Էջ:Հանրամատչելի բժշկական հանրագիտարան (Popular medical encyclopedia).djvu/778

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված էՕ

Օդ - 743

Օդակյացներ - 94/1

Օդային և արևային լոգանքներ - 744, 331/3

- - - դպրոցական տարիքի երեխաների - 194/3

- - - կրծքի տարիքի երեխաների - 357/3

- - - մսուրային տարիքի երեխաների - 514/1

- - - նախադպրոցական տարիքի երեխաների - 519/1

Օդային հիվանդություն - 443/2

Օդափոխություն - 745, 124/1

- արհեստական - 745/3

- բնական - 745/3

Օդի ազոտ - 743/1

Օդի ածխաթթու գազ - 743/3

Օդի թթվածին - 743/1

Օդի խոնավություն - 744/1

Օդի վարակազերծում - 745

Օդորակում - 746

Օզենա, տես Գարշահոտ հարբուխ

Օզոկերիտ - 714/3

Օլիգոշաքարներ, տես Միաշաքարներ

Օլիգոֆրենիա, տես Սակավամտություն

Օձեր - 746, 240/2, 250/1

Օճառախոտ դեղատու - 177/3

Օնանիզմ, տես Ձեռնաշարժություն

Օնիխոգրիֆոզ - 197/1, 571/1

Օնիխոմիկոզ - 197/1

Օնկոգեն նյութեր, տես Ուռուցքածին նյութեր

Օնտոգենեզ - 747, 337/1

Օշինդր դառը - 178/1, 249/2

Օջախ բակտերիային վարակման - 133/1, 730/3, 731/1

- միջուկային ախտահարման - 129, աղ.

