Էջ:Հանրամատչելի բժշկական հանրագիտարան (Popular medical encyclopedia).djvu/773

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված էՈղնաշարաբորբ - 560

- սիֆիլիսային - 560/2

- տուբերկուլյոզային - 560/2, 709/2

Ողնաշարախտ - 561

Ողնաշարի ծռումներ - 561, 329/3

Ողնուղեղ - 562, 328/3

Ողնուղեղային հեղուկ - 562/3

Ողնուղեղի սմքախտ - 632/1

«Ոչխարի կղանք» - 335/3

Ոջիլներ - 564/2

- գլխի - 564/3

- հագուստի - 564/2

- ցայլքի - 564/3

Ոջլոտություն - 564

Ոսկեհազարուկ հովանոցային - 177/1

Ոսկր - 565/3

- խողովակավոր - 565/3

- սպունգանման - 566/1

- տափակ - 566/1

Ոսկրաբեկորներ - 349/3, 565/2

Ոսկրածուծ - 85/1, 565/3

Ոսկրածուծաբորբ - 565

- արյունածին - 565/1

Ոսկրային գերաճումներ - 532/1

Ոսկրային համակարգ - 565

- հյուսվածք - 469/1

Ոսպնյակ - 52/3

Ոսպնյակի մթագնում - 568

- ծերունական - 568/1

Ոստայնաբորբ - 568

Ոստայնենի - 157/3

Ոստրեներ - 240/2

Ոտնաթաթ ֊ 474/1

Ոտք - 474/1

Որդանման ելունի բորբոքում - 568

- թափածակումային - 569/1

- կրկնվող - 569/2

- սուր - 569/1

- փտախտային - 569/1

- քրոնիկական - 569/1

- ֆլեգմոնային - 569/1

Որդեր - 569

Որձկում - 356/1

Որովայնադիտում - 223/1

Որովայնամզի բորբոքում - 569

- սահմանափակ - 569/3

- տարածուն - 569/3

Որովայնամիզ - 473/1

Որովայնային տիֆ, պարատիֆեր - 570

Որովայնի խոռոչ - 473/2

Որովայնի ճնշան - 509/2

Որքին գոտնորող, տես Տենդաբշտիկ

Որքին թեփատու - 570

Որքին խուզող, տես Տրիխոֆիտիա

Որքին մազային - 571

Որքին վարդագույն - 571

Չ

Չարորակ այտուց, տես Անօդակյաց վարակ

Չարորակ ուռուցքներ - 719/2

Չափավորված մարզում ֊ 142/1

Չբերություն, տես Անպտղություն

Չժենթերապիա, տես Ասեղնաբուժություն

Չիբան, տես Ֆուրունկուլ

Չիչխան դժնիկանման - 177/1

Չմշկային մարզաձև - 573

Չորածաղիկ - 177/1

Չորաճառագայթագրություն ֊ 600/1

Պ

Պալարախտ, տես Տուբերկուլոզ

Պահածոյում տնային - 572

Պահածոներ - 573

- պահպանումը - 641/3

Պայծառատեսություն, տես Տրանս

Պայմանական ռեֆլեքսներ - 602/1

Պանգամաթթու - 682/1

Պանդեմիա, տես Համայնաճարակ

Պանիր - 573

Պանկրեատին - 525/3

Պանկրեատիտ, տես Ենթաստամոքսային գեղձի բորբոքում

Պանսինուսիտ - 734/2

Պանտոտենաթթու - 680/3

- սննդամթերքում - 681/1

Պառկելախոց - 573, 404/1

Պաստերացում - 574

Պատիճներ (դեղային) - 180/2

Պատճենահանում - 147/1, 537/2

Պատնեշային ֆունկցիաներ օրգանիզմի - 574

Պատնեշներ օրգանիզմի - 574/3

- - արտաքին - 574/3

- - ներքին - 574/3

Պատռվածք կապանների - 317/1

- հոդային մահիկների - 422/3

- մկանների - 510/3

Պատրոնաժ - 575

- ծերերի - 575/3

- հղիների - 575/2

- հոգեկան հիվանդների - 575/3

- նորածինների - 575/3

Պարաամինաբենզոյաթթու - 682/1

Պարաթհորմոն - 426/3, 525/2

Պարամետրիտ, տես Հարարգանդաբորբ

Պարանոց - 472/2

Պրապրոկտիտ, տես Հարուղիղաղիքաբորբ

Պարասիմպաթիկ նյարդային համակարգ - 668/3

Պարասպազմ - 335/1

Պարատիֆեր - 570/1

Պարաֆիմոզ, տես Թլիպանեղացում

Պարաֆին - 714/3

Պարբերական հիվանդություն - 576

Պարկինսոնիզմ - 541/1

Պարկինսոնյան հիվանդություն - 576, 160/2, 541/1

Պարոտին - 427/3

Պարոքսիզմային բարորակ որովայնամզաբորբ, տես Պարբերական հիվանդություն

Պարտադիր կենսաթոշակային ապահովագրություն - 648/1

Պարօդոնտիտ, տես Հարատամնաբորբ

Պարօտիտ էպիդեմիկ, տես Խոզուկ

Պեդիկյուր - 197/3

Պելագրա - 679, աղ.

