Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 5.djvu/718

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ Բ. Ն. Առա քե լյան, ՝՝ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Վ. Գ. Ալեքսանյան (գիա. քարտուղար), Գ. Ե. Արեշյան, պաամ. գիա. թեկնածու, է. Վ. Խանգադյան, պատմ. գիտ. թեկնածու, Տ. Ս. Խաչատրյան, պատ մ. գիտ. դ–ր, Գ. Տ. Կարախանյան, պատմ. գիտ. թեկնածու, Ցու. Ի. Մկրտումյան, պատմ. գիա. թեկնածու, Լ. Ն. Պետրոսյան, պատմ. գիտ. թեկնածու, Գ. Ս. Վարդումյան, պատմ. գիտ. թեկնածու, Գ. Ա. Տիրացյան, պատմ. գիտ. թեկնա– ծու: ձԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ Ա. Կ. Ջարյան, ճարտ. թեկնածու (նախագահ), Լ. Մ. Բաբայան, Ա. Տ. Գրիգորյան, ճարտ. թեկնածու, Ա. Բ. Երեմյան, ճարտ. թեկնածու, Լ. Մ. Զորյան, Ջ. Պ. Թորոսյան, ճարտ. թեկնածու, Մ. Մ, Տասրաթյան, ճարտ. թեկնածու (նախագահի տեղակալ), Վ. Մ. Հարությունյան, ճարտ. դ–ր, Կ. Լ. Հովհաննիսյան, ճարտ. դ–ր, Կ. Կ. Ղաֆադարյան, ճարտ. թեկնածու, Մ. Գ. Միքայելյան, ճարտ. թեկնածու, Ս. Խ. Մնացականյան, ճարտ. դ–ր, Ն. tr. Պա– պուխյան, ճարտ. թեկնածու, Ա. Տ. Ստեփանյան (գիտ. քարտու– ղար):

ՄԱԹԵՄԱՏ ՒԿԱՑ Ի Մ. Մ. Ջր բա շ յան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Ռ. Ա Ալեքսանդր յան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ. անդամ, Ն. Հ. Աասքելյան, ՏՍՍՀ ԳԱ թղթ. անդամ, Ա. Ա. Կիտ բա լյան, ֆիզմաթ գիտ. թեկ– նածու, Ռ. Վ, Տամբարձումյան, ֆիզմաթ գիտ. դ–ր, Հ. Բ. Մարանշյան, ֆիզմաթ գիտ. թեկնածու, Տ* Բ* Ներսիսյան, ֆիզ– մաթ գիտ. դ–ր, Վ. Վ. Սաղաթելյան, ֆիզմաթ գիտ. թեկնածու (նախագահի տեղակալ):

ՄԱՄՈՒԼԻ, ՀԵՌՈՒԱՏԱՏ ԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ Ա. Ն. Մնացականյան, պատմ. գիտ. դ–ր (նախագահ), Մ. Ա. Բաբ– |ոյան, բան. գիտ. թեկնածու (նախագահի տեղակալ), Վ. Գ. Ղու– կասյան, բան. գիտ. թեկնածու, Մ. Հ. Մխիթարյան, բան. գիտ. թեկնածու, Գ. Մ. Քեշիշյան (գիտ. քարտուղար), Հ. Տ. Ֆելեբյան, պատմ. գիտ. դ–ր:

ՄԵԽԱՆԻԿԱՅԻ Օ. Մ. Սապոնջյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ. անդամ (նախագահ), Բ. Լ. Աբրահամյան, ՏՍՍՀ ԳԱ թղթ. անդամ, Ս. Ա. Տամբարձումյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս:

ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴՄԱՆ Գ. Ա. Խանշյան, ՍՍՏՄ գեղ. ակադեմիայի իսկական անդամ (նա– խագահ), Ա. Ա. Աս լյան, ^ՍՍՏ վաստ. նկարիչ, Ա. Վ. Բեքարյան, ՏՍՍՀ ժող. նկարիչ, Վ. Ղ. Խաչիկյան, ՏՍՍՏ վաստ. նկարիչ, Տ. Ս. Շարամբեյան, ՀՍՍՏ վաստ. նկարիչ, Ղ. գ. Չուբարյան, ՍՍՀՄ գեղ. ակադեմիայի իսկական անդամ:

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅԱՆ Ս. Տ. Երեմյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Մ. Ս. Ար– մաղանյան (գիտ. քարտուղար), Գ. Ի. Գանին, մանկվ. գիտ. թեկ– նածու, է. Լ. Դանիելյան, պատմ. գիտ. թեկնածու, Բ. Տ, Հարու– թյունյան, պատմ. գիտ. թեկնածու:

