Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 6.djvu/366

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ

Օստանկինոյի հեռուստատեսային կենտրոնի . (Մոսկվա) շենքը Երևանի հեռուստատեսային կենտրոնի շենքը հավորված պահեստներում: Արտաստու– դիական հաղորդումները կազմակերպ– վում են շարժական կամ մշտական (թատ– րոնում, կրկեսում, մարզադաշտում ևն) հեռուստատեսային կայանների միջոցով, որտեղից ծրագրերը գերկարճ ալիքներով հաղորդվում են Հ. կ.: Հաղորդիչ կայանդ Հ. կ–ի վերջին .օղակն է և ապահովում է հեռուստատեսային պատկերի և ձայնի հաղորդումը եթեր: Հաղորդումն իրագործ– վում է առանձին հեռուստատեսային և ձայնային հաղորդիչների ու հեոուսաա– աեասյին անւոենաների միջոցով: Տես նաև Հեոուսէռաաեսոէթյոմւ: Գրկ. PaflHonepezjaioiii.He ycxpoficTBa, rtofl pea. r. A. 3eHXJieHKaf M.f 1969; TejieBH^emse, noa pea. II.B.MMaKOBa, 3tM., .1970# Լ, ԹովւէասյաԱ

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍԱՅԻՆ ՎԵՐԱՏՐԱՆՍԼՅԱ– ՅԻԱ, հեռուստատեսային հաղորդումների ապահովման համար նախատեսված մի– ջոցառումների համալիր: Հիմնական բա– ղադրիչներն են հեռուստատեսային կա– յանները և դրանք միացնող կապի գծերը" ներառյալ հեռուստատեսային անցուղի– ները, ռադիոռելեային կապի գծերը և տիեզերական կապի համակարգը: Տիե– զերական կապն իրագործվում է «Մոլնիա» արբանյակի և «Օրբիտա» ընդունիչ կա– յանների (դրանցից մեկը գտնվում է Երե– վանի մոտակայքում) միջոցով: Այդ մի– ջոցառումների շնորհիվ մեր երկրի բնա– կելի տարածության 3/4-ը կարող է ըն– դունել հեռուստատեսային հաղորդում– ներ: Տեղական հաղորդումներից բացի իրագործվում է միջքաղաքային գծերով ստացվող ծրագրերի վերահաղորդումը:

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ԺՈՂ. ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ՍՆՍԱՄԲԼ, Հայ– կական հեռուստատեսության և ռադիոհաղորդ ու մների պե– տական կոմիտեի Ա, Մերան– գուլյանի անվ. ժող. գործիք– ների անսամբլ, կազմակերպվեք է 1926-ին, Երևանում: Անսամբլի առա– ջին գեղարվեստական ղեկավարը եղել է Ա. Մերանգովյանը, (1927– 1967), 1967– 1971-ին՝ Ս. Ջրբաշյանը, 1973-ից՝ Մ. Բեգ– լարյանը: 1967-ից կոչվում է Ա. Մերանգուլ– յանի անունով: Սկզբնական շրջանում ան– սամբլի համերգացանկը ընդգրկել է հայկ. ժող. և գուսանական երաժշտություն, հե– տագայում՝ նաև սովետահայ և սովետա– կան պրոֆեսիոնալ ու ինքնուս կոմպո– զիտորների, ՍՍՀՄ ժողովուրդների ժող. ստեղծագործություններ: Անսամբլի կա– տարմամբ թողարկվել են հարյուրավոր ձայնագրություններ, որոնք տարածվել են ամբողջ աշխարհում: Անսամբլի տարբեր տարիների մենակատարներից են՝ դու– դուկահարներ Մ. Մարգարյանը, Լ. Մա– դոյանը, Վ. Հովսեփյանը, թառահարներ Ս. Սեյրանյանը, Ա. Նիկողոսյանը, քւս– նոնահար Ա. Աթաբեկյանը, քամանչահար– ներ Ն. Հովհաննիսյանը, Ա. Մեջինյանը, երգչուհիներ Ա. Գյուլզադյանը, Շ. Մկըրտ– չյանը, Վ. Խաչատրյանը, Օ. Համբարձում– յանը, Ֆ. Խորենյանը, Ռ. Սարիբեկյանը, Վ. Սամվելյանը, երգիչներ Հ. Pui դա սա– նը, Ռ Մաթևոսյանը, Ն. Մնացականյանը, Ռ. Հովհաննիսյանը: Բացի ՀՍՍՀ ռադիո– յով և հեռուստատեսությամբ հաղորդվող համերգներից, անսամբլը ելույթներ է ունեցել ՍՍՀՄ և արտասահմանյան բազ– մաթիվ քաղաքներում:

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ

ՍԻՄՖՈՆԻԿ ՆՎԱԴԱՒՈՒԱՐ, Հայկա– կան հեռուստատեսության և ռադիոհաղորդ ու մ ների պե– տական կոմիտեի սիմֆոնիկ նվագախումբ, կազմաևերպվել է 1966-ին, Երևանում, Ռ. Մանգասարյանի (դիրիժոր–դիրեկտոր) մասնակցությամբ, հիմնականում՝ Կոմիտասի անվ. կոնսեր– վատորիայի դասատուներից և ուսա– նողների <յ: 1967–69-ին գլխ. դիրիժորն էր 8ու. Դավթյանը, 1969-ից՝ Ռ. Ման– գասարյանը (նաև գեղ. ղեկավար): Եր– կացանկը ընդգրկում է հայկ. և համաշ– խարհային դասական ու ժամանակակից կոմպոզիտորների երկեր, ձայնագրվել են ազգային ավելի քան 300 (1979) սիմֆոնիկ ստեղծագործություն, որոնց հիման վրա համամիութենական <Մելոդիա> ֆիրման թողարկել է ձայնասկավառակներ: Նվա– գախմբի հետ ելույթ են ունեցել սովե– տական և արտասահմանյան բազմաթիվ նշանավոր երաժիշտ–կատարողներ (Ա. Խաչատրյան, Մ. Մալունցյան, Մ. Չա– րեք յան, Գ. Գասպարյան, Կ. Մալխաս– յան, Մ. Աբրահամյան, Ռ. Ահարոնյան, Օ. Թաքթաքիշվիլի, Վ. Մալինին, Նիյազի, Ե. Մալինին, Լ. Չուքասզյան, Լ. Ամարա, Ս. Ֆրանսուա, Զ. Շոստակ, Վ. Գնեդաշ և ուրիշներ): 1975-ին նվագախումբը մաս– նակցել է «Անդրկովկասյան գարուն* փա– ռատոնին (Թբիլիսի) և դասվել Սովետա– կան Միության լավագույն նվագախմբերի շարքը: Նույն թվականին էստոնիայի Հեռուստատեսության U ռադիոյի ժող. գոր– ծիքների անսամբլը ելույթի պահին Հեռուստատեսության և ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը ելույթի պահին