Էջ:Հանրամատչելի բժշկական հանրագիտարան (Popular medical encyclopedia).djvu/777

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված էՏրիխոֆիտիա - 706

- խորը - 707/1

- մակերեսային - 706/3

Տրիպեր, տես Գոնոռեա

Տրիպլետներ - 148/1

Տրիպսին - 198/2, 753/2

Տրիսոմիա - 739/1

Տրունցիա, տես Նյարդաբնի բորբոքում

Տուբերկուլոզ - 707

- աղիքային - 709/3

- ավշահանգույցների - 709/3

- արտաթոքային - 709/2

- երիկամների - 709/3

- թոքային - 708/2

- մաշկի - 709/3

- ոսկրերի և հոդերի - 709/2

- ֆիբրոկավեռնոզ ֊ 709/1

Տուլարեմիա - 711

Տուղտ դեղատու - 177/3

Տուրիզմ, տես Զբոսաշրջություն

Ց

Ցայլային համաճոն - 472/3

Ցան բծավոր տիֆի - 122/1

- բնական ծաղկի - 298/2

- կարմրախտային ֊ 321/2

- կարմրուկային - 321/3

- պզուկային - 577/2

- սիֆիլիսային ֊ 631/3

- քրտնախաշի - 739/3

- քութեշային - 741/2

Ցանցաթաղանթ - 53/1

Ցանցաթաղանթի շերտազատում աչքի - 712

Ցանցանման գոյացություն - 156/2

Ցավ - 712

- գլխի - 155/2

- որովայնում - 713/3

- սրտի շրջանում - 713/2

- «քաղցի» - 295/3, 731/2

Ցավազրկում - 713

- ընդհանուր - 713/2

- տեղային - 713/2

Ցավամոքիչ դեղանյութեր - 713

- նարկոտիկ - 713/3

- ոչ նարկոտիկ - 713/3

Ցավոտ դաշտան - 168/1

Ցեզիում (օրգանիզմում) - 376/2

Ցեխաբուժություն - 714

Ցեխահեղեղ - 697/1

Ցեստոդոզներ - 441/1

Ցզյութերապիա, տես Ասեղնաբուժություն

Ցիանոզ, տես Կապտուկ

Ցիկլիտ, տես Թարթչամարմնի բորբոքում

Ցիկլոններ - 697/2

Ցիկլոֆրենիա, տես Մանիկալ-դեպրեսիվ պսիխոզ

Ցինգա, տես Լնդախտ

Ցինկ (օրգանիզմում) - 376/2

Ցիստիտ, տես Միզապարկի բորբոքում

Ցիստիցերկոզ - 702/2

Ցիստոսկոպիա, տես Միզապարկադիտում

Ցիստիցերկ, տես Բշտորդ

Ցիտոզին - 147/2, 537/1

Ցիրիկուլյար պսիխոզ, տես Մանիկալ-դեպրեսիվ պսիխոզ

Ցնդող օծանելիքներ - 180/1

Ցնցուղում - 715

- անձրևային - 715/1

- ասեղնաձև - 715/1

- շիթային - 715/1

- շոտլանդական - 715/1

- շրջանաձև - 715/1

- սառը - 715/1

- վերել - 715/1

- տաք - 715/1

- փոշենման - 715/1

Ցնցուղում- մերսում - 715/3

Ցնցումային նոպա - 218/2

Ցրտահարություն - 715

Ցունամիներ - 697/1

Ցուպիկներ - 53/1, 702/3

ՈՒ

Ուժաչափություն - 474/3

T-ուժեղարարներ - 262/3

Ուղեկցող հիվանդություններ - 408/3

Ուղեղողնուղեղային հեղուկ - 158/2, 160/1, 717/1

Ուղեղապատյանաբորբ - 716, 494/1

- տուբերկուլոզային - 709/3

Ուղեղապատյաններ - 157/3

Ուղեղիկ- 717, 157/1

Ուղիղ աղիք - 484/2

Ուղիղ աղիքի բորբոքում - 717

Ուղիղ և սիգմայաձև աղեդիտում - 223/1

Ունկնոցներ, տես Լսողական ապարատներ

Ուշագնացություն - 717

Ուռուցքաբանական ծառայություն - 600/2

Ուռուցքածին նյութեր - 720/2

Ուռուցքածին վիրուսներ - 691/1

Ուռուցքներ - 718, 600/2

- բարորակ - 718/2

- չարորակ - 719/1,

Ուլրացիլ - 537/1

Ուրեթրիտ, տես Միզուկաբորբ

Ուրեթրոսկոպիա, տես Միզուկադիտում

Ուրեմիա, տես Միզարյունություն

Ուրոլոգիա - 722

Ուրց սողացող - 177/3

Ուրցաբջիջներ - 262/2

Ուրցագեղձ - 262/2

Փ

Փայծաղ - 85/1

Փայտացում - 723

Փայտոջիլներ - 723

Փափուկ շանկր - 671/1

Փափուկ քիմք - 222/1

Փետրագնդակ - 723

Փիփերթ - 177/3

Փլուզումներ - 697/1

Փղախտ - 723

Փոխպատվաստում օրգանների և հյուսվածքների - 724

Փոխօգնություն - 725, 56/2

Փոշի - 725

Փոշիներ (դեղային) - 180/2

Փորափքանք - 725

- նորածինների - 355/3

Փորկապություն - 725

- կրծքի երեխաների - 355/3

- հղիների - 413/2

- տարեցների - 305/1

Փորոքներ գլխուղեղի - 158/1

- սրտի - 624/3

Փոփոխականություն - 726, 148/2, 220/1, 337/1

- գենոտիպային - 727/1

- ժառանգական - 727/1

- կոմբինատիվային - 727/1

- մուտացիոն - 727/1

- ոչ ժառանգական - 727/2

- ֆենոտիպային - 727/2

Փոքրագլխություն - 160/3, 257/1

Փռշտոց - 728

Փսխում - 728

- արյունային - 87/3

- հղիների - 410/2

Փտախտ - 728

- թաց - 728/3

- չոր - 728/3

Ք

Քաղաքացիական պաշտպանություն - 729

Քաղց, որպես ֆիզիոլոգիական երևույթ - 731

Քաղցաբուժություն - 438/2, 639/3

Քաղցածություն - 731/3

- ախտաբանական - 732/1

- բացարձակ - 732/1

- թթվածնային - 229/2

- լրիվ - 140/3, 732/1

- ոչ լրիվ - 732/2

- սպիտակուցային - 654/2

«Քաղցի ցավեր» - 295/3, 731/2

Քաղցկեղ - 111/3, 718/3, 719/2

- և իմունիտետ - 264/3

- և վիրուսներ - 690/2

- թոքերի - 719/2

- ստամոքսի - 719/3

Քաղցկեղածին նյութեր, տես Ուռուցքածին նյութեր

Քաղցկեղ-գրանցիչ - 601/1

Քայլաբուժություն - 732

Քարաջարդում - 502/2

Քեմոտաքսիս - 93/3

Քերծվածք - 732

Քթաբորբ, տես Հարբուխ

Քթաըմպան - 222/1, 733/2

Քթաըմպանաբորբ - 494/1

Քթախոսություն, տես Ռնգախոսություն

Քթային արյունահոսություն - 733

Քթի անցուղիներ - 733/2

- խեցիներ - 733/2

- խոռոչ - 733/2

Քթի հավելյալ ծոցեր - 733/3

Քթի պոլիպներ - 734/3

Քիթ - 733/1

- թամբաձև - 632/1

Քիթ, քթի հավելյալ ծոցեր - 733

Քիթ մաքրելը - 735/1 Քիթկոկորդականջաբանություն - 735

Քիմիաբուժական դեղանյութեր - 736/1

Քիմիաբուժություն - 736, 94/3

- վարակիչ հիվանդությունների - 94/3

- վիրուսային վարակների - 693/2

Քիմիական զենք - 128/2, 729/1

Քիմիականխարգելում - 736/2

Քիմոտրիպսին - 198/3, 753/3

Քիմք կարծր - 102/2

- փափուկ - 102/2, 222/1

Քլոր (օրգանիզմում) - 375/3

Քլորակիր - 290/2

Քլորացետոֆենոն - 132, աղ.

Քլորոպլաստներ - 136/1

Քյու տենդ - 736

Քնաբեր դեղանյութեր - 736

Քնաշրջություն, տես Լուսնոտություն

Քնկոտություն - 742/3

Քննություն արյան - 85/3

- կղանքի - 335/2

- մեզի - 491/3

Քոս - 737

Քոր - 737

Քորպտիկ - 738

Քսենոտրանսպլանտացիա - 578/3, 724/2

Քսերոռադիոգրաֆիա, տես Չորաճառագայթագրություն

Քսիլիտ - 542/1

Քսուքներ - 179/3

Քրոմոմիզապարկադիտում - 502/2

Քրոմոմիկոզ - 639/2

Քրոմոսոմային հավաքակազմ - 738/2

Քրոմոսոմային հիվանդություններ - 254/2, 738/3

Քրոմոսոմային շեղումներ - 515/2

Քրոմոսոմներ - 738, 136/3, 255/3, 609/1

- սեռական - 609/1

Քրոմոֆինոմա - 449/2, 526/1

Քրոնիկական ալկոհոլամոլների պարտադիր բուժումը - 16/2

Քրտինք - 740/1

Քրտնագեղձեր - 459/2, 471/2, 740/1

Քրտնագեղձերի բորբոքում - 739

Քրտնախաշ - 739

Քրտնարտադրություն - 740

Քրտնոտություն - 740

Քութեշ - 741

Քութեշային եռանկյունի - 741/2

Քուն - 742, 50/2

- արագ - 742/3

- դանդաղ - 742/3