Ինդեքս:Arakel of Tabriz, History.djvu

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Transclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

Arakel of Tabriz, History.djvu

Էջեր

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587

Բովանդակություն

Ց Ա Ն Կ

Բռնավորների հարկապահանջությունից կաթողիկոսների կրած տառապանքների մասին 
 18
Սրապիոն վարդապետի էջմիածնի Սուրբ աթոռ գալու և կաթողիկոս չինելու մասին 
 18
Պարսից թագավոր Շահ-Աբասի Հայաստան գալու, ամեն ինչ գրավելու և Սրապիոն վարդապետի նորից իր տեղը դառնալու մասին 
 24
Ջզալօղլու առաջին գալու մասին, որի պատճառով շահը բովանդակ Արարատյան աշխարհը և սրան մոտիկ սահմանակից գավառները սրա հետ միասին ամբողջովին տարագրեց 
 41
Ամենափարթամ գյուղաքաղաք Ջուղայի դեպի պարսից երկիրը տարագրելու մասին 
 55
Ջզալօղլի զորավարի երկրորդ անգամ գալու, պարտվելու և վերադառնալու մասին 
 66
Ջալալիների հայտնվելու, սաստիկ սովի, մարդակեր գայլերի և այլ ավարառությունների մասին, որ թափվեցին երկրի վրա 
 72
Գանձակ ու Շամախի քաղաքների գրավման մասին 
 83
Թե ինչ պատրվակով Շահ-Աբասը վրաց թագավորներին իր մոտ կանչեց և ինչ հնարներով գրավեց նրանց 
 86
Շահ-Աբասի մի այլ դավադրության պատմությունը, որ ուրիշ անգամ արեց վրաց թագավորի նկատմամբ 
 89
Պատմություն ու պատճառ վրաց երկրի ավերման և սրանց Լավասափ թագավորի մահվան, որ եղավ առաջին Շահ֊Աբասի ձեռքով 
 92
Կախեթի Թամրազ թագավորի մոր նահատակության պատմությունը՝ կատարված նույն Շահ֊Աբասի ձեռքից 
 120
Պատմություն այն նեղությունների, որ կրեց հայոց ազգը առաջին Շահ-Աբաս թագավորի ձեռքից 
 123
Մյուս այն նեղությունների պատմությունը, որ հայ ժողովուրդը քաշեց առաջին Շահ֊Աբաս թագավորի ձեռքից 
 135
Այն մասին, թե ինչու Արաղստան կոչված երկրում ոչխարների հարկ չկա 
 141
Պատմություն սուրբ կույս Հռիփսիմեի նշխարների մասին, թե ինչպես գտնվեցին ու հանվեցին ֆռանգների կողմից և թե ինչպես տարվեցին Սպահան քաղաքը 
 146
Թե ինչպես կամ ինչ պատճառով Սպահան քաղաք տարան մեր Լուսավորիչ Սուրբ Գրիգորի աջը և Սուրբ աթոռ Էջմիածնի քարերը 
 160
Հարյուր թուման տուգանքի մասին, որ է Շահը գրեց Մելքիսեթ կաթողիկոսի վրա 
 172
Կաթողիկոսության և Սահակ կաթողիկոսի փախստյան պատմությունը 
 183
Սահակ կաթողիկոսի հակառակության մասին, որ գործեց ընդդեմ Էջմիածնի ու Մովսես կաթողիկոսի 
 190
Պատմություն բարեգործ մարդկանց՝ Սարդիս եպիսկոպոսի և տեր-Կիրակոսի, որոնք եղան անապատներ շինելու և հաստատելու սկզբնավորողներ. Դրանով Էլ պատճառ դարձան վանքերի, եկեղեցիների բարեկարգության և սրանց բնակիչների բարօրության 
 198
Մեկ այլ պատմություն սույն Մեծ անապատի մասին 
 207
Սուրբ վարդապետ Պողոսի քարոզչության և վարքի պատմությունը 
 211
Տեր Մովսեսի վարդապետության ու կաթողիկոսության մասին, միաժամանակ Էջմիածնի լուսակառույց Սուրբ աթոռի նորոգության մասին 
 225
Տեր Փիլիպոսի վարդապետության ու կաթողիկոսության մասին, միաժամանակ Սրբուհի Գայանեի և Հռիփսիմեի եկեղեցիների նորոգության և նրանց նշխարների հայտնվելու մասին 
 248
Նշանավոր վանքերի նորոգության և բազմածախս ու մեծավայելուչ եկեղեցիների շինության մասին 
 273
Տեր Անդրեա քահանայի նահատակության մասին 
 278
Պատմություն նեղությունների ու չարչարանքների, որ կրեցին Լվով քաղաքում բնակված հայ քրիստոնյաները 
 285
Այն մասին, թե ովքեր և ինչպես դարձան պատճառ փիլիսոփայական գրքերի ոճն ու գիտությունը և քերականության արվեստը, հայտնաբերելու և նորոգելով սփռեցին հայոց վարդապետների մեջ, որ [գիտությունը՝ արվեստը] ամբողջովին վերացել ու անհետ էին եղել 
 306
Պատմություն մեր սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի աջի մասին 
 324
Մեր կաթողիկոսների շարակարգությունը, որ առել ու սկսել ենք սուրբ Ներսես Կլայեցուց և կարգավորելով հասցրել ենք մինչև մեր ժամանակը 
 338
Վարդապետների կարգը՝ սկսած Մխիթար Գոշից դավա ղանով, որ իջնում է մինչև Էջմիածնի դպրոցը 
 344
Թե ինչ պատճառով հայ քրիստոնյաներին հանեցին Սպահանի քաղաքամիջից և տարան քաղաքի ծայրամասը գետից այն կողմ բնակեցրին 
 346
Մի այլ պատմություն, որ վերաբերվում Է անցյալի պատմությունների կարգին 
 355
Պատմություն Սպահան քաղաքում բնակված հրեաների և այն հրեաների, որոնք պարսից թագավորության իշխանության ներքո են բնակված, թե ինչ պատճառով իրենց կրոնից հանեցին և դարձրին մահմեդական 
 358
Մեծ քաղաք Թավրիզի երկրաշարժի մասին 
 375
Պատմություն Վարդ Պատրիկի գերեզմանի ու ոսկորների մասին 
 379
Վան քաղաքում և իր շրջակա գավառներում տեղի ունեցած երկրաշարժի մասին 
 381
Անվանի Վարագ անվանված վանքը կողոպտելու, Ավագ սուրբ նշանը Խոշարի223 բերդը տանելու և այնտեղից Վան քաղաք դարձնելու պատմությունն ու պատճառները 
 385
Հուսեյին աղայի Ջուլամերկ գնալու մասին 
 392
Պատմություն պիղծ Չոմարի սատակման մասին 
 394
Պատմություն Սուլեյման բեկի սատակման մասին 
 398
Պատմություն Իբրահիմ բեկի իշխանության և Սուրբ նշանը Վան քաղաք դարձնելու մասին 
 403
Պատմություն սուրբ Հովհաննես Կարապետի վերջին ժամանակներս հայտնաբերված նշխարների մասին, որ վաղ ժամանակներից պահված էին Հին Ջուղայում 
 405
Պատմություն անմեղ մանուկ Նիկողայոսի նահատակության 
 408
Պատմություն սուրբ Քրիստոսի հավատացյալ Մարտիրոս Խաչատուրի նահատակության 
 412
Պատմություն Սիրուն անունով քրիստոնյայի նահատակության 
 421
Պատմություն Մխիթար անունով քրիստոնյայի նահատակության 
 424
Պատմություն Ավետիս անունով քրիստոնյայի նահատակության մասին 
 428
Իր մահվան ժամին ուրացած մի մարդու վրա եղած աստծու հրաշքի մասին 
 432
Մասնակի հրդեհի մասին, որ եղավ մեծ քաղաք Կոստանդնուպոլսում 
 435
Պատմություն օսմանցի թագավորների. Խոնդկար կոչվող օսմանի շառավիղների կարգը այս է 
 439
ա) օսմանցի թագավորների կարգը 
 443
բ) օսմանցի թագավորների մասին, թե ովքեր են մեկը մյուսից հետո 
 443
գ) Մի այլ խոսք ևս օսմանցի թագավորների մասին 
 448
դ) Մի այլ խոսք ու կարգ օսմանցի թագավորների 
 450
Պարսից թագավորների ազգաբանությունը 
 453
Թանկագին քարերի անունների և որպիսությունների մասին 
 456
Այս է աշխարհի վրա գտնվող գոհարների գիրքը, թե որտեղից են ստացվում. ամենից առաջ ալմաստը 
 463
Դեղթափի մասին մի այլ խոսք ևս 
 469
Ծարեցի Հովհաննես վարդապետի գրած Աղվանից աշխարհի պատմությունը 
 472
Համառոտ խոսք սկզբից մինչև մեր օրերը ժամանակագրությամբ գրված 
 483
Հրեա ազգի հետ տեղի ունեցած անցքերի և Սաբեթա անունով հրեայի, որն ասում Էր, թե ինքը հրեական ազգի Քրիստոս փրկիչն է և արդ եկել է և հայտնել, որ փրկի նրանց և այլ իրողությունների պատմություն, որ հաջորդեց սրանց 
 510
Ծանոթագրություններ 
 530
Անձնանունների ցանկ 
 557
Տեղանունների բառարան 
 570
Դավրիժեցու հրատարակությունները 
 556
Ձեռագրերը 
 556
Թարգմանություններ 
 557
Մատենագրական նյութեր Դավրիժեցու մասին 
 557
Գրականություն 
 557