Էջ:Armenian classical poetry vol 1.djvu/177

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված է


Թ.
ԹԱԶԷՆ — Նորը
ԹԱԼԵՄ — նետեմ
ԹԱԽԸՄ — համալիր, սարք
ԹԱՄԱՇԱ — տեսարան, դետք
ԹԱՐԿԻԿ ՏԱԼ — վերջ տալ
ԹԷՆ — թե, եթե
ԹԷՇԻ — իլիկ
ԹԷՊՏԻՐ — ճար, հնար, հնարամտություն, միջոց, միջոցառում, նաև՝ կարգադրություն, հորդոր, գնահատանք, նախապատրաստություն, պատրաստ
ԹԸԽ — թող
ԹԹՈԻՄ — դդում
ԹՕՇԱԿ — սնունդ, պարեն, պաշար

Ժ.
ԺՈՒՌ ԳԱԼ — շրջել, ման գալ

Ի.
ԻՇԱՐԱԹ ԿԱՆԵՍ — կակնարկես, ակնարկում ես
՚ԻՆ — Էին
ԻՏՈՒ — տվեց

Լ.
ԼԱՃ — կտրիճ
ԼԱՅԵԽ — վայել
ԼԵՇԿԷ — մուշտակ, մորթե զգեստ
ԼՈՒՐՋ — լաջվարդ, երկնագույն, բաց կապույտ
ԼՈՒՐ ՕՐ — լի օր, սովորական օր, ոչ կիրակի

Խ.
ԽԱԶՆԱՏԱՐ — գանձապետ, գանձապահ
ԽԱՊԱՐ — լուր, տեղեկաթյուն
ԽԵՇ — մաշկ, կաշի, այստեղ հավանաբար՝ խեղճ
ԽԷՐ — հայր
ԽԸՐԳԱԳՈՒ — կաթնասուն կենդանի
ԽԻԼԱՅ — պարգև, ընծա
ԽՈՒՇԿԻ — դարման, հարդ
ԽՈՒՐ — հոր, փոս, ԽՈՒՐԻՆՔ — հորենք, թաղենք, հողենք
ԽՕՌՏՕՏՕԶ — տե՞ս Քարտօտօզ
ԽՕՐՕՍ — աքլոր

Կ.
ԿԱԺ — կտոր, պատառ, նաև՝ թելի կապուկ, փունջ
ԿԱԺԵԼ — կտրել, փնջել
ԿԱՅԻԼ ԷԼԱՆ — հիացա՞ն, նախանձեցի՞ն
ԿԱՊԱՅ — պարեգոտ
ԿԱՊԱՆ — կիրճ, արգելք
ԿԵՆԷ — կրկին, վերստին
ԿԷՀԷՅԱՆՔ — գնում էինք, կերթայինք
ԿԸԼՈՒՐ — լցնում էր
ԿԸՅԻՃ — կտրիճ
ԿԷԼ — գայլ
ԿԷՆԷՐ — կենար, մնար
ԿԸՆԴԻ — խուզեցի
ԿԸՍԿԸՑՈՒՑԵԼ — կսկիծ պատճառել, կսկծեցնել
ԿԻՉ ԿԻՏԷՅԱՅ — հավանաբար աղավաղված բառ է, թերևս նշանակում է՝ ի՞նչ կտայիր
ԿՆՃԱԿ — խոզուկ, ԿՆՃԱՆԱԼ — խոզանալ
ԿՈՒՄԱՆ — հույս

Հ.
ՀԱԴԵԱ, ՀԱՆԴԻԱ — ընծա
ՀԱԼԱՒ — զգեստ
ՀԱԽ — վարձ
ՀԱՄԼՒՈՐ — հավանաբար՝ փոխնակ, փոռնակ, համկալ (եզների փոխանակաթյամբ աշխատող հողագործ), նաև՝ արատավոր
ՀԱՆԱՂԱ — փեսա
ՀԱՍՐԱԹ — կարոտ
ՀԱՒԱՅ — հույս, նաև՝ եղանակ, օդ
ՀԱՒԱՍ — հաճույք, ցանկություն, եռանդ, ավյուն, տրամադրաթյուն
ՀԱՓԸՐՄԱՆ — գլխաշորի տեսակ
ՀԵՌԷՅՒԷԼ — հորովել, գութաներգ
ՀէՐԿԱՆ — հայրիկին, հորը
ՀԻԼԻՆ — լիքը
ՀՈՌՈԼԱՅ — ձայնարկություն
ՀՈՒՔՄ — հրաման, իշխանություն
ՀՌՆՏԻԿ — գեղեցիկ
ՀՐՈԽԵՑԻՆ — ուղարկեցին
ՀՕԽԱ — ծանրաչափ

Ձ.
՛ՁԻ - ինձ