- քիմիական ախտահարման - 730/2

Օստեոխոնդրոզ - 532/1, 567/1

Օստրեոխոնդրոպաթիա - 567/1

Օստեոմա - 719/1

Օստեոմիելիտ, տես Ոսկրածուծաբորբ

Օստեոֆիտներ, տես Ոսկրային գերաճումներ

Օտար մարմիններ - 748

- - ականջի - 24/1, 749/1

- - աչքի - 53/3, 748/3

- - բրոնխների - 749/3

- -կերակրափողի - 749/1

- - կոկորդի - 749/2

- - մարսողական ուղու - 749/1

- - շնչափողի - 749/3

- - քթի - 749/1

Օտիատրիա - 735/2

Օտոսկլերոզ - 750

Օրգազմ, տես Հեշտանք

Օրգանելներ - 148/1, 653/1

Օրգանիզմի կոփում - 750

- - երեխաների - 751/1

- - - դպրոցական տարիքի - 194/3

- - - դեռահասների - 187/3

- - - կրծքի տարիքի - 357/3

- - - մսուրային տարիքի - 513/3

- - - նախադպրոցական տարիքի - 518/3

- - տարեցների - 751/1

Օրթոպեդիական կոշիկ - 341/3

Օրթոպեդիական սարքեր - 751

- - բեռնաթափող - 752/1

- - սևեռող - 751/3

- - ուղղող - 751-3

Օրխիտ, տես Ամորձաբորբ

Օրնիթոզ, տես Թռչնախտ

Օքսիտոցին - 427/3

Օֆթալմոմիազներ - 498/3

Ֆ

Ֆագեր, տես Բակտերիոֆագեր

ֆագոցիտներ - 84/2, 262/1

Ֆագոցիտոզ - 84/2, 262/1

Ֆալոպյան փողեր, տես Արգանդափողեր

Ֆատերյան պտկիկ - 198/3, 484/2, 485/2

Ֆարինգիտ, տես Ըմպանաբորբ

Ֆելդշեր, տես Բուժակ

Ֆենիլալանին - 753/1

Ֆենիլալանինհիդրօքսիլազ - 753/1

Ֆենիլկետոնուրիա - 753/1

Ֆենիլպիրոխաղողաթթու - 753/1

Ֆենոպատճեն - 257/1

Ֆենոտիպ - 147/1, 254/1, 727/2

Ֆերմենտաբուժություն - 753/3

Ֆերմենտներ - 752

Ֆերմենտոպաթիաներ - 254/1, 753/1

Ֆթիզիատրիա - 753, 711/2

Ֆիբրին - 83/2, 653/2

Ֆիբրինոգեն - 83/2, 653/2

Ֆիբրոմա, տես Թելքուռուցք

Ֆիզիկական դաստիարակություն - 754/2

- - դեռահասների - 187/3

- - կրծքի երեխաների - 357/3

- - կրտսեր դպրոցականների - 194/3

- - մսուրային տարիքի երեխաների - 513/3

- - նախադպրոցական տարիքի երեխաների - 518/1

Ֆիզիկական կուլտուրա - 754

Ֆիզիկական վարժություններ - 141/3, 754/3

Ֆիզիոլոգիա - 755

Ֆիզկուլտուրային դադարներ

Ֆիզկուլտուրային րոպեներ

Ֆիլատով - Կոպլիկի բծեր

Ֆիլարիաներ

Ֆիլոգենեզ - 755, 337/1

Ֆիլոգենետիկա - 755/2

Ֆիլոքինոններ - 682/1

- սննդամթերքում - 682/1

Ֆիմոզ, տես Թլիպանեղացում

Ֆլեբիտ, տես Երակաբորբ

Ֆլեբոգրաֆիա, տես Երակագրություն

Ֆլեգմատիկ խառնվածք - 100/3

Ֆլեգմոն - 755

- ենթամաշկային - 755/2

Ֆլյուորոզ, տես Լնդապալար

Ֆլուորագրություն - 755, 600/1

Ֆոլաթթու - 681/1

- սննդամթերքում - 681/1

Ֆոլացին - 681/1

- սննդամթերքում - 681/2

Ֆոլիկուլախթանիչ հորմոն -

Ֆոլիկուլիտ, տես Մազապարկի բորբոքում

Ֆոնիատորիա - 735/2

Ֆոնոֆորեզ - 40/1

Ֆոսֆատիդներ - 439/3

Ֆոսֆոր (օրգանիզմում) - 375/1

- սննդում - 375/2

Ֆոտոսինթեզ - 285/2

Ֆտոր (օրգանիզմում) - 376/1

Ֆրանկլինացում - 212/3

Ֆրիգիդություն, տես

Ֆրոնտիտ, տես Ճակատային

Ֆրուկտոզ, տես Պտղաշաքար

ֆուզարիոտոքսիկոզ - 638/2

Ֆուտբոլ - 756

Ֆուրունկուլ - 756/3

- քթի - 734/3

Ֆուրունկուլուզ - 756ՑՈՒՑԻՉԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

Առարկայական ցուցիչը ներառում է այն տերմինները, որոնք ներկայացված կամ օգտագործված են հանրագիտարանում: Տերմիններն ու տերմինային կապակցությունները դասավորված են այբբենական կարգով: Այն տերմինները, որոնք առանձին հոդվածների գլխաբառ են, տպագրված են թավատառ, հոդվածների տեքստում օգտագործվածները՝ սովորական: Տերմինին հաջորդում են թվային նշաններ., այսպես կոչված հոդվածի հասցեն, որոնք կազմված են մեկ կամ երկու թվից. առաջինը ցույց է տալիս էջը, երկրորդը՝ սյունակը, որտեղ գտնվում է տրմինը: Օրինակ՝ Ալերգիա-9 ցուցիչում տպված է թավատառ, դա նշանակում է, որ տվյալ տերմինը ներկայացված է առանձին հոդվածով՝ 9-րդ էջում: Իսկ Ադրենալին-427/1 տրված է սովորական, նշանակում է այդ անվանումով առանձին հոդված չկա, սակայն այդ մասին տեղեկություն է տրված 427-րդ էջի 1-ին սյունակում: Անհրաժեշտ տերմինները փնտրելիս հարկավոր է նկատի ունենալ, որ դրանք կարող են տրված լինել ինչպես եզակի (օրինակ՝ Ակնոց), այնպես էլ հոգնակի (օրինակ՝ Աերոզոլներ) թվով, ինչը կարող է փոխել այբբենական ցանկում նրանց տեղը: Ուստի, տերմինը եզակի թվով չգտնելու դեպքում հարկավոր է այն փնտրել հոգնակիով: Տերմինային կապակցությունները (օրինակ՝ Բրոնխային հեղձուկ) հարկավոր է փնտրել ինչպես առաջին, այնպես էլ երկրորդ բառով՝ Հեղձուկ բրոնխային ձևով:

Ցուցիչում տերմիններից և տերմինային կապակցություններից հետո բերված են նաև մեկ կամ ավելի գծիկներով սկսվող բաղադրյալ հասկացություններ թվային հասցեներով: Օրինակ, Դեղարկղիկներ-183. - մոր և մանկան 183/2 կապակցությունը պետք է ընթերցել Դեղարկղիկներ մոր և մանկան և համապատասխան տեղեկությունը փնտրել 183-րդ էջի 2-րդ սյունակում:

հայերեն բժշկական տերմինները գործածության մեջ դնելու և բնակչության շրջանում դրանք արմատավորելու նպատակով, բազմաթիվ դեպքերում տրվում է նաև ախտանունների և հասկացությունների լատիներեն համարժեքները (օրինակ՝ Ադնեքսիտ, տես Արգանդի հավելումների բորբոքում, Ամնեզիա, տես Անհիշություն և այլն):