Էջ:75-55 Թորոս Թորանեան.djvu/49

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված է


ԿԱՐԾԻՔՆԵՐ ԹՈՐՈՍ ԹՈՐԱՆԵԱՆԻ ՄԱՍԻՆ

«Նախ, Թորո'ս, այս հանդիպումը առաջինն է այս նիւթին շուրջ եւ վստահաբար՝ վերջրնը կ ըլլայ, քանի որ չեմ սիրեր իմ մասիս խօսիլ: Բայց քու հայ գրականութեան, պատմութեան, հայրենագիտութեան հանդէպ ունեցած աւիւնդ, նուիրումդ, այս բառը կ ուզեմ շեշտել գրական պարկեշտութեւնդ, զիս կր ստիպեն, որ անգամի մը համար ես իմ մասիս խօսիմ»:

«Այո, Թորոս, հոգ չէ թէ որքան մտերիմ, ուրիշ ինչ հարցում որ ունիս՝ ըրէ, ինչպէս ըսի, քեզ համարելով կրտսեր եղբայր մը, վստահ եմ, որ բոլոր ըսածներս ըստ արժանւոյն կը պահուին,կ օգտագործուին, որուն համար բացարձակ ազատութիւն ունիս»:

Պէյրութ, «Շիրակ»

Անդրանիկ Ծառուկեան

ՀՄԼԷՊԸ ՄԻՇՏ... ՀՄԼԷՊ է

Նախ՝ Մշակութային կեանքը: Այս մարզին մէջ քննութիւն մը կատարել ուզողին աշխատանքը մեծապէս կը դիւրանայ: Կը բաւէ հետեւրլ Բժ. Թորոս Թոոանեանի ամենօրեայ շրչապտոյտներուն, եւ կ ունենանք բոլոր ձեռնարկներուն լրիւ ցանկը:

ՀԵ-Ը-ը թատերական քննարկումը, մը ունի, զեկուցողը ինքն է: Համազգայինը երաժշտական մրցա՞նք մը կազմակերպած է,իրեն յանձնուած է վարել հրեկոյթը:

Գրագէտ Անդրանիկ Ասդրէասեանի յոբելենական հանդէ՞սը կայ, ինքն է դասախօսը:

Հայաստան էն եկած հիւըե՞ր կան, ինքն է, որ այցելողները պիտի ներկայացնէ Առաջնորդարանին մէջ, տեղական ջոջերուն, որոնք այդ պահուն շատ սիրալիր են Թորոսին հետ - ի վերջոյ իրենց ժպիտներէն կախուած է իւրաքանչիւրին համար տրուելիք շոյիչ ածականը — մինչեւ որ հանդիպումը վերշանայ եւ... մոռսան:

Տարբեր գաղութներու մէջ լոյս տեսնող հայերէն նոր թերթերը, Ապագա յ »՝ Քանատայի մէջ, «Արահետ»' ի Փարիզ, «Ուրարտու»' ն ալ կր հան է ատասիի մը կամ Շալ1 թի Միացեալ նահանգներ, իրմէ կ իմանաք եւ օրինակ ձըն ալ կը հ, գրպանէն եւ ցոյց կու տայ, եթէ չհաւատաք: Պատասիի խ ան դա վա ռ ո ւթ ե ամ բ կը ցուցադրէ Գ նէն եւ ցոյց կու տայ, եթէ չհաւատաք ավառութեամբ կը ցուցադրէ Գառզուի քաթալօկներո, եւ եթէ հնարաւոր րլլայ, պիտի ուզէ մէկական օրինակ բաշխել բարեկամ արուեստասէրննրուն: Այս ռոլոոէն ետք, եթէ ժամանակ մնայ, բժիշկ Թորոսը կրնայ նոյնիսկ հիւանդներով զբաղիլ...

Պէյրութ, 31 Գեկտ. 1977

Արշաւիր Գապպէնճեան

«Մի' այպանէք ինձ: Այս խայտառակ Թորոսի խայտառակ կոլեգաները արգելել են օղի խմել: Ասում են օղիի փոխարկն կա'թ ես խմելու: Սահարին մնռնուս է, ոչ ոքի չեն ասում, ախր ղուք վերջացել էքէ Սահ արու փոխարկն դուք մեռէօ: Ախր օղին ինչպէ՞ս կր փոխւ ցէք խնդրեմ... Ու Թորոսր գրող տղայ, ստել է ւ հարու րինուի կ, *" մութ գոր< թելադրի Հայաստան, 31 Գեկտ. 1977 աթով: Ասացէք խնղրեմ... Աւ րօի մէջ, դարձել է բժիշկ օղու փոխարէն կաթ խմել. Թորոսը գրող չգիտեմ ինչու.. 2այ. մտել հ մի րեւի, որ ինձ Գուրգէն Մահարի Թորոսը Ափիւռքի դեսպանն է Հայաստանում: Երեւան, 17 Հոկտ. 1969 Համօ Սահ ե ան 48