Էջ:Arakel of Tabriz, History.djvu/566

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված է


Շահբամազ թագավոր— 86, 87,440, 453, 493, 494 .

Շան—Իսմայիլ— 493, 494

Շահիսմայիլ (կարմրագլուխ) -- 86,440, 451 453, 492, 493, 494

Շահիջան (Հնդկաստանի թագավոր) - 506

Շահին չալաբին— 227

Շահխուբանդա— 86, 453

Շահնազար մելիք— 85

Շահնավազ խան— 508

Շահռուխ— 491

Շահռուզ բեկ— 284, 285

Շահսեֆի— 64, 65, 150, 191,245, 246, 250, 252, 322, 323,337, 446, 453, 501-504

Շահսեֆի երկրորդ (Շահ Սուլեյման)— 454, 509, 510

Շամիրամ— 332

Շապուհ— տես Սաթյուռոս

Շեխուբեկ— 397

Շըխ—Հայդար (Շխտաֆի որդին)– 453, 454

Շիրակ— տես Հովհաննես Շիրակ

Շիրակ խոջա— 191

Շխիջան փաշա— 503

Շխտաֆ— 453

Շմավոն եպիսկոպոս— 406 — 408 Շմեզդին– 491

Ո

Ոլոգին֊ 260

Ոհիքե– 487

Ոսկան վարդապետ— 276

Ոստանցի— տես Բրգուտ, տես Հովհաննես Ոստանցի

Ովրղաճկել փաշազն— 508

Չ

Չարքազ Իբրահիմ— 174, 175

Չելեպի— տես Անտոն

Չիթախ— 492

Չիլ փաշա— 498

Չոմար– 386-392, 394-398,405,

Չորթան Գրիգոր Արճիշեցի— 306,345

Չրագ սուլթան— 29

Չրաղ բեկ— 178

Չրաղ խան— 322

Պ

Պատրիկ— տես վարդ Պատրիկ

Պարոն լույս— 492

Պեխ— 492

Պետրոս առաքյալ— 261, 310,316, 318, 327

Պետրոս Գետադարձ հայրապետ — 485, 486

Պետրոս եպիսկոպոս— 398, 399,404


Պողոս Մոկացի վարդապետ— 201,209, 211, 213, 215, 219, 223, 230-232, 279

Պողոս վարդապետ— 154, 175,193-198, 206, 224, 284

Պողոս վարդապետ— 300, 301

Պողոս կաթողիկոս— 341

Պստիկ աղա– 253

Պրկոշ իմաստասեր— 319

Պրոնագործ— տես Կոնստանդին Պրոնաքործ

Ջ

Ջալալ— 253

Ջալալ բեկ– 25

Ջալալի— 496, 498

Ջահանգիր— տես Ահմաղ

Ջաղաթան— 491

Ջանիբեկ փաշա— 490

Ջանջիլխռան Ալի փաշա— 78

Ջաֆար ներքինի– 478, 481, 482,483, 494