Էջ:75-55 Թորոս Թորանեան.djvu/52

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված է


բարեկամս' Թորոս Թորանեանր:

Հալէպ, 8 Նոյ. 1997

Անդրանիկ Անդրէասեան

Բոլոր կլիմաներէն անդին' եւ բոլոր չափազանցութիւններէն ասդին' բազմալար Թորոս Թորանեան

Փարիզ. 9 Նոյ. 1997

Մուքսէս Փչագճեան

Իմ ազնիւ գրշեդբայր Թորոս Թորանեանը թող մի որ թագադրուի Մասիսի գլխին:

Նորք. 21 Մարտ 1987

Յուքհաննէս Շիրադ

Հայ դիրքի նկատմամբ Թ․ Թորանեանը յոսնաթան աշխատանքի, նիւթաբարոյական զոհոդութեան մղող ուժը սէրն է հայ արուհստին հասդէպ, որ կիրքի մը հասնող թերմեռանդութեամբ բոլորանուէր մտաւոր ճիգի կը հրաւիրէ մշակոյթի սպասարկուն: Ողջունելի ծաոայութիւն:

Պէյրութ, 1991

Պէպօ Սիմոնեան

ԽՕՍՔ ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԻՔԻ ԵՒ ԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹԵԱՆ

Հալէպի Հ.Բ.Ը.Միաթեան Հ․Ե․Ընկերակցութեան Գործադիր Մարմինը այսու կու գայ իր սրտագին շնորհակաւութինն ու երախտագիտա թինը յայտնե/m Ամենայն Հայոց 7 եհափառ Գարեգին Ր. Կաթողիկոսին, Բերիոք Թե մի Բարեջան Առաջնորդ Սարէն Արր ԳաթարպեաԼ<ին. Հալ Կաթողիկե Առաջնորդ Պետրոս Արր Միրիաէ>եանին, (հեսոսրանական Համալեբաոյետ ՛/_ եր (հետիս Պոյնէրեանին. Հ.Բ Բ. Մի նախագահ Ի ի ար Պերճ Սեդրակեանին, Հ.Բ.ԲՄիաթեան Լիբանանի եւ Սուրիոք (>րջա նակափն Յանձնա<Ւողու1ներուն եւ մասնաճխղերան, Հայաստանի Հան րաոյետաթեան Սուրիոյ դեսպանին In Հա/Լոյի Գ/խատր Հխորստոսին. Հայրենիքի եւ Կփիտրի գրասէր ագգափններան in հսդէոյահալբո/որ Մշա¬ կութային Միաթխններան. որոնք իրենց օրհնաթեան. գնահատանքի in ողջոյնի խօսքերուք մասնակից եղան աիիւռքահաւ գրող, սո/գսղին հասարակական գործիչ Դոկտ. Թորոս Թորանեանի ծնեդեան 75 in գրա կան-հասարակական գործունէութեան 55 ամեակներան նոփրաած թբե/եանին մե մարելով անխոնջ Յոբե/եարր In աջակցե/mj ու ք աջ ալ հր եդ ո վ մեգ պայն կազմակերպողներս, միասնաբար նշեդու հա/էպահաւութեան պարծանք եւ արժանի գաւակին մեծարանքի ալս երեկոն: Օնորհակա/աթխն գոլգ բանախօսներաե Ժիրալր 7անիէ/եանին եւ Յակոբ Միքայէ/եանին, ինշպէս նաեո գեղարաեստական բաժնի բո/որ մասնակիցն երան Անորհակա/աթիւն բո/որին (ո կրկին շնորհատրաթիսննևր սիրեցի Յոբե/եարին: ՀՐ !1 Մի Հ. 1ր1'նկերակցաթհան Գործադիր Մարմին 51