Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 6.djvu/717

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ

ՀԱՑ ԿԱԿԱՆ ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆԻ ԴԻՏԱՃՅՈԻՂԱ6ԻՆ 1սք)ՐՀՈԻՐԴՆԵՐԸ

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ Ա. Բ. Բաղդասարյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ. անդամ (նախագահ), Գ. Ս. Աբրահամյան, աշխ. գիա. թեկնածու, Ա. Ա. Աս լան յան, աշխ. գիտ. թեկնածու, Ս. Պ. Բալյան, աշխ. գիա. դ–ր, Տ. Կ. Դաբրիելյան, աշխ. գիա. դ–ր (նախագահի տեղակալ), Ս. Մ. Դու լյան, աշխ. գիտ. թեկնածու, Թ. Ւ». Հակոբյան, պատմ. գիտ. դ–ր, Ղ. Տ. Մուրադյան, աշխ. գիտ. թեկնածու (գիտ. քարտուղար):

ԱՍՏՂԱԴԻՏՈՒԹՅԱՆ Լ. Վ. Միրզոյան, ֆիզմաթ գիտ. դ–ր (նախագահ), Հ. Մ. Թովմաս– յան, ֆիզմաթ գիտ. դ–ր. Բ. Ե. Թումանյան ֆիզմաթ գիտ. դ–ր, Բ. Ե. Մարգարյան, ՀԱՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս, Ա. Տ. Քալլօղլյան, ֆիզմաթ գիա. թեկնածու:

ԱՐՎԵՍՏԻ Ռ. Վ. Զարյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ. անդամ (նախագահ), Ռ. Ա. Աթա– յան, արվ. թեկնածու (նախագահի տեղակալ), Դ. Շ. Դյոդակ– յան, արվ. թեկնածու, Ռ. Դ. Դրամբյան, արվ. թեկնածու, Ն. Կ. Թահմիզյան, արվ. դ–ր, Լ. Ա. Խա լա թյան, արվ. թեկնածու, Լ. Տ. Հախվերդյան, բան. գիտ. դ–ր, Տ. Տ. Հակոբյան, արվ. թեկ– նածու, Վ. Ա. Հակոբշանյան (գիտ. քարտուղար), Բ. Մ. Հովա– կիմյան, Հ. Վ. Հովհաննիսյան, արվ. դ–ր, Մ. Մ. Ղազարյան, արվ. թեկնսյծու. Վ. Հ. Ղազարյան, արվ. թեկնածու, է. Ա. Մանուկ– յան, Մ. Ա. Մելիքսեթյան, արվ. դ–ր:

ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ Ս. Հ. Միրզոյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ. անդամ (նախագահ), է. Մ. Դաբրիելյան, ^ՍՍՀ ԳԱ թղթակից անդամ, Ս. Մ. Գալստյան, բժշկ. գիտ. դ–ր, Վ. Ջ. Գրիգորյան, կենսբ. գիտ. դ–ր, Կ. Մ. Դեղձունյան, բժշկ. գիտ. դ–ր, Զ. Լ. Դոլաբչյան, բժշկ. գիտ. դ–ր, Ռ. Հ. Հարու– թյունյան, բժշկ. գիտ. դ–ր (նախագահի տեղակալ), Վ.Հ. Հով– հաննիսյան, բժշկ. գիտ. դ–ր, Ռ. Մ. Մամիկոնյան, բժշկ. գիտ. դ–ր, Լ. Խ. Մանուկյան, բժշկ. գիտ. թեկնածու, Դ. Ի. Միրզոյան, բժշկ. գիա. դ–ր, Լ. Պ. Մարգարյան, բժշկ. գիտ. դ–ր, Դ. Ա. Մի– նասյան, բժշկ. գիա. դ–ր, Լ. Մ. Մկրտչյան, բժշկ. գիտ. դ–ր, Ֆ.Մ. Աղամալյան (գիտ. քարտուղար):

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ Ս. Կ. Կարապետյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Գ. Ա. Աղախանյան, գյուղատնտ. գիտ. թեկնածու, Դ. Ա. Բաղրամյան, տեխ. գիտ. դ–p, Հ. Բ. Բոյախչյան, անասնաբուժ. գիտ. դ–ր, ՜Շ.Մ. Գրիգորյան, տեխ. գիտ. դ–ր, Զ. Ք. Դիլանյան, տեխ.գիտ. ղ–ր, Ե. Ս. Ղազարյան, կենսբ. գիտ. դ–ր, Ա. Ա. Մաթևոսյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ. անդամ (նախագահի տեղակալ), Ա. Ե. Մարգար– յան, գյուղատնտ. գիտ. դ–ր, Ա. Ս. Մելքոնյան, գյուղատնտ. գիտ. դ–ր, Մ. Ս. Մելքոնյան, տնտ. գիտ. դ–ր, Վ. Բ. Ոսկանյան, գյու– ղատնտ. գիտ. դ–ր (նախագահի տեղակալ), Տ. Մ. Խաչատրյան (գիտ. քարտուղար):

ԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ է. Մ. Զբբաշյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ. անդամ (նախագահ), Դ. Վ* Աբգարյան, բան. գիտ. դ–ր, Ս. Բ. Աղա բա բ յան, բան. գիտ. դ–ր» Մ. Թ. Ավդալբեգյան, բան. գիտ. դ–ր, Ա. Մ. Գասպարյան, բան* գիտ. թեկնածու, Ա. Պ. Գրիգորյան, բան. գիտ. դ–ր, Հ. Մ. Դավ– թյան, բան. գիտ. թեկնածու, Մ. Կ. Դարոնյան, բան. գիտ. դ–ր, Դ. Ա. Թա թոս յան, Հ. Ծ. Թամրազյան, բան. գիտ. դ–ր, Մ. Մ. Կուրտիկյան, Պ. Հ. Հակոբյան, բան. գիտ. դ–ր (նախագահի տե– ղակալ), Ս. Բ. Հարությունյան, բան. գիտ. դ–ր, Ա. Տ. Ղանա– լանյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս, Մ. Մ. Մկրյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ. անդամ, է. Մ. Մկրտչյան, բան. գիտ. դ–ր, Ա. Մ. Նազինյան, բան. գիտ. թեկնածու, Վ. Մ. Նալբանդյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ. ան– դամ, Լ. Հ. Շեխոյան, բան. գիտ. թեկնածու, Մ. Ն. Մարինյան, բան. գիտ. դ–ր, Վ. Բ. Վարդանյան (գիտ. քարտուղար):

ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱ8Ի Ա. Տ. Ասլանյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ. անդամ (նախագահ), Վ. Ա. Ավե– տիսյան, երկրաբանա–հանքաբանական գիտ. թեկնածու, Ա. Հ. Դաբրիելյան, ՀՍՍ–Հ ԳԱ թղթ. անդամ, Ռ. Դ. Գևորգյան, երկրա– բանա–հանքաբանական գիտ. թեկնածու, է. Ա. Խաչատրյան, երկ– րաբանա–հանքաբանական գիտ. դ–ր, Վ. Պ. Հասրաթյան, երկրա– բանա–հանքաբանական գիտ. թեկնածու, Շ. Մ. Հովհաննիսյան, երկրաբանա–հանքաբանական գիտ. թեկնածու, Ի. Դ. Մաղաք– յան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս, Ա. Դ. Նազարով, ՀՍՍՀ ԳԱ ակա– դեմիկոս, Կ. Դ. Շիրինյան, երկրաբանա–հանքաբանական գիտ. թեկնածու, է. Լ. Սարգսյան (գիտ. քարտուղար), Ա. Թ. Վեհու– նի, երկրաբանա–հանքաբանական գիտ. թեկնածու, Գ. Ի. Տեր– աոեփանյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ. անդամ, Ա. Ե. Քոչարյան, երկրա– բանա–հանքաբանական գիտ. դ–ր (նախագահի տեղակալ):

ԺՈՂԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ Ա. Ե. Տեր–Դրիգորյան, մանկվ. գիտ. դ–ր (նախագահ), Հ. Մ. Թու– թունջյան, հոգեբան, գիտ. դ–ր, Ս. Կ. Խուդոյան, մանկվ. գիտ. թեկնածու, Շ. Ա. Խուրշուդյան (գիտ. քարտուղար), Ա. Ս. Մաթե– վոսյան, պատմ. գիտ. թեկնածու, Դ. Ա. Նազիկյան, մանկվ. գիտ. դ–ր, Ա. Ա. Նալչաջյան, հոգեբան, գիտ. թեկնածու (նախագահի տեղակալ):

ԼԵԶՎԻ Դ. Բ. Ջահուկյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Ա. Ա. Աբրահամյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ. անդամ, Մ. Դ. Աբրահամյան, բան. գիտ. դ–ր, է. Ռ. Աթայան, բան. գիտ. թեկնածու, է. Բ. Աղայան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ. անդամ, Վ. Դ. Աոաքելյան, բան. գիտ. դ–ր, Հ. Խ. Բարսեղյան, բան. գիտ. թեկնածու, Ռ. Ա. Իշխանյան, բան. գիտ. Դ–Ր.Ա. Ա. Խաչատրյան, բան. գիտ. թեկնածու, Խ. Հ. Կարադել– յան (գիտ. քարտուղար), Ա. Ս.Մարգարյան, բան. գիտ. դ–ր, Հ. Դ. Մուրադյան, բան. գիտ. դ–ր, Ն. Ա. Պառնասյան, բան. գիտ. դ–ր (նախագահի տեղակալ), Հ. Զ. Պեւորոսյան, բան. գիտ. դ–ր, Ա. Մ.Սուքիասյան, բան. գիտ. դ–ր, Վ. Ա. Բոսյան, բան. գիտ. դ–ր:

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ Հ. Խ. Բուն իա թյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Հ. Ս. Ավետյան, կենսբ. գիտ. թեկնածու, է. Դ. Աֆրիկյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ. անդամ, Ն. Պ. Բեգլարյան, կենսբ. գիտ. դ–ր, Թ. Դ. Ծա– տուրյան, կենսբ. գիտ. թեկնածու, լ. Խ. Կիրակոսյան (գիտ. քար– տուղար), Ա. Ա. Հայրապետյան, կենսբ. գիտ. դ–ր (նախագահի տեղակալ), Վ. Հ. Ղազարյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս: ՀԱՑ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՊԱՏՄ Ո ԻԹ8ԱՆ (ՀԻՆ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐ) Լ. Մ. Խաչիկյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Լ. Հ. Բաբայան, պատմ. գիտ. դ–ր, Հ. Մ. Բարթիկյան, պատմ. գիտ. դ–ր, Ս. Տ. Երեմյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահի տեղա– կալ), Ս. Տ. Մելիք–Բախշյան, պատմ. գիտ. դ–ր, Պ. Մ. Մուրադ յան, բան. գիտ. թեկնածու, Դ. Խ. Սարգսյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ. անդամ, Վ. Մ. Վարդանյան, պատմ. գիտ. թեկնածու (գիտ. քար– տուղար), Բ. Ա. Ուլուբաբյան, պատմ. գիտ. դ–ր, Հ. Դ. Փափազ– յան, պատմ. գիտ. դ–ր: ՀԱՑ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ (ՆՈՐ ԵՎ ՆՈՐԱԳՈԻ6Ն ՇՐՋԱՆ) Մ. Գ. Ներսիսյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Դ. Ա. Գալոյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ. անդամ (նախագահի տեղակալ), Հ. Ա. Ավետիսյան, պատմ. գիտ. դ–ր, Վ. Բ. Բարխուդարյան, պատմ. գիտ. դ–ր, Խ. Հ. Բարսեղյան, պատմ. գիտ. դ–ր, Լ. Ա. Խուր– շուդյան, պատմ. գիտ. դ–ր, Ա. Մ. Հակոբյան, պատմ. գիա. դ–ր, Ա. Մ. Համբարյան, պատմ. գիտ. դ–ր, Ա. Հ. Հարությունյան, պատմ. գիտ. դ–ր, Վ. Ն. Ղազախեցյան, պատմ. գիտ. դ–ր, Հ. Մ. Ղազարյան, պատմ, գիտ. դ–ր, Վ. Ա. Պարսամյան, պատմ. գիտ. դ–ր: