Էջ:Armenian classical poetry vol 1.djvu/144

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված է


Կենարար փրկիչ,
Կեցո՛ զմեռեալս,
Կանգնեա՛ զգլորեալս։

Հաստեա՛ հաւատով.
Հաստատեա՛ յուսով,
Հիմնեցո՛ սիրով։

Ձայնիւս աղաչեմ,
Ձեռօքս պաղատիմ,
Ձիր բարեաց շնորհեա՛։

Ղամբարամբ լուսոյ,
Ղեկավար ճարտար,
Ղօղեալս ամրացո՛։

Ճառագայթ փառաց,
Ճանապարհ ինձ ցո՛յց,
Ճեպել ի յերկինս։

Միածինըդ հօր,
Մո՚յծ զիս յառագաստ
Մաքուր հարսանեաց։

Յորժամ գաս փառօք,
Յահագին աւուրն,
Յիշեա՛ զիս, Քրիստոս։

Նորոգող հնութեանց,
Նորոգեա և զի՛ս։
Նորոգ զարդարեա՛։

Շնորհատու բարեաց,
Շնորհեա՛ զքաւութիւն,
Շնորհեա՛ զթողութիւն։

Ուրախացո՚, տէր,
Ոգւոյս փրկութեամբ,
Ոյր վասն եմ ի սուգ։

Չար մշակողին,
Չար սերմանց նորին
Չորացո՛ զպտուղն։

Պարգևիչ բարեաց,
Պարգևեա՛ իմոց
Պարտեացս թողութիւն։

Ջո՛ւր շնորհեա աչացս
Ջերմ հեղուլ արտօսր,
Ջնջել զյանցանըս։

Ռետինըդ քաղցու,
Ռա՛մ հոգւոյս արբո,
Ռա՛հ ցոյց ինձ լուսոյ։

Սէր անուն Յիսուս,
Սիրով քո ճմլեա՛
Սիրտ իմ քարեղէն։

Վասըն գթութեանդ,
Վասն ողորմութեանդ,
Վերսըտին կեցո՛։

Տենչալւոյդ տեսլեամբ,
Տո՛ւր ինձ յագենալ,
Տէր Յիսուս Քրիստոս։

Րաբունդ երկնաւոր,
Րոտեա՛ զաշակերտս
Րամից երկնայնոց։

Ցող արեան քո, տէր,
Ցօղեա՛ ի հոգիս,
Ցնծասցէ անձն իմ։

Իիւծեալըս մեղօք,
Իիւծեալ՝ աղաչեմ,
Իիւսեա յիս բարիս։