Պելոթերապիա, տես Ցեխաբուժություն

Պելոիդ - 714/2

Պենդինյան խոց - 274/3

Պենիցիլին - 367/2

Պենիցիլներ - 637/2

Պենիցիլոտոքսիկոզ - 638/2

Պեպեններ - 576

Պեպսին - 752/3, 753/3

Պեստիցիդներ, տես Թունաքիմիկատներ

Պետական սանիտարական տեսչություն - 389/3

Պետքանոթ - 577

Պերիարտերիտ, տես Հանգուցավոր շուրջզարկերակաբորբ

Պերիկարդ, տես Սրտամկան

Պերիմետրիում, տես Արգանդամիզ

Պերիմիզում - 508/3

Պերիոդիկ հիվանդություն, տես Պարբերական հիվանդություն

Պերիտոնիտ, տես Որովայնամզի բորբոքում

Պերիօստիտ ծնոտի, տես Շրջոսկրի բորբոքում ծնոտի

Պերֆորացիա, տես Թափածակում

Պզուկներ - 577

- բրոմային - 577/2

- կարմիր - 577/2

- մասնագիտական - 577/2

- յոդային - 577/2

- սովորական - 577/2

Պիելոնեֆրիտ, տես Երիկամաավազանաբորբ

Պիլորուս, տես Ստամոքսաելք

Պիլուլներ (դեղային) - 180/3

Պիկովիտ - 682/1

Պիկվիկի ախտանշան - 438/1

Պինդ դեղաձևեր - 180/2

Պիոդերմիա, տես Մաշկի թարախաբշտիկային հիվանդություններ

Պիրեթրում - 578

Պիրիդօքսին - 679, աղ, 681/1,

- սննդամթերքում - 681/1

Պլազմիդներ - 95/3, 147/1, 148/3

Պլազմոդիում - 446/3

Պլաստիկ վիրահատություն - 578

Պլևրիտ, տես Կրծքամզի բորբոքում

Պլեքսիտ, տես Հյուսակաբորբ

Պղինձ (օրգանիզմում) - 376/2, 646/1

- սննդում - 376/2

Պղպեղային սպեղանի - 651/2

Պնևմոթորաքս - 550/3

Պնևմոկոնիոզ, տես Թոքերի փոշեգարություն

Պնևմոնիա, տես Թոքաբորբ

Պոդագրա - 579

Պոլիարթրիտ, տես Բազմահոդաբորբ

Պոլիկլինիկա - 579

- խորհրդատվական - 579/3 773

- մասնագիտացված - 579/3

Պոլիմորֆիզմ - 149/1

Պոլինևրիտ, տես Բազմանյարդաբորբ

Պոլինոզ - 580

Պոլիոմիելիտ — 580

Պոլիվիտամիններ - 682/1

Պոլյուցիա, տես Երազախաբություն

Պոչուկ ֊ 472/2

Պոպուլյացիաներ - 220/3

Պոռնկություն - 671/3

Պոտենցիալ գործողության - 326/3

- Էլեկտրակինետիկական - 327/1

- թաղանթային - 326/3

- հանգստի - 326/3

- սահմանազատման - 327/1

- վնասման - 327/1

Պորտ - 473/1

Պորտալար - 411/2, 584/2

Պսակային անբավարարություն - 581, 628/2, 662/2

Պսակային անոթների կարծրախտ - 628/2

Պսևդոհերմաֆրոդիտիզմ - 618/3

Պսիխոհիգիենա - 581

- ամուսնական և ընտանեկան փոխհարաբերությունների - 33/3, 582/2

- դեռահասների - 187/3

- մտավոր աշխատանքի - 388/3

- ուսուցման - 582/3

Պսիխոստիմուլյատորներ, տես Հոգեխթանիչներ

Պսորիազ, տես Որքին թեփատու

Պտղաձու - 411/2, 470/1

Պտղաշաքար - 20/3

Պտղաջրեր - 583

Պտղաջրերի վադաժամ արտահոս - 583/3

Պտուղ - 583, 411/2, 470/2

Պրկախտ, տես Փայտացում

Պրոբիոնտներ - 337/3

Պրոգեստերոն - 427/1

Պրոգրեսիվ պարալիչ, տես Հարաճուն լուծանք

Պրոթեզներ - 751/3

Պրոլակտին - 523/3

Պրոլիֆերացիա - 135/2

Պրոկտիտ, տես Ուղիղ աղիքի բորբոքում

Պրոկտոլոգիա - 585

Պրոպրիոռեցեպտորներ, տես Խորընկալիչներ

Պրոստատիտ, տես Շագանակագեղձի բորբոքում

Պրովիզոր, տես Դեղագետ

Պրոտեազ - 198/3

Պրոտեիններ, տես Սպիտակուցներ

Պրոֆագեր, տես Նախաֆագեր

Պուբերտատ, տես Արբունքի շրջան

Պուլպիտ, տես Կակղենու բորբոքում ատամի

Պուլս, տես Անոթազարկ

Պունկցիա, տես Ընդծակում