Էջ:Հանրամատչելի բժշկական հանրագիտարան (Popular medical encyclopedia).djvu/766

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված էԼեղաքարային հիվանդություն - 273

Լեղի - 274

- բժշկական 274/2

Լեղուղիներ ֊ 485/2

Լեյկեմիաներ, տես Լեյկոզներ

Լեյկոդերմա սիֆիլիսային - 632/1

Լեյկոզներ - 274, 719/1

Լեյկոմա, տես Եղջերենու հատ

Լեյկոպենիա - 84/3

Լեյկոպլաստիր, տես Կպչուն սպեղանի

Լեյկոցիտներ - 84/1

Լեյկոցիտոզ - 84/3

Լեյշմանիոզներ - 274

- ընդերային - 275/1

- մաշկային - 274/3

Լեպտոսպիրներ - 275/2

Լեպտոսպիրոզ - 275

Լեռնագնացություն, տես Ալպինիզմ

Լեռնային հիվանդություն - 275

Լևզեա - 173/2

Լևոմիցետին - 367/3

Լեցիտին - 645/3

Լիբիդո, տես Սեռական հակում

Լիդազ - 753/3

Լիզիս բակտերիաների - 96/1

Լիզոգեն բակտերիաներ - 690/3

Լիզոգենիա - 690/3

Լիզոսոմներ - 136/1

Լիզոցիմ - 753/2

Լիթոտրիպսիա, տես Քարաջարդում

Լիմբիական համակարգ - 670/3

Լիմֆադենիտ, տես Ավշային հանգույցների բորբոքում

Լիմֆադենոպաթիա - 432/1

Լիմֆոգրաֆիա, տես Ավշագրություն

Լիմֆոիդային հյուսվածք - 85/1

B - լիմֆոցիտներ - 262/2

T - լիմֆոցիտներ - 262/2

Լինոլային թթու - 439/2

Լիպազ - 198/3

Լիպիդներ - 439/2

Լիպոմա, տես Ճարպուռուցք

Լիպոմատոզ - 510/2

Լիցքային վարժություններ - 276

Լյարդ - 485/1

Լյարդաբորբ - 276

Լյարդաբորբ վիրուսային - 277

- արյունային - 277/3

- քրոնիկական - 277/1, 488/2

Լյարդաբջիջներ - 485/1

Լյարդային անբավարարություն - 488/3

Լյարդի ցիռոզ - 278

Լյուտեինացնող հորմոն - 427/3

Լնդաբորբ - 101/3

Լնդախտ - 101/3, 679, աղ.

Լնդապալար ֊ 72/1

Լնդեր - 70/2, 102/3

Լոգանքներ - 278

- ածխաթթվային - 280/1

- աղային - 279/3

- անտարբեր - 279/1

- արևային - 744/3

- բևեկնայուղով - 279/3

- բուժիչ - 278/3

- գոլ - 279/1

- դեղորայքային - 279/2

- ընդհանուր - 279/1

- թթվածնային - 280/1

- ծծմբաջրածնային - 280/1

- կալիումի գերմանգանատով - 279/3

- հակադրական - 279/1

- հանքային - 279/3

- հիգիենային - 278/2

- մանանեխով - 279/2

- յոդաբրոմային - 279/3

- ռադոնային - 280/1

- սառը - 279/1

- տաք - 279/1

- տեղային - 279/1

- փշատերևով ֊ 279/2

- քաղցրահամ ջրով - 279/1

- օդային - 744/2

- օսլայով - 279/2

Լոգոպեդիա - 280

Լոխիա - 385/3

Լող - 280

- բուժական - 280/3

- մարզական - 280/3

Լողանալը - 281

- անհասների - 42/2

- կրծքի երեխաների - 355/2

- նախադպրոցական տարիքի երեխաների - 281/3, 518/1, 519/2

- մսուրային տարիքի երեխաների - 513/2, 514/2

Լոշտակ սպիտակ - 173/2

Լոռի, առողջավայր - 62/3

Լոսյոններ - 346/1

Լորդոզ - 562/2

Լորենի սրտաձև - 173/2

Լորձայտուց - 524/3

Լորձեր (դեղային) - 179/2

Լսաչափ - 23/3

Լսաչափություն - 23/3

Լսնամաշկություն - 257/1

Լսողական անցուղի - 22/3

Լսողական ապարատներ - 281

- ոսկրիկներ - 23/1

Լսողական փող - 23/1

Լսողություն - 282, 23/2

Լվեր - 283

Լրացուցիչ սնուցում - 361/3 Լուծ - 283

- նյարդածին ֊ 283/2

Լուծանքներ - 283, 145/3

- ծայրամասային - 283/3

- կենտրոնական - 283/3

Լուծողական դեղանյութեր - 284

Լուծույթներ (դեղային) - 178/3

Լույս, կենսաբանական ազդեցությունը - 284

Լունատիզմ, տես Լուսնոտություն

Լուսաբուժություն - 286

Լուսակենսաբանական գործընթացներ - 285/1

Լուսային ճառագայթում - 127/3, 130, աղ, 286/1

Լուսավախություն - 286

Լուսավորություն - 286, 703/3

- արհեստական - 124/2, 286/3

- բնական - 124/2, 286/3

- բնակարանների - 124/2

- խառը - 287/2

Լուսնոտություն - 287, 218/3

Խ

Խալ - 287

- անոթային - 287/1

- գորտնուկանման - 287/1

- գունակային - 287/1

Խաղալիքներ - 287

Խաղողաշաքար - 20/2

Խամբար - 249/3

Խասիմոտոյի թիրեոիդիտ - 266/1

Խավարասերներ - 288

Խավարծիլ - 173/2

Խատուտիկ դեղատու - 173/3

Խիթ - 289

- աղիքային - 289/1

- ենթաստամոքսագեղձային - 289/2

- երիկամային - 289/2, 503/1

- լյարդային - 289/1

Խլնախտ - 289

Խլություն - 289

- բնածին - 257/1, 290/1

- ծերունական - 290/1

- ձեռքբերովի - 290/1

- սուր - 290/1

Խխունջ - 23/1, 282/2

Խմելու ջրի վարակազերծում - 290

Խմելու ռեժիմ - 290

- մարզիկների ֊ 291/1

- շոգ կլիմայում - 291/1

- տաք արտադրամասերում - 291/1

Խմիչքներ - 291

- ալկոհոլային - 12/1

- ոչ ալկոհոլային - 291/2

Խմորիչներ, տես Ֆերմենտներ

Խնամք ատամների - 72/2

- թարթիչների և հոնքերի - 446/1

- եղունգների - 197/3

- երեխաների

- - անհաս - 41/3

- - կրծքի - 357/2

- - մսուրային տարիքի - 513/2

- - նախադպրոցական տարիքի - 517/3

- - նորածին ֊ 354/3

- կաթնագեղձերի - 412/3

- հիվանդի - 397/1

- - դրենաժով - 405/1

- - երեխայի - 406/2

- - ծանր - 399/1

- - կաթվածով - 312/3, 404/1

- - ընդհանուր - 398/2

- - հոգեկան - 406/1, 416/2

- - սրտամկանի ինֆարկտով - 659/3

- - վարակիչ ֊ 403/2

- - վիրաբուժական - 403/1

- - տարեց և ծեր - 401/3

- - տենդող - 403/3

- մազերի - 444/2

-.մաշկի - 461/1

- - դեմքի - 461/2

- - ձեռքերի - 462/2

- - պարանոցի - 462/2

- պորտի վերքի - 355/2

Խնկածաղիկ սովորական - 173/3

Խնկեղեգ ճահճային - 173/3

Խոաններ - 222/1, 733/2

Խոզի կարմիր քամի, տես Էրիզիպելոիդ

Խոզուկ - 291

Խոլանգիտ, տես Լեղանոթների բորբոքում

Խոլելիթիազ, տես Լեղաքարային հիվանդություն

Խոլեստեատոմա - 25/1

Խոլեստերին - 8/1, 645/3

Խոլերա - 292

Խոլերիկ խառնվածք - 100/3

Խոլեցիստիտ, տես Լեղապարկի բորբոքում

Խոլին - 645/3

Խոհանոց - 126/2

Խոնդրոմա - 719/1

Խոսելաարտաբուժություն, տես Լոգոպեդիա

Խոսք - 292

- խանգարումներ - 293/2

Խոտատենդ - 9/2

Խոր ընկալիչներ - 210/3

Խորեա - 294, 601/2

- փոքր - 294/1

Խորխ - 294, 402/2

- արյունային - 294/2

- թարախային - 294/2

- լորձային - 294/2

- շճային - 294/2

Խորխաբեր դեղանյութեր - 294

Խոհանոց - 126/2

Խորիոնէպիթելիոմա - 721/2

Խորշիկային մարմին - 57/2

Խոց - 295

- ստամոքսի - 295/3

- տասներկումատնյա աղիքի - 295/3

Խոցային հիվանդություն - 295

Խպիպ - 296, 525/1

- հանգուցային - 296/3, 525/1

- տարածուն - 297/1, 525/1

- տեղաճարակային - 296/3

- սպորադիկ - 296/3

Խպիպ տարածուն թունավոր - 297

Խռնդատ - 173/3

Խուլհամրություն - 297

Խուղակներ - 297

- արհեստական - 298/3

- արտաքին - 297/3

- բրոնխակերակրափողային ֊ 298/2

- բրոնխային - 298/2

- հարուղիղաղիքաբորբի ժամանակ - 381/3

- մարսողության օրգանների - 298/2

- միզային - 298/2

- միզապարկային ֊ 538/2

- միջօրգանային - 297/3

- ներքին - 297/3

Խումարաթողի համախտանիշ - 15/3

Ծ

Ծագումնաբանական ինժեներիա, տես Գենետիկական ինժեներիա