Էջ:75-55 Թորոս Թորանեան.djvu/53

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված է


Բ-ՈՐՈՍ ԹՈՐԱՆԵԱՆԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿԱԾ ԳՈՐԾԵՐԷն... Ա. ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈԻԹԻՒՆՆԵՐ 1. Աստղերու ճամբան 2. Կանաչ Տառեր 3. Արել ես խմած դարերով 4. հոգ Արեգական 5. Անտալուզեան Երգեր 6. Թեւաւոո իմ Զի 7. Կարօտո ճամբաներով 8. Պարզ Շոգ 9. Ափ քո Հող 10. Երկրէն Հեռու Երկրին Հետ 11. Երիզ մը Կապոյտ 12. Երազ սը Կապոյտ 13. Երկիր սը Կապոյտ հւ Նարնջագոյն 14. Երգեր Եօթանասունէս Ետք ՊէտուԹ Երեւան Փարիզ Երեւան Հալէպ ՊէտուԹ Երեւան Երեւան Երեւան Երեւան Երեւան Երեւան Երեւան Բ.ԱՐՁԱԿ 15. Երեւանի Բժշկական Հաստատութիւնը 16. Վերստին Կարդալով Շահան Շահնուրո 17. Աուրիահայ Թատրոնը եւ Բարսեդ Աբովեան 18. Կոտրած Հայելիին ընդմէջէս 19. Կարօտի ճամբաներով 20. Ո՞ւր Կր Տանին ճամբաները 21. Ուիլիրմ Աարոյեան 70 22. Գրրք Որդիական Ա. Տպգր. 23. Գիրք Որդիական Բ. Տպգր. 24. Օտար Հոդերու Վրայ Ինկած սերմեր 25. Վավա եւ Սարդիս Խաչատուրեան 26. Փայտէ Գդալիս Պատսութիւնր 27. ՀԲՀՄիութեւնը Հայութեան Ծնունդ 28. Տարագիր Հայու Պատմութիւն 29. Պատարագ Եօթանասուն Ձայնով 30. Չորք Ս արզպանցի Հայ Գիրի եւ Մամուլի Սարդեր 31. Պատմութիւն Օթէլ Պարոնի 32. Փոքրերու Խօսքը Մեծերու Համար 33. 65 Ամեակ Հալէպի Մեսրոպեան Վարժարանի Յոբ. 34. Կարոտի ճամբաներով 35. Արթօ Չաքմաքճեաս 36. Զուիրերահայերու Անմոռանալի Նախաձեռնութիւնը 37. ճանչնանռ Վրաստանս ու Վրաց Ժողովուրդը 38. Թրքական Համաթուըանականութիւնը 39. Գառզու - Ապագայի Դեսպանը Փարիզ Հալէպ Պէյրութ Պէյրութ Հալէպ Երեւան Հալէպ Պէյրութ Պէյրութ Հալէպ Նիւ Եոու Պէյրութ Պէյրութ Պէյրութ Պէյրութ Պէյրութ Պէյրութ Պէյրութ Պէյրութ Պէյրութ Պէյրութ Պէյրութ Պէյրութ Պէյրութ 1960 1965 1967 1970 1979 1985 1989 1992 1993 1994 1995 1995 1995 2000 1967 1971 1973 1975 1977 1977 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1985 1987 1987 1987 1987 1988 1989 1989 1989 1989 1989 1990 1990 52