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ Ա. Թ. Թովմասյան, իրավ. գիտ. դ–ր (նախագահ), Ռ. Հ. Գուլքան– յան, Ա. Ա. Գևորգյան, իրավ. գիտ. թեկնածու, Ա. Ա. Եսայան, իրավ. գիտ. դ–ր, Ա. Ս. Լալայան, իրավ. գիտ. թեկնածու, Մ. Հ. Հովհաննիսյան, իրավ. գիտ. դ–ր, Վ. Ա. Մուսախանյան, իրավ, գիտ. թեկնածու, Կ. Թ. Սաիլյան (գիտ. քարտուղար), Ա. Գ. Սու– քիասյան, իրավ. գիտ. դ–ր, Մ. Ւ. Ուզունյան, իրավ. գիտ. թեկնա– ծու, Մ. Ա. Օսիպյան, իրավ. գիտ. թեկնածու: ՍՄԿԿ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ, ՏԿԿ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ, ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

ԿՈՄՈՒՆԻՍՏԱԿԱՆ ԵՎ ԲԱՆՎՈՐԱԿԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ Գ. Բ. Ղարիբջանյւսն, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Հ. Ռ. Սիմօնյան, պատմ. գիտ. դ–ր (նախագահի տեղակալ), Ծ Պ. Աղա– յան, ՀՍՍՏ ԳԱ ակադեմիկոս, Ա. Մ. Բւալմանյան, պատմ. գիտ. դ–ր, Ա. Ա. Լյուլիկյան (գիտ. քարտուղար), Հ. Ն. Կարապետյան, պատմ. գիտ. դ–ր, Հ. Մ. Մեյիքյան, պատմ. գիտ. դ–ր, Վ. Ն. Ներ– կարարյան, պատմ. գիտ. դ–ր: ՍՍՀՄ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ Ա. Ռ. Հովհաննիսյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Զ. Տ. Գրիգորյան, պատմ. գիտ. դ–ր (նախագահի տեղակալ), Վ. Ա. Դիլոյան, պաւոմ. գիա. դ–ր, Հ. Գ. Ինճիկյան, պատմ. գիա. դ–ր, Կ. Մ. Խուդավերդյան, պատմ. գիտ. դ–ր, Գ. Մ. Հարություն– յան, պատմ. գիտ. թեկնածու (նախագահի տեղակալ), Ն. Տ. Հով– հաննիսյան, պատմ. գիա. դ–ր, Լ. Պ. Մանասերյան, պատմ. գիտ. թեկնածու, Վ. Ա. Միքայելյան, պատմ. գիտ. դ–ր, Գ. Զ. Շաոո– յան, պատմ. գիտ. դ–ր, Վ. Կ, Ոսկանյան, պատմ. գիտ. թեկնա– ծու, Ա. Ա. Պետրոսյան (գիտ. քարտուղար), Ե. Ղ. Սարգսյան, պատմ. գիտ, դ–ր:

ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ Հ. Տ. Ադոնց, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ. անդամ (նախագահ), Գ. Լ. Արեշյան, տեխ. գիտ. դ–ր, Գ. Ա, Եսայան (գիա. քարտուղար), Գ. Ա. Խաչատրյան, տեխ. գիտ. թեկնածու, Զ. Ա. Հացագործյան, տեխ. գիտ. դ–ր, Լ. Տ. Ղուլոյան, տեխ. գիտ. դ–ր, Ա. Հ. ճ.ենտերեճյան, տեխ. գիտ. թեկնածու:

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ Ա. Ա. ԱռաքեԱան, ՀՍՍՏ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Մ. Ն. Ադոնց, տնտ. գիտ. դ–ր, Ս. Ա. Գալստյան (գիտ. քարտուղար), Ն. Ռ. Թովմասյան, տնտ. գիտ. դ–ր (նախագահի տեղակալ), Վ. Ե. Խլղաթյան, տնտ. գիտ. դ–ր, Վ. Ե. Խոշաբեկյան, տնտ. գիտ. դ–ր, Կ. Պ. Կարագյան, տնտ. գիտ. թեկնածու, Շ. Ս. Մար– գարյան, տնտ. գիտ. դ–ր, Ն.Մ. Մանասերյան, տնտ. գիտ. դ–ր, Վ. Ս. Ներկարարյան, տնտ. գիտ. դ–ր, Մ. Խ. Քոթանյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ. անդամ:

