Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 6.djvu/718

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳքՈԻԹՑԱՆ Բ. Ն. Աոաքելյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Վ. Դ. Ալեքսանյան (գիտ. քարտուղար), Գ. Ե. Արեշյան, ւցատմ. գիտ. թեկնածու, է. Վ. Ւոսնզադյան, պատմ. գիտ. թեկնածու, Տ. Ս. Խաչատրյան, պատմ. գիտ. դ–ր, Գ, Հ. Կարախանյան, պաամ. գիտ. թեկնածու, Ցոլ. Ի. Մկրտումյան, պատմ. գիտ. թեկնածու, Լ. Ն. Պետրոսյան, պատմ, գիտ. թեկնածու, Դ. Ս. Վարդումյան, պատմ. գիտ. թեկնածու, Գ, Ա. Տիրացյան, պատմ. գիտ. թեկնա– ծու: Ճ.ԱՐ ՏԱՐԱՊԵՏ11ԻԹ8ԱՆ Ա. Կ. Զարյան, ճարտ. թեկնածու (նախագահ), Լ. Մ. Բաբայան, Ա. Տ. Գրիգորյան, ճարտ. թեկնածու, Ա. Բ. Երեմյան, ճարտ. թեկնածու, Լ. Ս. Ջորյան, Զ. Պ. Թորոսյան, ճարտ. թեկնածու, Մ. Մ. Հասրաթյան, ճարտ. թեկնածու (նախագահի տեղակալ), Վ. Մ. Հարությունյան, ճարտ. դ–ր, Ա.Ա. Սահինյան, ճարտ. թեկ– նածու, Կ. Կ. Ղաֆադարյան, ճարտ. թեկնածու, Մ. Գ. Միքայեւ– յան, ճարտ. թեկնածու, Ս. 1». Մնացականյան, ճարտ. դ–ր, Ն. Ծ՜. Պապուխյան, ճարտ. թեկնածու, Ա. Պ. Մարտիրոս յան (գիտ. քար– տուղար):

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ Մ. Մ. Ջրբաշյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Ռ. Ա. U |եք սանդր յան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ. անդամ, Ն. Հ. Աոաքելյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ. անդամ, Ա. Ա. Կիաբալյան, ֆիզմաթ գիտ. թեկ– նածու, Ո–. Վ. Համբարձումյան, ֆիզմաթ գիտ. դ–ր, Հ. Բ. Մարանշյան, ֆիզմաթ գիտ. թեկնածու, Հ. Բ. Ներօիսյան, ֆիզ– մաթ գիտ. դ–ր, Վ. Վ. Սաղաթելյան, ֆիզմաթ գիտ. թեկնածու (նախագահի տեղակալ):

ՄԱՄՈՒԼԻ, ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈ8Ւ Ա. Ն. Մնացականյան, պատմ. գիտ. դ–ր (նախագահ), Մ. Ա. Բաբ– լոյան, բան. գիտ. թեկնածու (նախագահի տեղակալ), Վ. Գ. Ղու– կասյան, բան, գիտ. թեկնածու, Մ. Տ. Մխիթարյան, բան. գիտ. թեկնածու, Գ. Ս. Քեշիշյան (գիտ. քարտուղար), Տ. Հ. Ֆելեքյան, պատմ. գիտ. դ–ր:

ՄԵԽԱՆԻԿԱՅԻ 0. Մ. Մապոնշյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ. անդամ (նախագահ), Բ. Լ. Աբրահամյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ. անդամ, Վ. 6. Գնունի, ֆիզմաթ գիտ. թեկնածու, Ս. Ա. Համբարձումյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս:

ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴՄԱՆ Դ. Մ. Խանշյան, ՍՍՀՄ գեղ. ակադեմիայի իսկական անդամ (նա– խագահ), Ա. Ա. Աս լյան, "ՀՍՍՀ վաստ. նկարիչ, Ա. Վ. Բեքար յան, ՀՍՍՀ ժող. նկարիչ, Վ. Ղ. Խաչիկյան, ՀՍՍՀ վաստ. նկարիչ, Հ. Մ. Շարամբեյան, ՀՍՍՀ վաստ. նկարիչ, Ղ. Գ. Չուբարյան, ՍՍՀՄ գեղ. ակադեմիայի իսկական անդամ:

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՔԱՐՏԵ&ԱԳՐՈՒԹՑԱՆ Մ. Տ. երեմյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Մ. Ս. Ար– մաղանյան (գիտ. քարտուղար), Գ. Ւ. Գանին, մանկվ. գիտ. թեկ– նածու, է, Լ. Դանիելյան, պատմ. գիտ. թեկնածու, Բ. Տ. Հարու– թյունյան, պատմ. գիտ. թեկնածու:

