորտ Երկաթուղային տրանսպորտ • ․ • ․ ․ ․․․․․․․ 299 Ավտոմոբիլային տրանսպորտ t300 Օղային տրանսպորտttt300 Խողովակաշար տրանսպորտ • ••․․․ttt300 Կապtttt 301 Առևտուր և հասարակական սնունդ ․․․․․․․․․․․ 303 Ֆինանսներ և վարկtt 305 ՀՍՍՀ տնտեսական շրջաններ ․ttt308 Աշխատանքt ․․․․․ 311 ժողովրդի նյութական բարեկեցություն 313 Առողջապահություն Առողջապահության զարգացումը Հայ աստանում սովետա– կան կարգերի հաստատումից հետո t316 Առողջապահությունը Հայրենական մեծ պատերազմի տարի– ներին t318 Առողջապահության զարգացումը հետպատերազմյան տա– րիներին ․․․․․․ ․․․․․»««t318 Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 321 Տուրիզմ ․․․․․․tttt 323 Գիտություն և գիտական հիմնարկներ ՀՍՍՀ գիտությունների ակադեմիա 326 Հասարակական գիտություններ Փիլիսոփայություն t ․․․․․ 331 Տնտեսագիտություն ․․․․․․ ․․․ 338 Պատմագիտությունt • •t• ․․․․․․․ 342 Արևելագիտությունt 346 Հնագիտությունt 347 Ազգագրությունt ․․․․․ 348 Դրամագիտություն •t• ••••••• 348 Տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն ․ ․ ․ 349 Մանկավարժական գիտություններ t350 Հոգեբանություն ․․․․․․t 352 Իրավագիտություն ․․․․․․t 35Ց Լեզվաբանություն ․«•••t ․․․․․․ 354 Գրականագիտություն t358 Բանագիտություն ․․․․ ․․․•■ •••••••• 361 Արվեստագիտություն t ․ ․․․․ 362 Բնական գիտություններ Ֆիզիկա ․․․․․․․ ․․․․․․․ •••••••• 367 Մաթեմատիկաt 375 Մեխանիկա ․ *t 378 Աստղագիտությունt ․․․․․․ 379 Քիմիական գիտություններ ․․․․․․t 383 Երկրաբանական գիտություններ t 391 Ֆիզիկաաշխարհագրական գիտություններ ․․․․ ․ ․ 392 Կենսաբանական գիտություններ ․․․․․ ․․․․․․ 394 Բժշկական գիտություններ t 402 Գյուղատնտեսական գիտություններtt • • • 423 Տեխնիկական գիտություններ էներգետիկական գիտություն և տեխնիկա ․․․․․ ․ ․ 429 Ավտոմատիկա և կառավարում t 431 էլեկտրոնիկա և հաշվողական տեխնիկա 431 Ռադիոտեխնիկա t ․․․․ 432 էլեկտրամեքենաշինություն, էլեկտրաապարատաշինու– թյուն, էլեկտրա սարքաշինությունt 434 Մեքենագիտություն և մեքենաների ա րտադրությտն տեխ– նոլոգիա t435 Մետալուրգիա և հանքային գործ 437 Շինարարական գիտություն և տեխնիկա ․․․ ․․․․ 437 Գիտահետազոտական ճյուղային հիմնարկներ 439 Նախագծային և կոնստրուկտորական հիմնարկներ 441 Մշակույթ ժողովրդական կրթություն Կրթությունը հնագույն ժամանակներից մինչև XIX դ․ ․ ․ 443 Կրթությունը XIX դ․ և XX դ․ սկզբին 444 ժողովրդկան կրթությունը Սովետական Հայաստանում ․ ․ 445 Նախադպրոցական դաստիարակություն 447 Արտադպրոցական հաստատություններ 447 Պրոֆեսիոնալ տեխնիկական կրթություն ․ ․ ․․․․․ 447 Միջնակարգ մասնագիտական կրթություն ․․․ ․․․․ 448 Բարձրագույն կրթությունt 449 Սփյուռքահայ դպրոցներ 450 Մասսայական ինֆորմացիայի միջոցներ։ Կուլտուր –լուսա– վորական հիմնարկներ Տայ պարբերական մամուլը Արևմտահայ մամուլ t ․․․ ․․․•• 452 Արևելահայ մամով ․․․․․t 453 Բոլշևիկյան հայ մամուլ t454 Սովետահայ մամուլt 455 Գաղթավայրերի և սփյուռքի հայ մամուլ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ 456 Հեռուստատեսություն t460 Ռադիոհաղորդումներt ․․․․․ 460 Արմենպրեսt 462 Հայ գիրքը և տպագրությունը t462 Հայկական մատենագիտություն ․․․․․․ ․․․․․․․ 465 Կուլտուր–լուսավորական հիմնարկներ Գրադարաններt 467 Թանգարաններt 468 Ակումբային հիմնարկներ ․․․․․․․t 470 Զբոսայգիներt 471 Հայոց լեզուt 471 Գրականություն Բանահյուսություն 479 Հին և միջնադարյան գրականությունt 483 Հայ նոր գրականություն ․․․․․․․․․․․ ․․․ 494 Սովետական շրջանի գրականություն 505 Գրական առնչություններ 513 Արվեստ ճարտարապետություն 518 Սովետական շրջանի ճարտարապետություն ․․․․․․․ 534 կերպարվեստ 542 Սովետական շրջանի կերպարվեստ t557 Սփյուռքահայ կերպարվեստt 567 Երաժշտություն 572 Սովետական շրջանի երաժշտություն 581 Սփյուռքահայ երաժշտությունt 587 Պարարվեստ ժողովրդական պարարվեստ t589 Բալետ t 589 Սովետական շրջանի բալետt 590 Թատրոն t 591 Սովետական շրջանի թատրոնt 598 Ասմունք և էստրադա t605 Սփյուռքահայ թատրոն t605 Գեղարվեստական ինքնագործունեություն 607 Կրկես t 608 Սովետական շրջանի կրկեսt 609 Կինոt 610 Վավերագրական կինո t 614 Մուլտիպլիկացիոն կինո t615 Հեռուստատեսային կինո ,․․․․ ․․․․․․․․ 615 Կինոստուդիաներ t 617 ՀՍՍՀ մայրաքաղաքը, քաղաքները և վարչական շրջանները Մայրաքաղաքը և քաղաքները 618 Վարչական շրջաններ 629 Կրոնը և եկեղեցին 651 ժամանակագրությունt 652 Հավելվածt ․t 665