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ U, Ս. Թովմասյան, փիլ. գիտ. դ–ր (նախագահ), Լ. Հ. Աբրահամ– յան, փիլ. գիտ. դ–ր, Ս. Հ. Ավետիսյան, փիլ. գիտ. դ–ր, Ս. Ս. Արևշատյան, Փիլ. գիտ. դ–ր, Վ. Խ. Բաղդասարյան, փիլ. գիտ. թեկնածու, Գ. Ա. Բրուտյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ. անդամ, Գ. Հ. Գրի– գորյան, փիլ. գիտ. դ–ր, Հ. Ա. Գևորգյան, Փիլ. գիտ. դ–ր, Յա. Ի. Խաչիկյան, փիլ. գիտ. դ–ր, Գ. Տ. Խրլոպյան, փիլ. գիտ. դ–ր, Մ. Ա. Մելիքյան, փիլ. գիտ. դ–ր, Վ. Վ. Պողոսյան, փիլ. գիտ. թեկնածու (գիտ. քարտուղար):

ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅԱՆ Լ. Հ. Վալեսյան, աշխ. գիտ. դ–ր (նախագահ), Ն. Կ. Ադամյան, Հ. Ղ. Գրգեարյան, աշխ. գիտ. թեկնածու (նախագահի տեղակալ), Լ. Ն. Զոհրաբյան, աշխ. գիտ. թեկնածու, Հ. Մ. ՛Հովհաննիսյան, աշխ. գիտ. թեկնածու, Գ. Ն. Սարգսյան, աշխ. գիտ. թեկնածու:

ՔԻՄԻԱՅԻ Ս. Տ. Վարդանյան, ՝՝sUU՝^ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Վ. Դ. Ագատյան, քիմ, գիտ. թեկնածու, Հ. Գ, Բաբայան, քիմ. գիա. դ–ր, Ն. Մ. Բեյլերյան, քիմ. գիտ. դ–ր, Լ. Հ. Գրիգորյան, Վ. Մ. Թաասյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ. անդամ, Կ. Ա. Կոստանյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ. անդամ, Գ. Մ, Շահնազարյան, քիմ. գիտ. թեկնածու, Մ. Գ. Սարգսյան, քիմ. գիտ. թեկնածու (գիտ. քարտուղար):

ՖԻԶԻԿԱՅԻ Գ. Ս. Սահակյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ. անդամ (նախագահ), Ա. 8. Ամաmունի, ֆիզմաթ գիտ. դ–ր, Ա. Հ. Դարբինյան (գիտ. քարտու– ղար), Կ. Ա. Իսպիրյան, ֆիզմաթ գիտ. դ–ր, է. Մ. Ղագարյան, ֆիզմաթ գիտ. թեկնածու, Ռ. Ա. Ղագարյան, տեխ. գիտ. դ–ր, Գ. Մ. Ղարիբյան, ՏՍՍՏ ԳԱ ակադեմիկոս, ժ• Հ. Նինոյան, ֆիզմաթ գիտ. թեկնածու:

ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ Հ. Գ. Թոփալյան, մանկվ. գիտ. թեկնածու (նախագահ), Կ. Պ. Աթոյան, մանկվ. գիտ. թեկնածու, Կ. Մ. Կարապետյան, Ա. Հ. Կոստանյան, հոգեբան, գիտ. դ–ր, Ֆ. Գ. Ղագարյան, մանկվ. գիտ. դ–ր, Մ. Մ. Մամիկոնյան. Գ. Ս. Պետրոսյան, մանկվ. գիտ. թեկնածու, Հ. Ե. Փարսադանյան, մանկվ. գիա. թեկնածու (նա– խագահի տեղակալ): ՜ՀԱԿՈԲ ՄԵՂԱՊԱՐՏԻ ԱՆՎԱՆ ՊՈԼԻԳՐԱՖԿՈՄԲԻՆԱՏ Դիրեկտոր Ռ. Գ. Գևորգյան, գլխավոր ինժեներ Ա. Ա. Մովսեսյան, գլխավոր տեխնոլոգ Ռ. Ք. Գասպարյան, արտադրական բաժնի պետ Բ. Ա. Գանջալյան, շարվածքային արտադրամասի պետ Ս. Ւ. Նունյան, գրաշար Ն. R Արտուշյան, մոնոտիպի–ձուլող Ա. Ւ. Բարսեդյան, գրաշար–էջկսպ Ս. Տ. Ւսրայելյան, ավագ սրբագրիչ Մ. Մ. Հակոբյան, էլեկտրոգրաֆ U.S. Խաչատրյան, օֆսեթ ար– տադրամասի պետ Ս. Մ. Կոլոյան, օֆսեթ արտադրամասի տեխ– նոլոգներ ժ. Գ. յԲալյան, ft. Ա. Գենժիևա, լուսանկարիչ Դ. Գ. Սուլթանյան, տպագրիչներ Գ. Ա. Դրիգորյան, U. Գ. Աս լան յան, օֆսեթ ներդիրների տպագրիչ Ա.Ա. Սահակյան, կազմարարական արտադրամասի պետ Բ. Գ. Քեոյան, վարպետ Ա. Կ. Տեր–Ան– աոնյան: