Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 5.djvu/717

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


ՀԱՏԿԱԿԱՆ ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱՃ6ՈԻՂԱ6ԻՆ ԻՈՐՀՈԻՐԴՆԵՐԸ

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ Ա. Բ. Բաղդասարյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ. անդամ (նախագահ), Գ. Ս. Աբրահամյան, աշխ. գիա. թեկնածու, Ա. Ա. Ասլանյան, աշխ. գիտ. թեկնածու, Ս. Պ. Բալյան, աշխ. գիա. դ–ր, Տ. Կ. Գաբրիելյան, աշխ. գիա. դ–ր (նախագահի տեղակալ), Ս. Մ. Դուլյան, աշխ. գիա. թեկնածու, Թ. Խ. Հակոբյան, պատմ. գիտ. դ–ր, Ղ. Տ. Մուրադյան, աշխ. գիտ. թեկնածու (գիտ. քարտուղար), Լ. Տ. Վալեսյան, աշխ. գիտ. դ–ր:

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ Լ. Վ. Միրզոյան, ֆիզմաթ գիտ. դ–ր (նախագահ), Տ. Մ. Թովմաս– յան, ֆիզմաթ գիտ. դ–ր, Բ. Ե. Թումանյան, ֆիզմաթ գիտ. դ–ր, P. Ե. Մարգարյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս, Ա. Տ. Քալլօղլյան, ֆիզմաթ գիտ. թեկնածու:

ԱՐՎԵՍՏԻ Ռ. Վ. Զարյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թդթ. անդամ (նախագահ), Ռ. Ա. Աթա– յան, արվ. թեկնածու (նախագահի տեղակալ), Գ. Շ. Գյոդակ– յան, արվ. թեկնածու, Ռ. Գ. Դրամբյան, արվ. թեկնածու, Ն. Կ. Թահմիզյան, արվ. թեկնածու, Լ. Ա. Խալաթյան, արվ. թեկնածու, Լ. Տ. Տախվերդյան, բան. գիտ. դ–ր, Հ. Հ. Հակոբյան, արվ. թեկնածու, Վ. Ա. Հակոբշանյան (գիտ. քարտուղար), Բ. Մ. Հո– վակիմյան, Հ. Վ. Հովհաննիսյան, արվ. թեկնածու, Մ, Մ. Ղազար– յան, արվ. թեկնածու, Վ. Հ. Ղազարյան, արվ. թեկնածու, է. Ա. Մանուկյան, Ս. Ա. Մելիքսեթյան, արվ. դ–ր:

ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ Ս. Հ. Միրզոյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թդթ. անդամ (նախագահ), Ֆ. Մ. Աղամալյան (գիտ. քարտուղար), Ս. Մ. Գալստյան, բժշկ. գիտ. դ–ր, Վ. Զ. Գրիգորյան, բժշկ. գիտ. դ–ր, Կ. Մ. Դեղձունյան, բժշկ. գիտ. դ–ր, Զ. Լ. Դոլաբջյան, բժշկ. գիտ. դ–ր, Ռ. Հ. Հարություն– յան–, բժշկ. գիտ. դ–ր (նախագահի տեղակալ), Վ. Տ. Հովհաննիս– յան, բժշկ. զիտ. դ–ր, Ռ. Ս. Մամիկոնյան, բժշկ. գիտ. դ–ր, Լ. Խ. Մանուկյան բժշկ. գիտ. թեկնածու, Գ. Ի. Միրզոյան, բժշկ. գիտ. դ–ր, Պ. Հ. Մարգարյան, բժշկ. գիտ. դ–ր, Գ. U. Մինասյան, բժշկ. գիտ. դ–ր, Լ. Մ. Մկրաչյան, բժշկ. գիտ. դ–ր:

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ Ս. Կ. Կարապետյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ),Գ. Ա. Աղախանյան, գյուղատնտ. գիտ. թեկնածու, Գ. Ա. Բաղրամյան, տեխ. գիտ. դ–ր, Տ. Բ. Բոյախչյան, անասնաբուժ. գիտ. դ–ր, Շ.Մ. Գրիգորյան, տեխ. գիտ. դ–ր, Զ. Ք. Դիլան՚յան, տեխ. գիտ. դ–ր, Տ. Մ. Խաչատրյան (գիտ. քարտուղար), Ե. Մ. Ղազարյան, կենսբ. գիտ. դ–ր, Ա. Ա. Մաթևոսյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թդթ. անդամ (նախագահի տեղակալ), Ա. Ե. Մարգարյան, գյուղատնտ. գիտ. դ–ր, Ա. Ս. Մելքոնյան, գյուղատնտ. գիտ. դ–ր, Մ. Ս. Մելքոն– յան, տնտ. գիտ. դ–ր, Վ. Բ. Ոսկանյան, գյուղատնտ. գիտ. դ–ր (նախագահի տեղակալ):

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ է. Մ. Զրբաշյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ. անդամ (նախագահ), Գ. Վ. Աբգարյան, բան. գիտ. դ–ր, Ս. Բ. Աղաբաբյան, բան. գիտ. դ–ր, Մ. Թ. Ավդալբեգյան, բան. գիտ. դ–ր, Ա. Մ. Գասպարյան, բան. գիտ. թեկնածու, Ա. Պ. Գրիգորյան, բան. գիտ. դ–ր, Տ. Մ. Դավ– թյան, բան. գիտ. թեկնածու, Ս. Կ. Դարոնյան, բան. գիա. դ–ր, Հ. Ս. Թամրազյան, բան. գիտ. դ–ր, Ս. Մ. Կուրաիկյան, Պ. Հ. Հակոբյան, բան. գիտ. դ–ր (նախագահի տեղակալ), Ս. Բ, Հա– րությունյան, բան. գիտ. դ–ր, Ա. Տ. Ղանալանյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս, Մ. Մ. Մկրյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ. անդամ, Լ. Մ. Մկրտչյան, բան. գիտ. դ–ր, Ա. Մ. Նազինյան, բան. գիտ. թեկնա– ծու, Վ. Ս. Նալբանդյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ. անդամ, Լ. Տ. Շեխոյան, բան. գիտ. թեկնածու, Ս. Ն.Սարինյան, բան. գիտ. դ–ր, Վ. Բ. Վարդանյան (գիտ. քարտուղար):

ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՐԿՐԱՖԻՋԻԿԱՅՒ Ա. Տ. Ասլանյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ. անդամ (նախագահ), Վ. Ա. Ավե– տիսյան, երկրաբանա–հանքաբանական գիա. թեկնածու, Ա. Հ. Գաբրիելյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ. անդամ, Ռ. Գ. Գեորգյան, երկրա– բանա–հանքաբանական գիտ. թեկնածու, է. Ա. Խաչատրյան, երկ– րաբանա–հանքաբանական գիտ. դ–ր, Վ. Պ. Հասրաթյան, երկրա– բանա–հանքաբանական գիտ. թեկնածու, Շ. Մ. Հովհաննիսյան, երկրաբանա–հանքաբանական գիտ. թեկնածու, Ւ. Գ. Մաւլաք– յան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս, Ա. Գ. Նազարով, ՀՍՍՀ ԳԱ ակա– դեմիկոս, Կ. Գ. Շիրինյան, երկրաբանա–հանքաբանական գիտ. թեկնածու, է. Լ. Սարգսյան (գիտ. քարտուղար), Ա. Թ. Վեհու– նի, երկրաբանա–հանքաբանական գիտ. թեկնածու, Գ. Ւ. Տեր– աոեփանյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ. անդամ, Ա. Ե. Քոչարյան, երկրա– բանա–հանքաբանական գիտ. դ–ր (նախագահի տեղակալ):

ԺՈՂԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ Ա. Ե. Տեր–Գրիգորյան, մանկվ. գիտ. դ–ր (նախագահ), Հ. Մ, Թու– թունջյան, հոգեբան, գիտ. դ–ր, Ս. Կ. Խուդոյան, մանկվ. գիտ. թեկնածու, Շ. Ա. Խուրշուդյան (գիտ. քարտուղար), Ա. Մ. Մաթե– վոսյան, պատմ. գիտ. թեկնածու, Գ. Ա. Նագիկյան, մանկվ. գիտ. դ–ր, Ա. Ա. Նալչաջյան, հոգեբան, գիտ. թեկնածու (նախագահի տեղակալ):

ԼԵԶՎԻ Գ. Բ. Ջահուկյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Ա. Ա. Աբրահամյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ. անդ^ամ, Մ. Գ. Աբրահամյան, բան. գիտ. դ–ր, է. Ռ. Աթայան, բան. գիտ. թեկնածու, է. Բ. Աղայան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ. անդամ, Վ. Դ. Առաքելյան, բան. գիտ. դ–ր, <. Ւ*. Բարսեղյան, բան. գիտ. թեկնածու, Ռ. Ա. Իշխանյան, բան. գիտ. դ–ր,Ա. Ա. Խաչատրյան, բան. գիտ. թեկնածու, Ի». Հ. Կարադել– յան (գիտ. քարտուղար), Ա. Մ.Մարգարյան, բան. գիտ. դ–ր, Հ. Դ. Մուրադյան, բան. գիտ. դ–ր, Ն. Ա. Պառնասյան, բան. գիտ. դ–ր (նախագահի տեղակալ), Տ. Զ. Պետրոսյան, բան, գիտ. դ–ր, Ա. Մ.Սուքիասյան, բան. գիա. դ–ր, Վ. Ա. Քոսյան, բան. գիտ. դ–ր:

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ Հ. Խ. Բունիաթյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Հ. Ս. Ավետյան, կենսբ. գիտ. թեկնածու, է. Գ. Աֆրիկյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ. անդամ, Ն. Պ. Բեգլարյան, կենսբ. գիտ. դ–ր, Թ. Դ. Ծա– տուրյան, կենսբ. գիտ. թեկնածու, Լ. Խ. Կիրակոսյան (գիտ. քար– տուղար), Ա. Ա. Հայրապետյան, կենսբ. գիտ. դ–ր (նախագահի տեղակալ), Վ. Հ. Ղազարյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս: ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ (ՀԻՆ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐ) Լ. Ս. Խաչիկյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Լ. Տ. Բաբայան, պատմ. գիտ. դ–ր, Հ. Մ. Բարթիկյան, պատմ. գիտ. դ–ր, Ս. Տ. Երեմյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահի տեղա– կալ), Ս. Տ. Մելիք–Բախշյան, պատմ. գիտ. դ–ր, Պ. Մ. Մուրադ– յան, բան. գիտ. թեկնածու, Գ. Խ. Սարգսյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ. անդամ, Վ. Մ. Վարդանյան, պատմ. գիտ. թեկնածու (գիտ. քար– տուղար), Բ. Ա. Ուլուբաբյան, պատմ. գիտ. դ–ր, Տ. Դ. Փափազ– յան, պատմ. գիտ. դ–ր: ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ (ՆՈՐ ԵՎ ՆՈՐԱԳՈԻ6Ն ՇՐԶԱՆ) Մ. Գ. Ներսիսյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Գ. Ա. Գալոյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ. անդամ (նախագահի տեղակալ), Հ. Ա. Ավետիսյան, պատմ. գիտ. դ–ր, Վ. Բ. Բարխուդարյան, պատմ. գիտ. դ–ր, Խ. Հ. Բարսեղյան, պատմ. գիտ. դ–ր, Լ. Ա. Խուր– շուդյան, պատմ. գիտ. դ–ր, Ա. Մ. Հակոբյան, պատմ. գիտ. դ–ր, Ա. Ս. Համբարյան, պատմ. գիտ. դ–ր, Ա. Հ. Հարությունյան, պատմ. գիտ. դ–ր, Վ. Ն. Ղազախեցյան, պատմ. գիտ. դ–ր, Հ. Մ. Ղազարյան, պատմ. գիտ* դ–ր, Վ. Ա. Պարսամյան, պատմ. գիտ. դ–ր: