Էջ:Հանրամատչելի բժշկական հանրագիտարան (Popular medical encyclopedia).djvu/762

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված էԲժշկական տեղամաս - 120

Բժշկական օգնություն - 59/1

- - ախտահարման օջախում - 730/2, 3

- - - բակտերիաբտնական - 730/3

- - - քիմիական - 730/2

- - արտահիվանդանոցային - 60/2

- - շտապ - 556/3

- ծառայություն - 729/3

- - քաղաքացիական պաշտպանության - 729/3

«Բժշկական օգնություն հայերին» ֊ 112/2

Բժշկասանիտարական մաս - 120

Բժշկություն ապահովագրական - 648/1

- դատական - 168/3

Բիբ - 52/3

Բի-Ջետ - 133, աղ.

Բիլիռուբին - 274/1

Բինտ - 684/3

Բիոնիկա - 121

Բիոպսիա, տես Կենսազննում

Բիոտիկ գործոններ - 215/3

Բլաստոմաներ, տես Ուռուցքներ

Բլենոռեա - 121

Բլեֆարիտ, տես Կոպաբորբ

Բլեֆարոսպազմ - 335/1

Բծավոր տիֆ - 121

Բկանցք - 222/1

Բնածին արատներ - 122, 584/3

Բնածին բիծ, տես Խալ

Բնական ընտրություն - 220/1

Բնական օջախայնություն հիվանդությունների - 122

Բնակավայրերի բարեկարգում - 123

Բնակավայրերի մաքրում - 123

Բնակարան - 123

Բնակչության առողջության պահպանումը - 58/3

Բնակչության հակաալկոհոլային դաստիարակությունը - 14/3

Բնակչության պաշտպանությունը զանգվածային ոչնչացման զենքից - 127

Բնապահպանություն - 558/1

Բնավորություն - 133

Բշտորդ - 702/2

Բոռեր - 498/3

Բոտկինի հիվանդություն, տես Լյարդաբորբ վիրուսային

Բոտուլիզմ - 133, 636/3

Բոր - 134

Բորբոքահեղուկալորձենաբորբային նախատրամադրվածություն - 134

Բորբոքում - 135

- ալտերատիվ - 135/2

- էքսուդատիվ - 135/2

- թարախային - 135/3

- կատառային - 135/3

- շճային - 135/3

- պրոլիֆերատիվ - 135/3

- ֆիբրինոզ - 135/3

Բջիջ - 135, 468/3

- արյան 85/2

- բակտերիային - 93/2

- Էպիթելային - 137/1

- ընկալչական - 299/3

- մարմնական - 468/3

- - ցողունային - 85/2

- մկանային - 508/3

- - հարթ - 508/3

- - միջաձիգ զոլավոր - 508/3

- նյարդային - 137/1, 156/2

- շարակցահյուսվածքային - 137/1

- սեռական - 609/1

Բջիջ - «քիլեր» - 262/3

Բջջաթաղանթ - 93/3, 136/2

- բջջապլազմային - 136/2

Բջջանյութ, տես Թաղանթանյութ

Բջջապլազմա - 136/1

- բակտերիաների - 93/3

Բռնչի սովորական - 172/3

Բռնցքամարտ - 137

«Բվեր» - 324/2

Բրախիմորֆներ - 470/3

Բրոմ (օրգանիզմում) - 376/1

Բրոմիդներ - 379/2

Բրոմիզմ - 373/3

Բրոնզախտ, տես Ադիսոնյան հիվանդություն

Բրոնխաբորբ - 137

- սուր - 137/3

- քրոնիկական - 137/3

Բրոնխագրություն - 599/3

Բրոնխադենիտ տուբերկուլոզային - 708/3

Բրոնխադիտում - 222/3, 551/1

Բրոնխաթոքաբորբ - 232/3

Բրոնխալայնանք - 138

Բրոնխային հեղձուկ - 138

- ոչ վարակական - 139/1

- վարակական-ալերգիական - 138/3

Բրոնխիոլներ - 548/1

Բրոնխներ - 547/2

Բրոնխոսկոպիա, տես Բրոնխադիտում

Բրտամարմին - 157/2

Բրուտոնի հիվանդություն - 254/3

Բրուցելներ - 139/3

Բրուցելոզ - 139

ԲՑԺ վակցինա - 711/2

Բուբոն - 253/2

Բուժակ - 140

Բուժական սնունդ - 140

Բուժական տարահանում - 730/1

Բուժական ֆիզկուլտուրա - 141, 754/3

Բուժքույր - 143

Բուլիմիա - 19/1

Բուսակերություն - 143, 141/2

Բուրսիտ, տես Բարձիկաբորբ

Գ

Գազահեռացման խողովակ - 144

Գազային վարակ, տես Անօդակյաց վարակ

Գազային փտախտ, տես Անօդակյաց վարակ

Գազափոխանակություն - 548/1. 549/1

V - գազեր - 131, աղ.

Գալակտոզ - 20/3, 753/1

Գալակտոզարյունություն - 254/3, 753/1

Գալակտոզո - 1 - ֆոսֆատուրիդիլիլ տրանսֆերազ - 753/1

Գալարակծկանք - 484/3

- քաղցի - 731/2

Գալվանացում - 212/1

Գաղտնախորհուրդ գիտություն - 259/3

Գաղտնամորձություն - 144

Գաղտնի շրջան հիվանդության - 144, 408/3, 667/1

Գաղտուններ, տես Աղբյուրակներ

Գաճաճություն, տես Թզուկություն

Գամետներ - 609/1

Գամմա-ամիլազ - 753/1

Գամմա-ամինակարագաթթու - 507/2

Գամմա-գլոբուլիններ -144

«Գայլի երախ» - 122/2

Գանգ - 162/2, 472/1

- դիմային - 472/1

- ուղեղային - 472/1

Գանգագլխուղեղային վնասվածք - 145, 161/1

Գանգլիոնիտ, տես Հանգուցաբորբ

Գանգրենա, տես Փտախտ

Գանգուղեղային նյարդեր - 300/1

Գասերյան հանգույց - 302/1

Գաստրին - 427/3

Գաստրոսկոպիա, տես Ստամոքսադիտում

Գարշահոտ հարբուխ - 146

Գեղձային հիպոֆիզ - 523/3

Գեղձանմաններ - 146

Գեն - 146, 136/2, 256/1

- ալելային - 256/1

- իմունային պատասխանի - 263/3

Գեղձուռուցք - 719/1

Գենային ժառանգական հիվանդություններ - 254/3

Գենեալոգիա, տես Տոհմաբանություն

Գենետիկա - 148, 95/2, 149/3

- բակտերիաների - 95/2

- կլինիկական - 149/3

Գենետիկա բժշկական - 149

- մարդու - 149/1

- պոպուլյացիոն - 148/3, 220/3

Գենետիկական ինժեներիա -151, 258/1

Գենետիկական կոդ - 148/1

- վերլուծություն - 150/1

Գենի արտահայտչություն - 147/3

Գենոաշխարհագրություն - 148/3

Գենոմ - 147/1

Գենոտիպ - 147/1, 254/1, 727/1

Գենոֆոնդ - 148/3

ԳԵրզգայնացում - 38/2

Գերիատրիա, տես Ծերաբուժություն

ԳԵրինսուլինարյունություն - 22/1

ԳԵրխոլեստերինարյունություն - 8/1

Գերկալցիումարյունություն - 374/3

Գերհոգնածություն - 420/1

- սպորտում - 478/1

Գերհոտառություն - 425/3

Գերհույզ - 152

Գերձայն, տես Անդրաձայն

Գերճարպարյունություն - 440/3

Գերճնշում - 152

- դռներակային - 488/3

- զարկերակային - 152/3, 392/3

- - դիաստոլային ֊ 81/1, 153/1

- - սիստոլային - 152/3

- պատանեկան - 186/3

Գերճնշումային թթվածնացում - 441/3

Գերմարզվածություն - 478/1

Գերշաքարարյունություն - 542/2

- հոգեկան - 542/2

- սննդային ֊ 542/1

Գերոնտոլոգիա, տես Ծերաբանություն

Գերջրություն - 583/2

Գերվիտամինություն - 153

Գեըվիտամինություն - A - 153/2

Գերվիտամինություն - D - 153/2

Գերֆերմենտարյունություն - 753/2

Գիգանտիզմ, տես Հսկայություն

Գինազոխ - 238/2

Գինեմոլություն, տես Ալկոհոլամոլություն

Գիշերաշրջություն, տես Լուսնոտություն

Գիպսակապ - 350/2

Գիտակցություն - 153

- խանգարումները - 418/1

Գլաուկոմա - 154

Գլիկոգեն - 21/1

Գլիկոգենոզներ - 21/2, 753/1

Գլիկոզուրիա, տես Շաքարամիզություն

Գլիկոլիպիդոզներ - 22/1

Գլիկոպրոտեիդոզներ - 22/1

Գլիցին - 507/2

Գլխապտույտ - 155

Գլխացավ - 155

Գլխի թեփոտում - 155

Գլխուղեղ - 156

Գլխուղեղուղեղապատյանաբորբ - 716/2

Գլխուղեղի ակոսներ - 157/3

Գլխուղեղի բորբոքում - 162

- - էնտերովիրուսային - 162/2

- - մոծակային - 162/1

- - տզային - 162/1

Գլխուղեղի գալարներ - 157/3

Գլխուղեղի կամուրջ - 156/3

Գլխուղեղի ճնշում - 145/2

Գլխուղեղի մեծ կիսագնդեր - 157/2

Գլխուղեղի ջրակալում - 160/3

Գլխուղեղի սալջարդ - 145/2

Գլխուղեղի ցնցում - 145/1

Գլխուղեղի ցողուն - 156/2

Գլյուկագոն - 426/3

Գլյուկոզ, տես Խաղողաշաքար

Գլյուկոկորտիկոիդներ - 368/1,427/1,

Գլոբուլիններ - 83/2

Գլուխ - 162, 470/3

Գլուտամինաթթու - 507/2

Գխտոց - 162

Գյուրզա - 240/2, 747/1

Գոլջիի համալիր - 136/1

Գոնադներ - 609/1