Էջ:Հանրամատչելի բժշկական հանրագիտարան (Popular medical encyclopedia).djvu/774

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված էՋ

Ջեռակ - 585

- քիմիական - 585/1

Ջեռուցում - 586

Ջերմաասեղնածակում - 365/1

Ջերմաբուժություն - 586

Ջերմագոյացում - 586/3

Ջերմակարգավորում - 586

Ջերմակիրներ - 585/1

Ջերմահարություն - 587

Ջերմային տենդ - 587/1

Ջերմաչափ բժշկական - 587

Ջերմաստիճան մարմնի - 587

Ջերմատվություն - 586/3

Ջերմընկալիչներ - 556/2

Ջերմիջեցնող դեղանյութեր - 588

Ջերմուկ, առողջավայր - 62/2

Ջերմուկաբուժություն, տես Բալնեոթերապիա

Ջլաբունոցաբորբ - 588

Ջլային սաղավարտ - 589/1

Ջլեր - 589

Ջլոններ - 589/1

Ջղաձգություն - 589, 404/2

- կլոնիկ - 589/3

- տոնիկ - 589/2

Ջրաաղային փոխանակություն - 374/3

Ջրաբուժություն - 589

Ջրահեղձություն - 590

- հանկարծամահային - 591/1

- շնչահեղձային - 591/1

Ջրաղբյուրներ - 592/3

- բաց - 592/3

- ստորգետնյա - 592/2

Ջրամատակարարում - 592

Ջրամբարների սանիտարական պահպանություն - 593

Ջրային բուժարարողոլթյուններ - 593, 589/3

- - դպրոցական տարիքի երեխաների - 194/3

- - կրծքի տարիքի երեխաների - 357/3

Ջրային շփումներ - 593/3

Ջրավախություն, տես Կատաղություն

Ջրգողություն - 35/2

- հղիների - 410/3

Ջրի օզոնացում - 290/3

Ջրծաղիկ - 594

Ջրհեղեղ - 696/3

Ջրմուղ - 592/3

Ջրցողումներ - 589/3

- մսուրային տարիքի երեխաների - 514/2

- նախադպրոցական տարիքի երեխաների - 519/2

Ջուր - 594

- խմելու - 594/3

- կոշտ - 595/2

- սննդամթերքում - 646/2

- սննդում - 646/2

- փափուկ - 595/2

- օրգանիզմում - 374/3

Ռ

Ռադիկուլիտ, տես Նյարդարմատաբորբ

Ռադիոիզոտոպային ախտորոշում - 597

Ռադիոկենսաբանություն - 596

Ռադիոցուցանշման մեթոդ - 658/2

Ռադոնային լոգանքներ - 280/1

Ռախիտ - 597, 679, աղ.

Ռախիտանման հիվանդություններ - 255/2

Ռակ, տես Կարցինոմա

Ռեաբիլիտացում, տես Վերականգնում բժշկության մեջ

Ռեանիմացում, տես Վերակենդանացում օրգանիզմի

Ռեգուրգիտացիա, տես Կլման խանգարումներ

Ռեզուս-գործոն - 80/1

Ռեզուս-հակադրում - 80/2

Ռեժիմ դեռահասների - 187/1

- կրտսեր դպրոցականների - 193/3

- մսուրային տարիքի երեխաների - 513/1

- նախադպրոցական տարիքի երեխաների - 518/1

Ռեկովալեսցենցիա, տես Առողջացման շրջան

Ռեկտոռոմանոսկոպիա, տես Ուղիղ և սիգմայաձև աղեդիտում

Ռենտգենաբանական հետազոտություն - 598

Ռենտգենաբանություն և ուռուցքաբանություն - 600

Ռենտգենագրություն - 598/3

Ռենտգենադիտում - 598/2

Ռենտգենալեգիր - 599/2

Ռենտգենախտորոշում - 598/2

Ռենտգենակինեմատոգրաֆիա - 600/1

Ռենտգենյան ճառագայթներ - 598/1

Ռենտգեննկարահանում - 599/3

Ռենտգենոկիմոգրաֆիա, տես ՌԵնտգենալեգիր

Ռենտգենֆլուորագրություն - 755/3

Ռեոուղեղագրություն - 160/2

Ռեպարացիա - 147/2

Ռեպելենտներ, տես Վանող նյութեր

Ռեպլիկացիա, տես Պատճենահանում

Ռևմատիզմ - 601

Ռևմատիզմանման հոդաբորբ - 265/3

Ռևմոկարդիտ - 601/2, 658/3

Ռետինոլ - 679, աղ, 681/2,

Ռեցեսիվություն - 257/1

Ռեցիպիենտ - 82/2, 263/2, 724/2

Ռեֆլեքսաբուժություն - 64/3, 365/1

ՌԵֆլեքսային աղեղ - 158/3, 531/2, 602/1

Ռեֆլեքսներ - 601, 158/3, 531/2

- անպայման - 98/3, 602/1

- պայմանական - 99/1, 602/1

Ռեֆրակցիա աչքի, տես Աչքի բեկունակություն

Ռիբոզ - 20/3

Ռիբոնուկլեինաթթուներ - 536/2, 537/2

- ինֆորմացիոն - 537/2

- ռիբոսոմային - 537/3

- տրանսպորտային - 537/3

Ռիբոֆլավին - 680/2

- սննդամթերքում - 680/2

- սննդում - 680/2

Ռիլիզինգ - հորմոններ - 523/1

Ռիկետսիաներ - 602/2

Ռիկետսիոզներ - 602

Ռինիտ, տես Հարբուխ

«Ռիոյի հռչակագիր- - 559/2

Ռինովիրուսային վարակ - 664/3

Ռնգախոսություն - 602

Ռոդոպսին - 653/1

Ռոնիդազ - 753/3

Ռուբրոֆիտիա - 465/2

Ս

Սալ - 23/1

Սալմոնելներ - 95/1, 250/3

Սալջարդ - 603

- գլխուղեղի - 145/2

Սախարին - 542/1

Սախարոզ - 22/3

Սակավամտություն - 603

Սակավարյունություն - 604

- արյունատարրալուծական - 605/1

- երկաթի անբավարարությունից - 604/2

- նորածինների բնածին - 535/2

- B12 - ֆոլաթթվային անբավարարությունից - 604/3

Սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաներ - 605

Սահմանային խանգարումներ - 522/1

Սաղմ - 411/2, 470/1, 583/3, 605/2

Սաղմնաբանություն - 605

Սաղմնային զարգացում - 605/2, 609/2

Սաղմնային թերթիկներ - 470/2, 605/2

Սաղմնային շրջան - 470/1, 605/3, 747/3

Սամբո - 221/1

Սայթեր - 147/2

Սանգվինիկ խառնվածք - 100/3

Սանդրուժինաներ - 730/1

Սանիտարական կետ - 605

Սանիտարական հսկողություն - 390/2

- ընթացիկ ֊ 390/3

- նախազգուշական - 390/2

Սանիտարական մշակում - 606

Սանիտարական պահպանության գոտիներ - 606

Սանիտարական պայուսակ - 607

Սանիտարական պաշտպանական գոտիներ - 607

Սանիտարական տրանսպորտ - 607

Սանիտարահակահամաճարակային կայաններ, տես Հիգիենային և հակահամաճարակային հսկողության կայաններ

Սանիտարահակահամաճարակային միջոցառումներ - 696/1

Սապրոպել - 714/2

Սապրոֆիտներ - 608, 94/1

Սառեցում օրգանիզմի - 608

-«Սատանայական ժպիտ» - 723/1

Սատուրատոր - 291/2

Սարկոմա - 718/3

Սաունա - 96/2

Սեբոռեա, տես Ճարպահոսություն

Սեդատիվ դեղանյութեր, տես Հանգստացնող դեղանյութեր

Սեկուրինեգա - 177/1

Սեղմիրան օրթոպեդիական - 608

- - բեռնաթափող - 608/3

- - շտկող - 608/3

- - սևեռող - 608/3

ՍԵյսմապայթյունային ալիքներ - 128/2

Սենա սրատերև - 177/1

Սեպոսկրային ծոց - 733/3

Սեպոսկրային ծոցի բորբոքում - 734/2

Սեպսիս - տես Արյան վարակում

Սեռ - 609

Սեռաախտաբանություն, տես Սեքսոպաթոլոգիա

Սեռաբանություն, տես Սեքսոլոգիա

Սեռական անկարողություն - 609

- ալկոհոլային - 13/3

Սեռական դաստիարակություն610

Սեռական ժուժկալություն - 612

Սեռական կյանք - 612

Սեռական հակում - 615

Սեռական հասունացում - 616, 611/3

Սեռական հարաբերություն - 609/3, 613/2

Սեռական կյանքի հիգիենա - 615/2

Սեռական սառնություն - 617

Սեռական օրգաններ - 618, 500/1

Սևանա լճի լողափ, առողջավայր - 63/2

Սևեռուն վիճակներ - 620, 417/3

Սերմնաբջիջներ - 469/3, 609/1

Սերմնաբշտերի բորբոքում - 619/2

Սերմնագեղձեր, տես Ամորձիներ

Սերմնաժայթքում - 609/3, 613/2

Սերմնալար - 473/1

Սերմնահեղուկ - 621, 613/2

Սերնդաբանություն, տես Տոհմաբանություն

Սեքսոլոգիա - 621

Սեքսոպաթոլոգիա - 621

Սեքսուալ աբստինենցիա, տես Սեռական ժուժկալություն

Սեքսուալություն - 609/3, 613/2

- կնոջ - 613/3

- տղամարդու - 609/3, 613/2

Սեքվեստրներ, տես Ոսկրաբեկորներ

Սթրես, տես Գերհույզ

Սիբիրախտ, տես Սիբիրյան խոց

Սիբիրյան խոց622

Սիդերոզ - 725/2

Սիլիկոզ - 725/2

Սիկոզ սովորական, տես Թզախտ սովորական

Սիմբիոզ, տես Համակեցություն