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ Ա. Թ. Թովմասյւսն, իրավ. գիտ. դ–ր (նախագահ), Ռ. Տ. Գուլքան– յան, Ա. Ա. Գևորգյան, իրավ. գիտ. թեկնածու, Ա. Ա. Եսայան, իրավ. գիտ. դ–ր, Ա. Մ. Լա լա յան, իրավ. գիտ. թեկնածու, Մ. Հ. Հովհաննիսյան, իրավ. գիտ. դ–ր, Վ. Ա, Մուսախանյան, իրավ, գիտ. թեկնածու, Կ. Թ. Սա ի լյան (գիտ. քարտուղար), U. Դ. Սու– քիասյան, իրավ. գիտ. դ–ր, Մ. Ւ. Ու զուն յան, իրավ. գիտ. թեկնա– ծու, Մ. Ա. Օսիպյան, իրավ. գիտ. թեկնածու: ՍՄԿԿ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ, ՀԿԿ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ, ՄՒԶԱԶԳԱ8ՒՆ

ԿՈՄՈՒՆԻՍՏԱԿԱՆ ԵՎ ԲԱՆՎՈՐԱԿԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՑԱՆ Գ. Բ. Ղարիբջանյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Հ. Ռ. Միմոնյան, պատմ. գիտ. դ–ր (նախագահի տեղակալ), Ծ. Պ. Աղա– յան, ՏՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս, Ա. Մ. Բաղմանյան, պատմ. գիտ. դ–ր, Ա. Ա. Լյուլիկյան (գիտ. քարտուղար), Հ. Ն. Կարապետյան, պատմ. գիտ. դ–ր, Հ. Մ. Մե{իքյան, պատմ* գիտ. դ–ր, Վ. Ն. Նհր– կարարյան, պատմ. գիտ. դ–ր: ՍՍՀՄ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ Ա. Ո–. Հովհաննիսյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Զ. Տ. Դրիգորյան, պատմ. գիտ. դ–ր (նախագահի տեղակալ), Վ. Ա. Դիլոյան, պատմ. գիա. դ–ր, Վ. Մ. Երկանյան, պատմ. գիտ. թեկնածու, Հ. Դ. Ւնճիկյան, պատմ. գիտ. դ–ր, Կ. Ս. Խուդավերդ– յան, պատմ. գիտ. դ–ր, Դ. Մ. Հարությունյան, պատմ. գիտ. թեկ– նածու (նախագահի տեղակալ), Ն. Հ. Հովհաննիսյան, պատմ. գիտ. դ–ր, Լ. Պ. Մանասերյան, պատմ. գիտ. թեկնածու, Վ. Ա. Միքայելյան, պատմ. գիտ. դ–ր, Վ. Կ. Ոսկանյան, պատմ. գիտ. թեկնածու, Ա. Ա. Պետրոսյան (գիա. քարտուղար), Ե. Ղ. Սար– գըսյան, պատմ. գիտ. դ–ր:

ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ Հ. Տ. Ադոնց, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ. անղամ (նախագահ), Դ. Լ. Արեշյան, տեխ. գիտ. դ–ր, Դ. Ա. Եսայան (գիտ. քարտուղար), Դ. Ա* Խաչատրյան, տեխ. գիտ. թեկնածու, Զ. Ա. Հացագործյան, տեխ. գիտ. դ–ր, Լ. Տ. Ղուլոյան, տեխ. գիտ. դ–ր, Ա. Հ. ձենտերեճյան, տեխ. գիտ. թեկնածու:

ՏՆՏԵՍԱԴՒՏՈՒԹՑԱՆ Ա. Ա. Աոաքելյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Մ. Հ. Ադոնց, տնտ. գիտ. դ–ր, Ս. Ա. Գալստյան (գիտ. քարտուղար), Ն. Ռ. Թովմասյան, տնտ. գիտ. դ–ր (նախագահի տեղակալ), Վ. Ե. Խլղաթյան, տնտ. գիտ. դ–ր, Վ. Ե. Խոշաբեկյան, տնտ. գիտ. դ–ր, Կ. Պ. Կարագյան, տնտ. գիտ. թեկնածու, Շ. Ս. Մար– գարյան, տնտ. գիտ. դ–ր, Ն.Մ. Մանասերյան, տնտ. գիտ. դ–ր, Վ. Ս. Ներկարարյան, տնտ. գիտ. դ–ր, Մ. Խ. Քո թան յան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ. անդամ:

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ Ս. Ս. Թովմասյան, փիլ. գիտ. դ–ր (նախագահ), Լ. Հ. Աբրահամ– յան, Փիլ. գիտ. դ–ր, Ս. Հ. Ավետիսյան, Փիլ. գիտ. դ–ր, Ս. Ս. Արևշատյան, ՓԻ1* գիա. դ–ր, Վ. Խ. Բաղդասարյան, փիլ. գիտ. թեկնածու, Դ. Հ. Դրիգորյան, Փիլ. գիտ. դ–ր, Հ. Ա. Դևորգյան, Փիլ. գիտ. դ–ր (նախագահի տեղակալ), Ցա. Ւ. Խաչիկյան, փիլ. գիտ. դ–ր, Դ. Տ. Խրլոպյան, փիլ. գիտ. դ–ր, Մ. Ա. Մելիքյան, փիլ. գիտ. դ–ր, Գ. Ե. Մխիթարյան, Փիլ. գիտ. դ–ր, Վ. Վ. Պո– ղոսյան, փիլ. գիտ. թեկնածու (գիտ. քարտուղար):

ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅԱՆ Լ. Հ. Վալեսյան, աշխ. գիտ. դ–ր (նախագահ), Ն. Կ. Ադամյան, Հ. Ղ. Դրգեարյան, աշխ. գիտ. թեկնածու (նախագահի տեղակալ), Լ. Ն. Զոհրաբյան, աշխ. գիտ. թեկնածու, Հ. Մ. Հովհաննիսյան, աշխ. գիտ. թեկնածու, Դ. Ն. Սարգսյան, աշխ. գիտ. թեկնածու:

ՔԻՄԻԱՅԻ Ս. Տ. Վարդանյան, ^ՍՄ^ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Վ. Դ. Ագատյան, քիմ. գիտ. թեկնածու, Հ. Դ. Բաբայան, քիմ. գիտ. դ–ր, Ն. Մ* Բեյլերյան, քիմ. գիա. դ–ր, Վ. Մ. Թաասյան, "տՍՍՀ ԳԱ թղթ. անդամ, Կ. Ա. Կոաոանյան, ՀՍՍՀ ԴԱ թղթ. անդամ, Դ. Մ. Շահնազարյան, քիմ. գիտ. թեկնածու, Լ. Հ. Դրիգորյան (գիտ. քարտուղար):

ՖԻԶԻԿԱՅԻ Դ. Ս. Սահակյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ. անդամ (նախագահ), Ա. fl. Ամատունի, ֆիզմաթ գիտ. դ–ր, Ա. Հ. Դարբինյան (գիտ. քարտու– ղար), Կ. Ա. Ւսպիրյան, ֆիզմաթ գիտ. դ–ր, է. Մ. Ղազարյան, ֆիզմաթ գիա. թեկնածու, Ռ. Ա. Ղազարյան, տեխ. գիտ. դ–ր, Դ. Մ. Ղարիբյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս, ժ. Հ. Նինոյան, ֆիզմաթ գիտ. թեկնածու:

ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ Հ. Դ. Թոփ ասան, մանկվ. գիտ. թեկնածու (նախագահ), Կ. Պ. Աթոյան, մանկվ. գիտ. թեկնածու, Կ. Մ. Կարապետյան» Ա. Հ. Կոստանյան, հոգեբան, գիտ. դ–ր, Ֆ. Գ. Ղազարյան, մանկվ. գիտ* դ–ր, Մ. Մ. Մամիկոնյան, Դ. Ա. Պետրոսյան, մանկվ. գիտ. թեկնածու, Հ. Ե. Փարսադանյան, մանկվ. գիտ. թեկնածու (նա– խագահի տեղակալ):

ՀԱԿՈԲ ՄԵՂԱՊԱՐՏԻ ԱՆՎԱՆ ՊՈԼԻԳՐԱՖԿՈՄԲԻՆԱՏ Դիրեկտոր Ռ. Դ. Դևորգյան, գլխավոր ինժեներ Բ. Ա. Դանջալյան, գլխավոր տեխնոլոգ Ո–. Ք. Դասպարյան, արտադրական բաժնի պետ Ս. Հ. Ղազարյան, շարվածքային արտադրամասի պետ Մ. Ի. Նունյան, գրաշար Ն. Խ. Արաուշյան, մոնոտիպի–ձուլող Ա. ի. Բարսեղյան, գրաշար–էշկապ Ս. &. Իսրայելյան, ավագ սրբագրիչ Մ. Մ. Հակոբյան, էլեկտրոգրաֆ Ա. Հ. Խաչատրյան, օֆսեթ ար– տադրամասի պետ Ս. Մ. Կոլոյան, օֆսեթ արտադրամասի տեխ– նոլոգներ ժ. Դ. Բա լյան, Զ. Ա, Դենժիևա» լուսանկարիչ Դ. Դ. Սուլթանյան, տպագրիչներ Դ. Ա. Դրիգորյան, Ա. Ս. Դրիգորյան, օֆսեթ ներդիրների տպագրիչ Ա. Ա. Սահակյան, կազմարարական արտադրամասի պետ Բ. Դ. ճեոյան, վարպետ Ա. Կ. Տեր–Անտոն– յան: