Էջ:Arakel of Tabriz, History.djvu/560

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Այս էջը սրբագրված է


Ե

Եղդիշերի իշխան– 385, 387, 392–394, 397, 398, 425
Եզեկիել— 43
Ելաղազ Աթաբեկ— 486
Եղիա Մարգարե— 250
Եղիշե կաթողիկոս— 342
Եսայի— 484
Եսայի մարգարե— 147, 240
Եսայի Նշեցի— 344
Եսայի վարդապետ— 273
Եսայի դպիր— 517
Երեմիա խոջա— 193, 195, 190
Երամիա մարգարե— 48, 54, 510
Երամիա վարդապետ— 490
Եվա— 109
Երանելի— տես Իսահակ Երանելի, Հակոբ Երանելի
Եփրեմ Ասորի— 327

Զ

Զալ իշխան— 507
Զաքարիա նայրապետ— 329, 330, 331, 334, 341, 342
Զաքարիա վարդապետ— 193, 274, 329, 495
Զէլ փաշա— 503
Զիալ փաշա— 178
Զիրաք— տես Գեոսքենց
Զնանշան թագավոր— 342
Զորաբարել— 48, 331
Զուլֆիզար խան— 28, 30, 31, 09, 85

Է

Էիր նաջի— 425
էփազ սուլթան— 47
Էնփիմալ— Դավիթ եպարքոս— 346
էվիլա բեկ– 402, 403

Թ

Թաթաթուկ (Ավետիսի եղբայրը)— 431
Թադեոս առաքել— 312, 233, 325
Թադեոս կաթողիկոս— 342, 343
Թաթար խան— 442, 452
Թամրազ թագավոր— 84, 88, 91, 99, 100-103, 107-110, 120–122, 103, 505, 508, 509
Թսւմրազ խան— 490
Թսւնզրի Թանիմազ— 78
Թանմազ ջան— 473
Թանմազղուլի բեկ— 172
Թանմազղուլի Հունիս խան– 25, 50, 57, 59, 00, 87, 107, 170–172, 183-185, 188, 249, 250, 416, 503
Թավուլ փաշա— 78, 490, 498
Թեմուր— 491
Թեոդորոս— 341
Թոխմախ— տես Մահմադ իշխան
Թովմա վարդապետ— 341
Թովմա Բարունապետ— 327
Թորոա թագավռր— 489
Թորոս վարդապետ— 314, 345, 348, 391
Թոփալ Օսման փաշա— 72
Թաղթամ իշխան— 490
Թումա եպիսկոպոս— 206
Թումա փոշա— 191, 399
Թուրքման— 491

Ի

Իբրահիմ բեկ— 400
Իբրահիմ բեկ (Սուլթան բեկի եղբայրը)— 402-405, 494, 490
Իբրահիմ սուլթան— 338, 384, 412, 443, 447, 448. 504, 505, 510, 510
Իբրահիմ փաշա— 503
Իթբուղա— 488
Իլարում— տես Րայազւդ Իլարում